Add parallel Print Page Options

36 Моисей каза още: Веселеил, Елиав и всеки, който умее, в чието сърце Господ е турил мъдрост и разум, за да знае да върши каква да била работа, за службата на светилището, нека работят според всичко, което Господ е заповядал.

Тогава Моисей повика Веселеила, Елиава и всеки, който умееше, в чието сърце Господ беше турил мъдрост, всеки, когото сърцето подбуждаше да дойде при работата да я извърши;

и те приеха от Моисея всичките приноси, които израилтяните бяха принесли, за да изработят работата за службата на светилището. А като му принасяха всяка заран още доброволни приноси,

всичките мъдри мъже, които работеха на цялата работа, за светилището, дойдоха, всеки от работата, която вършеше,

та говориха на Моисея, казвайки: Людете донасят много повече отколкото е нужно да служи за работата, която Господ заповяда да се върши.

Затова Моисей заповяда та прогласиха в стана, като казаха: Никой мъж или жена да не работи вече за принос за светилището. И тъй, людете се въздържаха та не принасяха вече.

Защото материалът, който имаха, беше им доволно, за да извършат всичката работа, и даже повече.

И всичките изкусни мъже измежду ония, които работеха, направиха скинията от десет завеси от препреден висон и от синя, морава и червена материя, и на тях навезаха изкусно изработени херувими.

Дължината на всяка завеса беше двадесет и осем лакътя, а широчината на всяка завеса четири лакътя; всичките завеси имаха една мярка.

10 И скачи петте завеси една с друга, и другите пет завеси скачи една с друга.

11 И направи сини петелки по края на оная завеса, която беше последна от първите скачени завеси; така направи и по края на последната завеса от вторите скачени завеси.

12 Петдесет петелки направи на едната завеса, и петдесет петелки направи по края на завесата, която беше във вторите скачени завеси; петелките бяха една срещу друга.

13 Направи и петдесет златни куки и скачи завесите една за друга с куките; така скинията стана едно цяло.

14 После направи завеси от козина за покрив над скинията; единадесет такива завеси направи;

15 дължината на всяка завеса бе тридесет лакътя, и широчината на всяка завеса четири лакътя; единадесетте завеси имаха една мярка.

16 И скачи петте завеси отделно и шестте завеси отделно.

17 И направи петдесет петелки по края на оная завеса, която беше последна от първите скачени завеси и петдесет петелки по края на завесата, която беше последна от вторите скачени завеси.

18 Направи и петдесет медни куки, за да съедини покрива в едно цяло.

19 И направи покрив на скинията от червено боядисани овнешки кожи, и отгоре му едно покривало от язовски кожи.

20 И направи дъските на скинията от ситимово дърво, които да стоят изправени.

21 Дължината на всяка дъска беше десет лакътя, и широчината на всяка дъска лакът и половина.

22 Във всяка дъска имаше по два шипа, един срещу друг; така направи за всичките дъски на скинията.

23 И направи дъските за скинията двадесет дъски за южната страна, към пладне;

24 и под двадесетте дъски направи четиридесет сребърни подложки, две подложки под една дъска, за двата й шипа.

25 Също за втората страна на скинията, която е северната, направи двадесет дъски,

26 и четиридесетте им сребърни подложки две подложки под една дъска, и две подложки под друга дъска.

27 А за задната страна на скинията, западната, направи шест дъски.

28 И направи две дъски за ъглите на скинията от задната страна.

29 Те бяха скачени отдолу, а отгоре бяха свързани посредством едно колелце; така направи и за двете дъски на двата ъгъла.

30 Така бяха осем дъски, и сребърните им подложки шестнадесет подложки, по две подложки под всяка дъска.

31 И направи лостове от ситимово дърво, пет за дъските от едната страна на скинията,

32 пет лоста за дъските от другата страна на скинията, и пет лоста за дъските от задната страна на скинията, към запад.

33 И направи средният лост да преминава през средата на дъските от край до край.

34 И обкова дъските със злато, и направи колелцата им от злато за влагалища на лостовете и обкова лостовете със злато.

35 И направи завесата от синьо, мораво, червено и препреден висон, и навеза на нея изкусно изработени херувими.

36 И направи на нея четири стълба от ситимово дърво, които обкова със злато; куките им бяха златни; и изля за тях четири сребърни подложки.

37 Направи и покривка за входа на шатъра, везана работа, от синьо, мораво, червено и препреден висон,

38 и петте му стълба и куките им; и обкова върховете им и връзките им със злато; а петте им подложки бяха медни.

37 И направи Веселеил ковчега от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина, и лакът и половина висок.

Обкова го отвътре и отвън с чисто злато, и направи ме златен венец наоколо.

И изля за него четири златни колелца за четирите му долни ъгъла, две колелца на едната му страна, и две колелца на другата ме страна.

Направи и върлини от ситимово дърво и обкова ги със злато.

И провря върлините през колелцата от страните на ковчега за да се носи ковчегът.

И направи умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго, и лакът и половина широко.

И направи два херувима от злато, изковани ги направи, на двата края на умилостивилището,

един херувим на единия край, и един херувим на другия край; част от самото умилостивилище направи херувимите на двата му края.

И херувимите бяха с разперени отгоре крила, и покриваха с крилата си умилостивилището; и лицата им бяха едно срещу друго; към умилостивилището бяха обърнати лицата на херувимите.

10 И направи трапезата от ситимово дърво, два лакътя дълга, един лакът, широка, и лакът и половина висока.

11 Обкова я с чисто злато, и направи й златен венец наоколо.

12 Направи й наоколо и перваз, една длан широк, и направи златен венец около перваза й.

13 И изля за нея четири златни колелца, и постави колелцата на четирите ъгъла, които бяха при четирите й нозе.

14 До самия перваз бяха колелцата, като влагалища на върлините, за да се носи трапезата.

15 Направи върлините от ситимово дърво, и обкова ги със злато, за да се носи трапезата с тях.

16 И направи от чисто злато приборите, които бяха на трапезата, блюдата й, темянниците й, тасовете й, и поливалниците й, за употреба при възлиянията.

17 И направи светилника от чисто злато; изкован направи светилника; стъблото му, клоновете му, чашките му, и цветята му бяха част от самия него.

18 Шест клона се издигаха от страните му, три клона на светилника, от едната му страна, и три клона на светилника от другата му страна.

19 На единия клон имаше три чашки, като бадеми, една топчица и едно цвете; така и на шестте клона, които се издаваха от светилника.

20 И на стъблото на светилника имаше четири чашки като бадеми, с топчиците им и цветята им.

21 И на шестте клона, които се издаваха от светилника, имаше под първите два клона една топчица, под вторите два клона една топчица и под третите два клона една топчица.

22 Топчиците им и клоновете им бяха част от самия него; светилникът беше цял изкован от чисто злато.

23 И направи седемте му светила, щипците му и пепелниците му от чисто злато.

24 От един талант чисто злато направи него и всичките му прибори.

25 И направи кадилния олтар от ситимово дърво, един лакът дълъг и един лакът широк, четвъртит; и височината му беше два лакътя; а роговете му бяха част от самия него.

26 Обкова с чисто злато върха му, страните му наоколо, и роговете му; и направи му златен венец наоколо.

27 А под венеца му му направи две златни колелца, близо при двата му ъгъла, на двете му страни, за да бъдат влагалища на върлините, за да го носят с тях.

28 Върлините направи от ситимово дърво, и обкова ги със злато.

29 И направи светото миро за помазване, и чистия благоуханен темян, според изкуството на мироварец.

38 И направи олтара за всеизгаряне от ситимово дърво, пет лакътя дълъг и пет лакътя широк, четвъртит, и три лакътя висок.

И на четирите му ъгъла направи роговете му; роговете му бяха част от самия него; и обкова го с мед.

Направи и всичките прибори за олтара, гърнетата, лопатите, тасовете, вилиците и въглениците; всичките му прибори направи медни.

И направи за олтара медна решетка във вид на мрежа, под полицата, която е около олтара отдолу, така щото да стигне до средата на олтара.

Изля и четири колелца за четирите края на медната решетка, които да бъдат влагалища за върлините.

Върлините направи от ситимово дърво, и обкова ги с мед.

И провря върлините през колелцата от страните на олтара, за да се носи с тях. Кух, от дъски, направи олтара.

Направи умивалника от мед, и подложката му от мед, от огледалата на жените, които се събираха при вратата на шатъра за срещане да прислужват.

И направи двора; за южната страна, към пладне, завесите на двора бяха от препреден висон, дълги сто лакътя;

10 стълбовете им бяха двадесет, и медните им подложки двадесет, а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни.

11 И за северната страна завесите бяха сто лакътя дълги, стълбовете им двадесет, и медните им подложки двадесет; а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни.

12 После, за западната страна завесите бяха петдесет лакътя дълги, стълбовете им десет и подложките им десет; а куките на стълбовете и и връзките им бяха сребърни.

13 И за източната страна, която гледа към изток, бяха петдесет лакътя завеси;

14 завесите за едната страна на входа бяха дълги петдесет лакътя, стълбовете три и подложките им три;

15 така и на другата им страна; и от двете страни на дворния вход завесите бяха петнадесет лакътя дълги, стълбовете им три и подложките им три.

16 Всичките завеси около двора бяха от препреден висон.

17 Подложките на стълбовете бяха медни, куките на стълбовете и връзките им сребърни, и върховете им обковани със сребро.

18 Покривката за дворния вход беше везана изработка от синьо, мораво, червено и препреден висон; и дължината й беше двадесет лакътя, а височината на шир пет лакътя, както завесите на двора;

19 и стълбовете им бяха четири и медните им подложки четири, куките им сребърни, върховете им обковани със сребро, и връзките им сребърни.

20 Всичките колчета на скинията около двора бяха медни.

21 Това е сборът на вещите за скинията, сиреч, за скинията за плочите на свидетелството, както, според Моисеевото повеление, се изброиха чрез Итамара, син на свещеника Аарона, за служението на Левитите.

22 Веселеил син на Урия, Оровият син, от Юдовото племе, направи всичко, което Господ заповяда на Моисея;

23 и с него беше Елиав, Ахисамаховия син, от Дановото племе, резбар и изкусен художник, и везач на синьо, на мораво, на червено и на висон.

24 Всичкото злато, което се употреби за изработването на цялата работа на светилището, златото на приноса, беше двадесет и девет таланта и седемстотин и тридесет сикъла, според сикъла на светилището.

25 И среброто от данъка наложен върху преброените от обществото беше сто таланта и хиляда седемстотин осемдесет и пет сикъла, според сикъла на светилището, -

26 данък от един веках на глава, сиреч, половин сикъл, според сикъла на светилището, за всеки, който се е причислил към преброените, то ест, ония които бяха на възраст от двадесет години и нагоре, за шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.

27 От среброто на стоте таланта изляха се подложките на светилището и подложките на стълбовете за завесата - сто подложки от сто таланта, - един талант за една подложка.

28 И от хилядата седемстотин и пет сикъла направи куките за стълбовете, обкова върховете им и направи връзки.

29 А медта на приноса беше седемдесет таланта и две хиляди и четиристотин сикъла.

30 От нея направи подложките за входа на шатъра за срещане, медния олтар, медната решетка за него, с всичките олтарски прибори,

31 подложките за стълбовете около двора, и подложките за дворовия вход, всичките колчета на скинията, и всичките колчета за двора наоколо.