Add parallel Print Page Options

И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани,

със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов,

и се стараете в свръзката на мира да упазите единството в Духа.

Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви:

един Господ, една вяра, едно кръщение

един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.

А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал

Затова казва: (А това "възлезе" що друго значи, освен че бе и [по-напред] слязъл в местата по-долни от земята.

10 Тоя, Който е слязъл е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко).

11 И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,

12 за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;

13 докле всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;

14 за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешките заблуди, в лукавство, по измамителни хитрости;

15 но, действуващи истинно в любов, да порастнем по всичко в Него, Който е главата, Христос,

16 от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.

17 Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум,

18 помрачени в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им;

19 които, изгубили чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота.

20 Но вие не сте така познали Христа;

21 понеже сте чули, и сте научили от Него, (както е истината в Исуса),

22 да съблечете, според предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти,

23 да се обновите в духа на своя ум,

24 и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината.

25 Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг.

26 Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви;

27 нито давайте място на дявола.

28 Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда

29 Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат;

30 и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението,

31 всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махне от вас;

32 а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.

И тъй, бивайте подражатели на Бога, като възлюбени чада;

и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.

А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии;

нито срамотии или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре благодарение.

Защото добре знаете това, че никой блудник, или нечист, или сребролюбец, (който е идолопоклонник), няма наследство в царството на Христа и Бога.

Никой да ви не мами с празни думи; понеже поради тия неща иде Божият гняв върху синовете на непокорството.

И тъй, не бивайте съучастници на тях.

Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, одхождайте се като чада на светлината;

(защото плодът на светлината се състои във всичко що е благо, право и истинно).

10 Опитвайте, що е благоугодно на Господа;

11 и не участвувайте в безплодни дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте;

12 защото това, което скришом вършат непокорните, срамно е и да се говори.

13 А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината; понеже всяко нещо, което става явно е осветено.

14 Затова казва: Стани, ти, който спиш, И възкресни от мъртвите, И ще те осветли Христос.

15 И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не като глупави, но като мъдри,

16 като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.

17 Затова не бивайте неомислени, но проумявайте, що е Господната воля.

18 И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но напълняйте се с Духа;

19 и разговаряйте се със псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си,

20 и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос,

21 като се подчинявате един на друг в страх от Христа.

22 Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа;

23 защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата (като само Той е спасител на тялото).

24 Но както църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже.

25 Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,

26 за да я освети, като я е очистил с водно омиване чрез словото,

27 за да й представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна.

28 Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби.

29 Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата;

30 понеже сме части на Неговото тяло [от Неговата плът и от Неговите кости].

31 "Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си и двамата ще станат една плът".

32 Тая тайна е голяма; но аз говоря това за Христа и за църквата;

33 Но и вие, всеки до един, да люби своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си.

Деца, покорявайте се на родителите си в Господа;

"Почитай баща си и майка си", (което е първата заповед с обещание),

"за да ти бъде добре и да живееш много години на земята".

И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господне.

Слуги, покорявайте се на господарите си по плът със страх и трепет в простотата на сърцето си, като към Христа.

Не работете само пред очи като човекоугодници, но като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля;

и слугувайте с добра воля като на Господа, а не на човеци;

понеже знаете, че всеки слуга или свободен, ще получи от Господа същото добро каквото върши.

И вие, господари, струвайте същото на тях, като се въздържате от заплашването; понеже знаете, че и на тях и на вас има Господар на небесата, у когото няма лицеприятие.

10 Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.

11 Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.

12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.

13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.

14 Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник,

15 и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира.

16 А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;

17 вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;

18 молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,

19 и за мене, да ми се даде израз да отворя устата си, за да оповестя дръзновенно тайната на благовестието,

20 за което съм посланник в окови, да говоря за него с дръзновение, както прилича да говоря.

21 Но, за да знайте и вие за моите работи, и как съм, всичко ще ви каже Тихик, любезният брат и верен в Господа служител;

22 когото пратих до вас нарочно за това, да узнаете нашето състояние, и той да утеши сърцата ви.

23 Мир на братята, и любов с вяра, от Бога Отца и Господа Исуса Христа.

24 Благодат да бъде с всички, които исрено любят нашия Господ Исус Христос. [Амин]