Add parallel Print Page Options

Казвам още: До тогаз, докато наследникът е малолетен, той не се различава в нищо от роб, ако и да е господар на всичко,

но е под надзиратели и настойници до назначения от бащата срок.

Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на света;

а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона,

за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.

И понеже сте синове, Бог изпрати в сърдцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче!

Затова не си вече роб, но син; и ако си син, то си Божий наследник чрез Христа.

Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на ония, които по естество не са богове;

а сега, когато познахте Бога, или по-добре, като станахте познати от Бога, как се връщате надире към слабите и сиромашки първоначални учения, на които наново желаете да робувате?

10 Вие пазите дните, месеците, времената и годините.

11 Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил помежду ви.

12 Моля ви се, братя, станете като мене, защото и аз станах като вас. Не сте ми сторили никаква неправда,

13 но сами знаете, че на първия път ви проповядвах благовестието, вследствие на телесна слабост;

14 но пак, това, което ви беше изпитня в моята снага, вие не го презряхте, нито се погнусихте от него, но ме приехте като Божий ангел, като Христа Исуса.

15 Тогава, къде е онова ваше самочеститяване? Понеже свидетелствувам за вас, че, че ако беше възможно, очите си бихте извъртели и бихте ми ги дали.

16 Прочее, аз неприятел ли ви станах, понеже постъпвам вярно с вас?

17 Тия учители ви търсят ревностно не по добър начин; даже те желаят да ви отлъчат от нас, за да търсите тях ревностно.

18 Но добре е да бъдете търсени ревностно за това, което е добро, и то на всяко време, а не само, когато се намирам аз между вас.

19 Дечица мои, за които съм пак в родилни болки докле се изобрази Христос във вас,

20 желал бих да съм сега при вас и да променя гласа си, защото съм в недоумение за вас.

21 Кажете ми вие, които желаете да бъдете под закона, не чувате ли що казва законът?

22 Защото е писано, че Авраам имаше два сина, един от слугинята и един от свободната;

23 но тоя, който бе от слугинята, се роди по плът, а оня, който бе от свободната, по обещание.

24 И това е иносказание, защото тия жени представляват два завета, единият от Синайската планина, който ражда чада за робство, и той е Агар.

25 А тая Агар представлява планината Синай в Арабия и съответствува на днешния Ерусалим, защото тя е в робство с чадата си.

26 А горният Ерусалим е свободен, който е [на всички] майка;

27 защото е писано: "Весели се, неплодна, която не раждаш; Възгласи и извикай, ти, която не си била в родилни болки, Защото повече са чедата на самотната, нежели чадата на омъжената".

28 А ние, братя, както Исаак, сме чада на обещание.

29 Но, както тогава роденият по плът гонеше родения по Дух, така е и сега.

30 Обаче, що казва писанието? "Изпъди слугинята и сина й; защо, синът на слугинята няма да наследи със сина на свободната".

31 За туй, братя, ние не сме чада на слугиня, а на свободната.

Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.

Ето, аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате Христос никак нямя да ви ползува.

Да! повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да ивпълни целия закон.

Вие, които желаете да се оправдавате чрез закона сте се отлъчили от Христа, отпаднали сте от благодатта.

Защото ние чрез Духа ожидаме оправданието чрез вяра, за което се надяваме.

Понеже в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действува чрез любов.

Вие вървяхте добре; кой ви попречи да не бъдете послушни на истината?

Това убеждение не беше от Онзи, Който ви е призовал.

Малко квас заквасва цялото тесто.

10 Аз съм уверен за вас в Господа, че няма да помислите другояче; а който ви смущава, той ще понесе своето наказание, който и да е бил той.

11 И аз братя, защо още да бъда гонен, ако продължавам да проповядвам обрязване? защото тогава съблазънта на кръста би се махнала.

12 Дано се отсечеха ония, които ви разколебават.

13 Защото вие, братя, на свободата бяхте призовани; само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг.

14 Защото целият закон се изпълнява в една дума, сиреч в тая "Да обичаш ближния си както себе си".

15 Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите.

16 Прочее казвам: Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските страсти.

17 Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате.

18 Но ако се водите от Духа, не сте под закон.

19 А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие,

20 идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления,

21 зависти, пиянства, пирувания и там подобни; за които ви предупреждавам, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.

22 А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,

23 кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.

24 А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й.

25 Ако по Дух живеем, по Дух и да ходим.

26 Да не ставаме щеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един на друг.

Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен.

Един другиму тегобите си носете, и така изпълнявайте Христовия закон.

Защото, ако някой мисли себе си да е нещо, като не е нищо, той мами себе си.

Но всеки нека изпита своята работа, и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с другиго;

защото всеки има да носи своя си товар.

А тоя, който се поучава в Божието слово, нека прави участник във всичките си блага този, който го учи.

Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и пожъне.

Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.

Да не ни дотегнува да вършим добро; защото ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.

10 И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на своите по вяра.

11 Вижте с колко едри букви ви писах със собствената си ръка!

12 Ония, които желаят да покажат добра представа в плътския живот, те ви заставят да се обрязвате; те търсят само да не бъдат гонени за Христовия кръст.

13 Защото и сами тия, които се обрязват, не пазят закона, но желаят да се обрязвате вие, за да могат да се хвалят с вашия плътски живот

14 А далече от мене да се хваля освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мене е разпнат и аз за света

15 Защото в Христа Исуса нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание.

16 И на всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях и на Божия Израил.

17 Отсега нататък никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си белезите на [Господа] Исуса.

18 Братя, благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух. Амин.