Add parallel Print Page Options

25 Тогава Господ говори на Моисея казвайки:

Кажи на израилтяните да Ми съберат принос; от всеки човек, който на радо сърце би дал, ще приемете приноса за Мене.

И ето какъв принос ще приемете от тях; злато, сребро и мед,

синьо, мораво, червено, висон, и козина,

червено боядисани овнешки кожи и язовски* кожи, ситимово дърво+,

масло за осветление, и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене,

оникси, и камъни за влагане на ефода и на нагръдника.

И да Ми направят светилище, за да обитавам между тях.

По всичко, което ти показвам - образа на скинията и образа на всичките й принадлежности, - така да я направите.

10 Да направите ковчег от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина, и лакът и половина висок.

11 Да го обковеш с чисто злато; отвън и отвътре да го обковеш; и отгоре му да направиш златен венец наоколо.

12 И да излееш за него четири златни колелца, които да поставиш на четирите му долни ъгъла, две колелца на едната му страна, и две колелца на другата му страна.

13 Да направиш и върлини от ситимово дърво и да го обковеш със злато,

14 па да провреш върлините през колелцата от страните на ковчега, за да се носи ковчегът с тях.

15 Върлините да остават в колелцата на ковчега; да се не изваждат от него.

16 И да вложиш в ковчега плочите на свидетелството, което ще ти дам.

17 Да направиш умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго, и лакът и половина широко.

18 И да направиш два херувима от злато, изковани да ги направиш, на двата края на умилостивилището.

19 Да направиш един херувим на единия край, и един херувим на другия край; херувимите да направите част от самото умилостивилище на двата му края.

20 И херувимите да бъдат с разперени отгоре крила, и да покриват с крилата си умилостивилището; и лицата им да са едно срещу друго; към умилостивилището да бъдат обърнати лицата на херувимите.

21 И да положат умилостивилището върху ковчега; а в ковчега да вложиш плочите на свидетелството, което ще ти дам.

22 Там ще се срещам с тебе; и отгоре на умилостивилището, измежду двата херувима, които са върху ковчега с плочите на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко, което ще ви заповядам за израилтяните.

23 Да направиш трапеза от ситимово дърво, два лакътя дълга, един лакът широка, и лакът и половина висока.

24 Да я обковеш с чисто злато и да й направиш златен венец на около.

25 Да й направиш и перваз наоколо, една длан широк, и да направиш златен венец около перваза й.

26 Да й направиш и четири златни колелца, и да поставиш колелцата на четирите й ъгъла, които са при четирите й нозе.

27 Колелцата да бъдат до самия перваз, като влагалища на върлините, за да се носи трапезата.

28 Върлините ще направиш от ситимово дърво, и да ги обковеш със злато, и да се носи трапезата с тях.

29 И да направиш блюдата й, темянниците й, поливалниците й, и тасовете й, за употреба при възлиянията; от чисто злато да ги направиш.

30 И на трапезата постоянно да слагаш хлябове за приношение пред Мен.

31 Да направиш и светилника от чисто злато; изкован да направиш светилника; стъблото му, клоновете му, чашките му, топчиците му, и цветята му да са част от самия него.

32 От страните му да се издават шест клона, три клона на светилника от едната му страна, и три клона на светилника от другата му страна.

33 На единия клон да има три чашки, като бадеми, една топчица и едно цвете, и на другия клон три чашки като бадеми, и една топчица и едно цвете; така да има и на шестте клона, които се издават от светилника.

34 И на стъблото на светилника да има четири чашки като бадеми, с топчиците им и цветята им.

35 И на шестте клона, които се издават от светилника, да има под първите два клона една топчица, част от самия него, и под вторите два клона една топчица, част от самия него, и под третите два клона една топчица, част от самия него.

36 Топчиците им и клоновете им да са част от самия него; светилникът да бъде цял изкован от чисто злато.

37 И да му направиш седем светила; и да палят светилата му, за да светят отпреде му.

38 Щипците му и пепелниците му да бъдат от чисто злато.

39 От един талант чисто злато да се направи той и всички тия прибори.

40 Внимавай да ги направиш по образеца им, който ти бе показан на планината.

26 При това да направиш скинията от десет завеси от препреден висон, и от синя, морава и червена материя; на тях да навезеш изкусно изработени херувими.

Дължината на всяка завеса да бъде двадесет и осем лакътя, и широчината на всяка завеса четири лакътя, всичките завеси да имат една мярка.

Петте завеси да бъдат скачени една с друга; и другите пет завеси да бъдат скачени една с друга.

И да направиш сини петелки по края на оная завеса, която е последна от първите скачени завеси; така да направиш и по края на последната завеса от вторите скачени завеси.

Да направиш петдесет петелки на едната завеса, и петдесет петелки да направиш по края на завесата; която е във вторите скачени завеси; петелките да са една срещу друга.

Да направиш и петдесет златни куки, и с куките да скачиш завесите една за друга; така скинията ще бъде едно цяло.

Да направиш завеси от козина за покрив над скинията; да направиш единадесет такива завеси;

дължината на всяка завеса да бъди тридесет лакътя, и широчината на всяка завеса четири лакътя; единадесет завеси да имат една мярка.

И да окачиш петте завеси отделно; а шестата завеса да прегънеш на две към лицето на скинията.

10 И да направиш петдесет петелки по края на оная завеса, която е последна от първите скачени завеси, и петдесет петелки по края на завесата, която е последна от вторите скачени завеси.

11 И да направиш петдесет медни куки и да вкараш куките в петелките, и така да съединиш покрива та да е едно цяло.

12 И оная част, която остава повече от завесите на покрива, половината на завесата, която остава, нека виси над задната страна на скинията.

13 И един лакът от едната страна и един лакът от другата страна от онава, което остава повече от дължината на завесите на покрива, да виси по страните на скинията отсам и оттам, за да я покрива.

14 Тоже да направиш покрив за скинията от червено боядисани овнешки кожи, и отгоре едно покривало от язовски кожи.

15 Да направиш за скинията дъски от ситимово дърво, които да стоят изправени

16 Десет лакътя да бъде дължината на всяка дъска и лакът и половина широчината на всяка дъска;

17 и два шипа да има във всяка дъска, един срещу друг; и така да направиш на всички дъски на скинията.

18 И дъските на скинията да направиш двадесет дъски за южната страна, към пладне;

19 и под двадесетте дъски да поставиш четиридесет сребърни подложки, две подложки под една дъска за двата й шипа, и две подложки под друга дъска за двата й шипа.

20 Също за втората страна на скинията, която е северната, да направиш двадесет дъски,

21 и четиридесетте им сребърни подложки, две подложки под една дъска, и две подложки под друга дъска.

22 А за задната страна на скинията, западната, да направиш шест дъски,

23 И две дъски да направиш за ъглите на скинията от задната страна;

24 да са скачени отдолу, а отгоре да са свързани посредством едно колелце; така да бъде за двете дъски; те нека бъдат за двата ъгъла.

25 Така да бъдат осем дъски, и сребърните им подложки шестнадесет подложки, две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска.

26 И да направиш лостове от ситимово дърво, пет за дъските от едната страна на скинията;

27 пет лоста за дъските от другата страна на скинията, и пет лоста за дъските от задната страна, към запад.

28 И средният лост, който е в средата на дъските, да преминава от край до край.

29 Дъските да обковеш със злато, и колелцата им да направиш от злато за влагалища на лостовете; да обковеш и лостовете със злато.

30 Да издигнеш скинията според образеца й, който ти бе показан на планината.

31 И да направиш завеса от синьо, мораво, червено и препреден висон, и да навезеш на нея изкусно изработени херувими.

32 И да я окачиш със златни куки на четири обковани със злато стълба от ситимово дърво, които да стоят на четири сребърни подложки.

33 Под куките да окачиш завесата; и да внесеш там, отвътре завесата, ковчега с плочите на свидетелството, така щото завесата да ви отделя светото място от пресветото.

34 И до положиш умилостивилището върху ковчега с плочите на свидетелството в пресветото място.

35 А трапезата да положиш отвън завесата към южната страна на скинията; а трапезата да положиш към северната страна.

36 И да направиш за вратата на шатъра закривка, везана работа, от синьо, мораво, червено и препреден висон.

37 И за покривката да направиш пет стълба от ситимово дърво, които да обковеш със злато; куките им да бъдат златни; и да излееш за стълбовете пет медни подложки.

27 Да направиш олтара от ситимово дърво, пет лакътя широк; четвъртит да бъде олтарът, и височината му да бъде три лакътя.

На четирите му ъгъла да му направиш рогове; роговете да бъдат част от самия него; и да го обковеш с мед.

Да му направиш и гърнета за изнасяне на пепелта и лопатите му, тасовете му, вилиците му и въглениците му; медни да направиш всичките му прибори.

И да му направиш медна решетка във вид на мрежа, и на четирите ъгъла на мрежата да направиш четири медни колелца.

И да я положиш под полицата, която е около олтара отдолу, така щото мрежата да стигне до средата на олтара.

Да направиш и върлини за олтара, върлини от ситимово дърво, които да обковеш с мед.

Върлините да се проврат през колелцата, и върлините да бъдат от двете страни на олтара, за да се носи с тях.

Кух, от дъски, да направиш олтара посред, както ти се показа на планината, така да го направиш.

Да направиш двора на скинията; за южната страна, към пладне, да има за двора завеси от препреден висон; дължината им за едната страна да бъде сто лакътя.

10 Стълбовете му да бъдат двадесет, и медните им подложки двадесет; а куките на стълбовете и и връзките им да бъдат сребърни.

11 Също на длъж по северната страна да има завеси дълги сто лакътя, и за тях двадесет стълба и двадесетте им медни подложки; а куките на стълбовете и връзките им да бъдат сребърни.

12 После, за широчината на двора, на западната страна, да има петдесет лакътя завеси; за тях да има десет стълба и десетте им подложки.

13 Широчината на двора на предната страна, към изток, да бъде петдесет лакътя.

14 И завесите за едната страна на входа да бъдат дълги петнадесет лакътя, и в тях три стълба и трите им подложки.

15 Също и за другата страна да има завеси петнадесет лакътя дълги, и за тях три стълба с трите им подложки.

16 А за входа на двора да има покривка, дълга двадесет лакътя, везана работа от синьо, мораво, червено и препреден висон, и за тях четирите им подложки.

17 Всичките стълбове около двора да бъдат опасани със сребро; куките им да бъдат сребърни, а подложките им медни.

18 Дължината на двора да е сто лакътя, широчината навсякъде петдесет лакътя, а височината пет лакътя; завесите му да са от препреден висон, и подложките на стълбовете му медни.

19 Всичките прибори на скинията, за всяка служба в нея, всичките й колове, и всичките колове на двора, да бъдат медни.

20 И ти заповядай на израилтяните да ти донесат дървено масло първоток, чисто, за осветление, за да горят винаги светилата.

21 В шатъра за срещане, извън завесата, която е пред плочите на свидетелството, Аарон и синовете му да ги нареждат да горят от вечер до заран пред Господа. Това да бъде вечен закон за израилтяните във всичките им поколания.