A A A A A
Bible Book List

Изход 27-28 Bulgarian Bible (BULG)

27 Да направиш олтара от ситимово дърво, пет лакътя широк; четвъртит да бъде олтарът, и височината му да бъде три лакътя.

На четирите му ъгъла да му направиш рогове; роговете да бъдат част от самия него; и да го обковеш с мед.

Да му направиш и гърнета за изнасяне на пепелта и лопатите му, тасовете му, вилиците му и въглениците му; медни да направиш всичките му прибори.

И да му направиш медна решетка във вид на мрежа, и на четирите ъгъла на мрежата да направиш четири медни колелца.

И да я положиш под полицата, която е около олтара отдолу, така щото мрежата да стигне до средата на олтара.

Да направиш и върлини за олтара, върлини от ситимово дърво, които да обковеш с мед.

Върлините да се проврат през колелцата, и върлините да бъдат от двете страни на олтара, за да се носи с тях.

Кух, от дъски, да направиш олтара посред, както ти се показа на планината, така да го направиш.

Да направиш двора на скинията; за южната страна, към пладне, да има за двора завеси от препреден висон; дължината им за едната страна да бъде сто лакътя.

10 Стълбовете му да бъдат двадесет, и медните им подложки двадесет; а куките на стълбовете и и връзките им да бъдат сребърни.

11 Също на длъж по северната страна да има завеси дълги сто лакътя, и за тях двадесет стълба и двадесетте им медни подложки; а куките на стълбовете и връзките им да бъдат сребърни.

12 После, за широчината на двора, на западната страна, да има петдесет лакътя завеси; за тях да има десет стълба и десетте им подложки.

13 Широчината на двора на предната страна, към изток, да бъде петдесет лакътя.

14 И завесите за едната страна на входа да бъдат дълги петнадесет лакътя, и в тях три стълба и трите им подложки.

15 Също и за другата страна да има завеси петнадесет лакътя дълги, и за тях три стълба с трите им подложки.

16 А за входа на двора да има покривка, дълга двадесет лакътя, везана работа от синьо, мораво, червено и препреден висон, и за тях четирите им подложки.

17 Всичките стълбове около двора да бъдат опасани със сребро; куките им да бъдат сребърни, а подложките им медни.

18 Дължината на двора да е сто лакътя, широчината навсякъде петдесет лакътя, а височината пет лакътя; завесите му да са от препреден висон, и подложките на стълбовете му медни.

19 Всичките прибори на скинията, за всяка служба в нея, всичките й колове, и всичките колове на двора, да бъдат медни.

20 И ти заповядай на израилтяните да ти донесат дървено масло първоток, чисто, за осветление, за да горят винаги светилата.

21 В шатъра за срещане, извън завесата, която е пред плочите на свидетелството, Аарон и синовете му да ги нареждат да горят от вечер до заран пред Господа. Това да бъде вечен закон за израилтяните във всичките им поколания.

28 А ти вземи при себе си измежду израилтяните брата си Аарона и синовете му с него, за да Ми свещенодействуат; Аарона, и Аароновите синове Надава, Авиуда, Елеазара и Итамара.

И да направиш свети одежди на брата си Аарона, за слава и великолепие.

И кажи на всичките умни мъже, които Аз изпълних с дух на мъдрост, да направят одежди на Аарона за освещение, та да Ми свещенодействува.

Ето одеждите, които ще направиш: нагръдник и ефод, мантия и пъстротъкан хитон, митра и пояс; и да направят свети одежди на брата ти Аарона и на синовете му, за да Ми свещенодействуват.

И те нека приемат от людете приносите им от злато, синьо, мораво, червено, и препреден висон.

Да направят ефодът изкусна изработка от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.

На двата му края да има две презрамки, които да се връзват за да се държи заедно.

И препаската върху ефода, която ще е над него, да бъде еднаква с него по направата му и част от самия ефод, от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.

Да вземеш и два ониксови камъка, и да изрежеш на тях имената на синовете на Израиля,

10 шест от имената на единия камък, и имената на останалите шестима на другия камък, по реда на раждането им.

11 С изкуството на кеменорезец, както се изрязва печат, да изрежеш на двата камъка имената на синовете на Израиля.; и да ги вложиш в златни гнездица.

12 И да туриш тия два камъка на презрамките на ефода, камъни за спомен на израилтяните; и Аарон ще носи имената им за спомен пред Господа на двете си рамена.

13 И да направиш златни гнездица,

14 и двете верижки от чисто злато - изплетени от венцеобразна работа да ги направиш, и да закрепиш плетените верижки в гнездицата им.

15 Да направиш съдебния нагръдник изкусна изработка; според направата на ефода да го направиш; от златно, синьо, мораво, червено и препреден висон да го направиш.

16 Да бъде четвъртит, двоен, една педя дълъг и една педя широк.

17 И да закрепиш на него камъни, четири реда камъни, ред сард, топаз и смарагд да е първият ред,

18 вторият ред: антракс, сапфир и адамант;

19 третият ред: лигирий, агат и аметист;

20 а четвъртият ред: хрисолит, оникс и яспис; да бъдат закрепени в златните си гнездица.

21 Камъните да бъдат дванадесет, според имената на синовете на Израиля, според техните имена, както се изрязва печат; да бъдат за дванадесетте племена, всеки камък според името му.

22 И на нагръдника да направиш изплетени верижки, венцеобразна работа от чисто злато.

23 И да направиш на нагръдника две златни колелца и да туриш двете колелца на двата края на нагръдника.

24 Тогава да провреш двете венцеобразни златни верижки през двете колелца на краищата на нагръдника.

25 А другите два края на двете венцеобразни верижки да свържеш с двете гнездица, и да ги туриш на презрамките на ефода откъм външната му страна.

26 Да направиш още две златни колелца; които да туриш на другите два края на нагръдника, на оная му страна, която е откъм вътрешната страна на ефода.

27 Да направиш и други две златни колелца, които да туриш отдолу на двете презрамки на ефода, откъм вътрешната му страна, там гдето се събират краищата му, над изкусно изработената препаска на ефода.

28 И да връзват нагръдника през колелцата му за колелцата на ефода със син ширит, за да бъде над изкусно изработената препаска на ефода, и за да се не отделя нагръдникът от ефода.

29 Така Аарон, когато влиза в светото място, ще носи, винаги имената на синовете на Израиля върху съдебния нагръдник на сърцето си, за спомен пред Господа.

30 На съдебния нагръдник да положиш и Урима и Тумима, които да бъдат на Аароновото сърце когато влиза пред Господа; и Аарон да носи винаги съда на израилтяните на сърцето си пред Господа.

31 Да направиш мантията на ефода цяла от синьо.

32 В средата на върха й да има отвор, какъвто е отворът на бронята; и ще има тъкана обтока около отвора си, за да се не съдира.

33 И по полите й да направиш нарове от синьо, мораво и червено наоколо по полите й, и златни звънци наоколо памежду им, -

34 златен звънец и нар, златен звънец и нар, наоколо по полите на мантията.

35 И Аарон да я носи, когато служи, та звънтенето й да се чува когато влиза в светото място пред Господа, и когато излиза, за да не умре.

36 Да направиш и плочица от злато, на която да ирежеш, както се изрязва печат, Свет Господу.

37 Да я туриш на син ширит, за да бъде на митрата; в предната страна на митрата да бъде;

38 така да бъде на Аароновото чело, когато носи Аарон нечестието на светите неща, които израилтяните ще посвещават във всичките си свети приноси; та да бъде винаги на челото му, за да бъдат те приемани пред Господа.

39 И да направиш пъстротъкания хитон от висон, да направиш митра от висон и да направиш - везана работа.

40 А на Аароновите синове да направиш хитони, и пояси да им направиш, и гъжви да им направиш, за слава и великолепие.

41 С тия одежди да облечеш брата си Аарона и синовете му с него, и да ги помажеш, за да ги посветиш и да ги осветиш, за да Ми свещенодействуват.

42 Да им направиш и ленени, гащи, които да покриват голотата на тялото им; нека покриват бедрата им от кръста надолу;

43 и нека ги носят Аарон и синовете му, когато влизат в скинията за срещане, или когато пристъпват при олтара за да служат в светото място, да не би да се навлекат грях да да умрат. Това да е за вечен закон за него и за потомството му подир него.

Матей 21:1-22 Bulgarian Bible (BULG)

21 И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и рече им:

Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете ги и докарайте Ми ги.

И ако някой ви рече нещо, кажете: на Господа трябват; и веднага ще ги изпрати.

А това стана за да се сбъдне реченото от пророка, който казва:

“Речете на Сионовата дъщеря: Ето, твоят Цар иде при тебе, кротък и възседнал на осел и на осле, рожба на ослица”.

И тъй учениците отидоха и сториха както им заръча Исус;

докараха ослицата и ослето, и намятаха на тях дрехите си; и Той възседна върху тях.

А по-голямата част от множеството напостлаха дрехите си по пътя; други пък сечеха клони от дърветата и постилаха ги по пътя.

А множествата, които вървяха пред Него, и които идеха изподире, викаха казвайки: Осана на Давидовия Син! Благословен, който иде в Господното име! Осана във висините!

10 И когато влезе в Ерусалим целият град се раздвижи; и казваха: Кой е тоя?

11 А народът казваше: Той е пророкът Исус, Който е от Назарет Галилейски.

12 А Исус влезе в Божия храм, и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите, и столовете на ония, които продаваха гълъбите, и каза им:

13 Писано е: “Домът ми ще се нарече молитвен дом” а вие го правите разбойнически вертеп.

14 И някои слепи и куци дойдоха при Него в храма; и Той ги изцели.

15 А главните свещеници и книжници, като видяха чудесните дела, които стори и децата, които викаха в храма, казвайки: Осана на Давидовия Син! възнегодуваха и рекоха Му:

16 Чуваш ли какво казват тия? А Исус им каза: Чувам. Не сте ли никога чели тая дума: 17 И когато ги остави, излезе вън от града до Витания, гдето и пренощува.

18 А на сутринта, когато се връщаше в града, огладня.

19 И като видя една смоковница край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа; и рече й: Отсега нататък да няма плод от тебе до века. И смоковницата изсъхна на часа.

20 И учениците, които видяха това, почудиха се и рекоха: Как на часа изсъхна смоковницата?

21 А Исус в отговор им рече: Истина ви казвам: Ако имате вяра, и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смоковницата, но даже, ако речете на тоя хълм: Дигни се и хвърли се в морето, ще стане.

22 И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes