Add parallel Print Page Options

39 И от синьото, моравото, и червеното направиха служебните одежди са служене в светилището, и направиха светите одежди за Аарона, както Господ заповяда на Моисея.

Направи ефода от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.

И изковаха златото на тънки плочи, които нарязаха на тънки нишки, за да ги работят между синьото, моравото, червеното и висона, изкусна изработка.

Направиха му презрамки, които да се връзват, за да се държи заедно на двата края,

и препаската на ефода от същата материя и според неговата направа, от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон, според както Господ заповяда на Моисея.

Изработиха ониксови камъни, закрепени със златни гнездица, и изрязаха на тях, както се изрязват печати, имената на синовете на Израиля.

И тури ги на презрамките на ефода, като камъни за спомен на израилтяните, според както Господ заповяда на Моисея.

Направи нагръдника, според направата на ефода, изкусна изработка от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.

Четвъртит беше; направиха нагръдника двоен, една педя дълъг и една педя широк, и двоен.

10 И закрепиха на него четири реда камъни: ред сард, топаз и смарагд беше първият ред;

11 вторият ред: антракс, сапфир и адамант,

12 третият ред: лигирий, агат, аметист;

13 а четвъртият ред: хрисолит, оникс и яспис; те бяха закрепени в златни гнездица на местата си.

14 И камъните бяха според имената на синовете на Израиля; те бяха дванадесет според техните имена; и на всеки от тях бе изрязано, като на печат, по едно име от дванадесетте племена.

15 И на нагръдника направиха венцеобразни верижки, изплетена работа от чисто злато.

16 Направиха и две златни гнездица и две златни колелца, и туриха двете колелца на двата края на нагръдника.

17 И провряха двете изплетени златни верижки през двете колелца по краищата на нагръдника.

18 А другите два края на двете изплетени верижки ставиха с двете гнездица, и туриха ги на презрамките на ефода на външната ме страна.

19 И направиха още две златни колелца, които туриха на двата края на нагръдника, на страната му, която е от вътрешната страна на ефода.

20 И направиха още други две колелца, които положиха отдолу на двете страни на ефода, на външната му страна, там гдето краищата му се събират, над препаската на ефода.

21 И вързаха нагръдника чрез колелцата му, за колелцата на ефода със син ширит, за да бъде над препаската на ефода, така щото нагръдникът да се не отделя от ефода, според както Господ заповяда на Моисея.

22 Направи мантията на ефода, тъкана изработка цяла от синьо.

23 И в средата на мантията имаше отвор, като отвора на броня, с нашивка около отвора, за да се не дере.

24 По полите на мантията направи нарове от синьо, мораво, червено и препреден висон.

25 И направиха звънци от чисто, злато, и туриха звънците между наровете на полите на мантията, наоколо между наровете,

26 звънец и нар, звънец и нар, наоколо по полите на служебната мантия, според както Господ заповяда на Моисея.

27 Направиха хитоните на Аарона и за синовете му от висон, тъкана изработка;

28 и митрата от висон, великолепните гъжви от висон, ленените гащи от препреден висон;

29 и пояса, везана изработка от препреден висон, синьо, мораво, червено , според както Господ заповяда на Моисея.

30 Направиха плочицата на светия венец от чисто злато, и написаха на нея писмо като изрязване на печат, Свет Господу.

31 И туриха и син ширит, за да я привързват отгоре на митрата, според както Господ заповяда на Моисея.

32 Така се свърши всичката работа на скинията, сиреч, на шатъра за срещане; и израилтяните направиха всичко, според както Господ заповяда на Моисея; така направиха.

33 Тогава донесоха скинията на Моисея, шатъра и всичките му принадлежности, куките му, дъските му, лостовете му, стълбовете му и подложките му,

34 покривката от червено боядисани овнешки кожи, и покривката от язовски* кожи, и покривателната завеса,

35 ковчега за плочите на свидетелството, с върлините му и умилостивилището,

36 трапезата, всичките й прибори, и хлябовете за приношение,

37 чисто златния светилник, светилата му - светила, които трябваше да се нагледват, всичките му прибори, и маслото за осветлението,

38 златния олтар, мирото за помазване, и благоуханния темян, покривката за входа на шатъра,

39 медния олтар с медната му решетка, върлините му, и всичките му прибори, умивалника и подложката му,

40 завесите за двора, стълбовете му, подложките му, покривката за дворния вход, въжата му, и колчетата му, и всичките прибори за служене в скинията, сиреч, в шатъра за срещане,

41 служебните одежди за служене в светилището, светите одежди за свещеника Аарона и одеждите за синовете му, за да свещенодействуват.

42 Напълно както Господ заповяда на Моисея, така извършиха израилтяните цялата работа.

43 И Моисей видя цялата работа, и, ето, бяха я извършили, според както заповяда Господ; така бяха я извършили. И Моисей ги благослови.

40 Тогава Господ говори на Моисея казвайки:

На първия ден от първия месец да издигнеш скинията, шатъра за срещане.

И да туриш в него ковчега за плочите не свидетелството и да закриеш ковчега с завесата.

Да внесеш трапезата, и да наредиш на нея каквото трябва да се нарежда; да внесеш и светилника, и да запалиш светилата му.

Да поставиш златния кадилен олтар пред ковчега за плочите на свидетелството, и да наместиш покривката за входа на скинията.

Да туриш олтара за всеизгарянето пред входа на скинията, шатъра за срещане.

и да туриш умивалника между шатъра за срещане и олтара, и да налееш вода в него.

Да поставиш околния двор, и да окачиш покривката на дворния вход.

Да вземеш мирото за помазване, и да помажеш скинията и всичко що е в нея; така да я осветиш и всичките нейни принадлежности; и ще бъде света.

10 И да помажеш олтара за всеизгарянето и всичките му прибори, та да осветиш олтара; така ще бъде олтарът пресвет.

11 Да помажеш и умивалника и подложката му, та да го осветиш.

12 После да приведеш Аарона и синовете му пред входа на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода;

13 и да облечеш Аарона с светите одежди, да го помажеш, та да го осветиш, за да Ми свещенодействува;

14 да приведеш и синовете му, да ги облечеш с хитони,

15 и да ги помажеш, както си помазал баща им, за да Ми свещенодействуват. От помазването им свещенството ще бъде на тях вечно, във всичките им поколения.

16 И Моисей направи всичко, според както Господ му заповяда; така направи.

17 В първия месец на втората година, на първия ден от месеца, скинията се издигна.

18 Моисей издигна скинията, като подложи подложките й, постави дъските й, намести лостовете й изправи стълбовете й.

19 И разпростря шатъра върху скинията и тури покривалото на шатъра отгоре му, според както Господ беше заповядал на Моисея.

20 И като взе плочите на свидетелството, положи ги в ковчега, и провря върлините през колелцата на ковчега, и положи умилостивилището върху ковчега.

21 И внесе ковчега в скинията, и окачи покривателната завеса та с нея покри ковчега с плочите на свидетелството, според както Господ беше заповядал на Моисея.

22 Положи и трапезата в шатъра за срещане откъм северната страна на скинията, отвън завесата;

23 и нареди на нея хлябовете пред Господа, според както Господ беше заповядал на Моисея.

24 Тури светилника в шатъра за срещане откъм южната страна на скинията, срещу трапезата;

25 и запали светилата пред Господа, според както Господ беше заповядал на Моисея.

26 И положи златния олтар в шатъра за срещане пред завесата;

27 и накади над него с благовонен темян, според както Господ беше заповядал на Моисея.

28 Окачи покривката за входа на скинията.

29 Положи олтара за всеизгарянето при входа на скинията, сиреч шатъра за срещане, и принесе на него всеизгарянето и хлебния принос, според както Господ беше заповядал на Моисея.

30 Положи и умивалника между шатъра за срещане и олтара и наля в него вода, за да се мият,

31 (и Моисей и Аарон и синовете му миеха от него ръцете си и нозете си;

32 когато влизаха в шатъра за срещане, и когато пристъпваха при олтара, миеха се, според както Господ беше заповядал на Моисея.

33 И постави двора около скинията и олтара, и окачи покривката на дворния вход. Така Моисей свърши делото.

34 Тогава облакът покри шатъра за срещане, и Господната слава изпълни скинията.

35 Моисей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господната слава пълнеше скинията.

36 И когато облакът се дигаше от скинията, тогава израилтяните тръгваха на път, през всичките си пътувания;

37 но ако облакът не се дигаше, тогава не тръгваха до деня на вдигането му.

38 Защото Господният облак беше над скинията денем, а огън беше над нея нощем, пред очите на целия Израилев дом, през всичките им пътувания.