Add parallel Print Page Options

Видението на Амосовия син Исаия, което видя за Юда и Ерусалим в дните на Юдовите царе Озия, Иотам, Ахаз и Езекия:-

Чуйте, небеса, и дай ухо, земьо. Защото Господ говорил, казвайки : Чада отхраних и възпитах; Но те се разбунтуваха против Мене.

Волът познава стопанина си, И оселът яслите на господаря си; Но Израил не знае. Людете Ми не разсъждават.

Уви, грешни народе, люде натоварени с беззаконие, Роде на злодейци, чада, които постъпвате разтлено! Оставиха Господа, Презряха Светия Израилев. Отделиха се и се върнаха назад.

Защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече? Вече всяка глава е болна и всяко сърце изнемощяло;

От стъпалото на ногата дори до главата няма в никое тяло здраво място. Но струпеи, и посинения, и гноясали рани. Които не са изстискани, нито превързани, Нито омекчени с масло.

Страната ви е пуста, градовете ви изгорени с огън; Земята ви - чужденци я пояждат пред очите ви, И тя е пуста като разорена от чужденци.

И сионовата дъщеря е оставена като колиба в лозе, Като пъдарница в градина с краставици, Като обсаден град.

Ако Господ на Силите не би ни оставил малък остатък, Като Содом бихме станали, на Гомор бихме се оприличили.

10 Чуите словото Господно, князе содомски; Слушайте поуката на нашия Бог, люде гоморски.

11 Защо Ми е множеството на жертвите ви? Казва Господ; Сит съм от всеизгаряне на овни И от тлъстина на угоени; И не ми е угодна кръв от юнци, Или от агнета или от едни козли.

12 Когато дохождате да се явявате пред мене, Кой е поискал от вас* това, да тъпчете дворовете Ми?

13 Не принасяйте вече суетни приноси; Темянът е мерзост за Мене, Тоже и новолунията, и съботите, и свикването на събранията; Не мога да търпя беззаконието заедно с+ тържественото събрание.

14 Душата ми мрази новолунията ви и празниците ви; Досада са на Мене; дотегна Ми да ги търпя.

15 И когато простирате ръцете си, Ще крия очите Си от вас; Даже когато принасяте много молитви не ще да слушам; Ръцете ви са пълни с кръв.

16 Измийте се, очистете се, Отмахнете от очите Ми злото на делата си, Престанете да вършите зло,

17 Научете се да струвате добро, Настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, Отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата.

18 Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна.

19 Ако слушате драговолно, Ще ядете благото на земята;

20 Но ако откажете и се разбунтувате, Ще бъдете изпоядени от нож, Защото устата Господни изговориха това.

21 Как стана блудница верният град, Който беше пълен с правосъдие! Правда обитаваше в него, а сега - убийци.

22 Среброто ти стана шлак; Виното ти се смеси с вода.

23 Твоите князе са бунтовници и съучастници на крадци; Всеки от тях обича подаръци и тича след възнаграждения; Те не осъждат право сирачето, Нито дохожда при тях делото на вдовицата.

24 Затова, казва Господ, Иеова на Силите, Всемогъщият Израилев: Ах! ще се облекча от противниците Си, И ще отдам възмездие на враговете Си;

25 И пак ще туря ръката Си върху тебе, И ще очистя шлака ти като с луга, И ще отделя от тебе всеки примес;

26 И ще възстановя съдиите ти както по-преди, И съветниците ти както отначало; Подир което ще се наречеш Град на правда, Верен град,

27 Сион ще се изкупи чрез правосъдие, И тия, които се върнат в него, чрез правда.

28 А беззаконниците и грешниците ще се съкрушат заедно, И тия, които са оставили Господа, ще загинат.

29 Защото ще се посрамят поради дъбовете, които пожелахте; И ще се смутите поради градините, които избрахте

30 Понеже ще стана като дъб, чиито листа вехнат, И като градина, която няма вода.

31 И силният ще бъде като кълчища, И делото му като искра; И то ще изгори заедно с него, Без да има кой да го гаси.

Словото, което се откри на Амосовия син Исаия за Юда и Ерусалим:

В последните дни Хълмът на дома Господен Ще се утвърди по-високо от всичките хълмове, И ще се издигне над бърдата; И всичките народи ще се стекат на него.

И Много племена ще отидат и ще рекат: Дойдете, да възлезем на хълма Господен, В дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, И ние ще ходим в пътеките Му, Защото от Сион ще излезе поуката, И словото Господно от Ерусалим.

Бог ще седи между народите, И ще решава между племената; И те ще изковат ножовете си на палешници, И копията си на сърпове; Народ против народ няма да вдигне нож, Нито ще се учат вече на война.

Доме Яковов, дойдете, И нека ходим в Господната светлина.

Понеже Ти си оставил людете Си, Якововия дом, Защото те се напълниха с обичаи от изток, И станаха предвещатели като филистимците, И направиха завет с чадата на иноплеменниците.

И земята им се напълни със сребро и злато, Та няма край на съкровищата им;

И напълни се земята им с идоли; Поклониха се на делата на своите си ръце, И онова което, самите им пръсти направиха;

И наведе се долният човек, И сниши се големец; Затова недей им прощава.

10 Влез в скалата и скрий се в пръстта Поради страх от Господа, И поради славата на Неговото величие.

11 И гордите погледи на човеците ще се унижат, И високоумието на човеците ще се наведе; А само Господ ще се възвиси в оня ден.

12 Защото ще има ден, когато Господ на Силите ще бъде Против всеки горделив и надменен човек , И против всичко, което се надига, (и ще се унижи)

13 Против всичките ливански кедри, високи и издигнати, И против всичките васански дъбове,

14 Против всичките високи планини, И против всичките възвишени бърда,

15 Против всяка висока кула, И против всяка укрепена стена,

16 Против всичките тарсийски кораби, И против всичко що е приятно да се гледа.

17 Гордото носене на човека ще се наведе, И надменността му ще се унищожи; А само Господ ще се възвиси в оня ден.

18 И идолите съвсем ще изчезнат,

19 И човеците ще влязат в пещерите на скалите И в дупките на земята, Поради страха от Господа, и поради славата на величието Ме, Когато стане да разтърси земята.

20 В оня ден човека ще хвърли на къртовете и на прилепите Сребърните идоли и златните идоли, Които си е направил за да им се кланя,

21 За да влезе в канаристите подземия И в пукнатините на скалите, Поради страха от Господа и поради славата на величието Му, Когато стане да разтърси земята.

22 Оставете се от човека, в чиито ноздри е лъх; Защото за какво може да се разчита на него?

Защото, ето, Господ, Иеова на Силите, Ще отнеме от Ерусалим и от Юда подкрепата и подпорката, - Всяка подкрепа от хляб и всяка подкрепа от вода.

Всеки силен и всеки ратник, Съдията и пророка, чародея и стареца,

Петдесетника и почтения и съветника, Изкусния художник и вещия баяч.

И ще им дам деца за князе, Които детински ще владеят над тях

И людете ще бъдат угнетявани човек от човека, И всеки от ближния си; Детето ще се големее против стареца, И нищожният против почтения.

Когато човек улови брата си от бащиния си дом, и му каже : Ти имаш облекло, стани ни управител, И нека бъде под твоя ръка това разорено място , -

В същия ден той ще се закълне, казвайки: Не ще да стана поправач, Защото в къщата ми няма ни хляб ни облекло; Няма да ме поставите управител на людете,

Защото Ерусалим рухна, Юда падна, Понеже и каквото говорят и каквото правят са противни на Господа, И дразнят славните Му очи.

Изгледът на лицето им свидетелствува против тях; И те, като Содом, вършат греха си явно, на го крият. Горко на душата им! Защото сами на себе си въздадоха зло.

10 Кажете на праведника, че ще му бъде добре, Защото всеки такъв ще яде плода на делата си.

11 Горко на беззаконника! нему ще бъде зле, Защото въздаянието му ще бъдат делата на ръцете му.

12 А за Моите люде, - деца ги угнетяват, И жени владеят над тях. Люде Мои, вашите водители ви правят да заблуждавате, И развалят пътя, по който ходите.

13 Господ става за съд, И застава да съди племената.

14 Господ ще влезе в съд със старейшините на людете Си и с князете им, И ще им каже : Вие сте, които сте похабили лозето! Ограбеното от сиромаха е в къщите ви!

15 Защо разломявате людете Ми и смилате лицата на сиромасите? Казва Господ Иеова на силите.

16 При това, казва Господ: Понеже сионските дъщери са горди, И ходят с надигната шия и с безсрамни очи, Ходят тоже ситно, и дрънкат с нозете си,

17 Затова Господ ще удари с краста темето на сионските дъщери, И Господ ще открие голотата им.

18 В същия ден Господ ще отнеме Славата на дрънкалките, Мрежените забрадки и луничките

19 Обеците, гривните и тънките була,

20 И главовръзките, верижките около глезените и поясите, Парфюмните кутии и хамайлиите,

21 Пръстените и обеците на носа,

22 Мантелата и туниките, шаловете и кесиите,

23 Огледалата и тънките ризи, чалмите и покривалата.

24 И вместо благоухание ще има гнилота, Вместо пояс, въже, Вместо накъдрени коси, плешивост, Вместо нагръдник, опасване с вретище, И вместо красота, белези от изгаряне.

25 Мажете ти ще паднат от нож, И силата ти във война.

26 И портите на Сиона ще охкат и ще плачат; И той ще седи на земята изоставен.

И в оня ден седем жени ще се хванат за един мъж, и ще му рекат: Ние ще ядем своя си хляб И ще обличаме своите си дрехи, Само нека се наричаме с твоето име; Ти отнеми нашия срам.

В същия ден издънката Господна ще бъде красива и славна, И плодът на земята изряден и приличен за избавените измежду Израиля;

И останалите в Сион и оцелелите в Ерусалим ще се нарекат свети, - Всички, които са записани в Ерусалим за живот, -

Когато Господ измие нечистотата на сионовите дъщери. И очисти кръвта на Ерусалим отсред него, Чрез дух на съдба и чрез дух на изгоряване.

И над всяко жилище на хълма Сион, И над събранията му, Господ ще създаде облак и дим денем, А светлина от пламенен огън нощем, Защото ще има покрив над всичката слава.

И ще има заслон да засенява от пака денем, И да служи за прибежище и защита от буря и от дъжд.