Add parallel Print Page Options

А ето синовете, които се родиха на Давида в Хеврон: първородният, Амнон, от езраелката Ахиноама; вторият Даниил+, от кармилката Авигея;

третият Авесалом, син на Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай; четвъртият Адония, син на Агита;

петият Сефатия, от Авитала; шестият Итраам, от жена му Егла,

Шестимата му се родиха в Хеврон, гдето царува седем години и шест месеца; а Ерусалим царува тридесет и три години.

А тия му се родиха в Ерусалим: Сима*, Совав, Натан и Соломон, четирима, от Витсавее, дъщеря на Амиила+;

и Евар, Елисама Ногах, Нефес, Яфия,

Елисама, Елиада и Елифалет, девет души;

всички тия бяха Давидови синове освен синовете от наложниците; и Тамар беше тяхна сестра.

10 А Соломонов син бе Ровоам; негов син, Авия; негов син, Аса; негов син, Иосафат;

11 негов син, Иорам; негов син, Охозия**; негов син, Иоас;

12 негов син, Амасия; негов син, Азария++; негов син, Иотам;

13 негов син, Ахаз; негов син, Езекия; негов син, Иотам;

14 негов син, Амон; негов син Иосия.

15 А синовете на Иосия бяха: първородният Иоанан, вторият Иоаким, третият Седекия, четвъртият Селум.

16 А Иоакимови синове: Ехония син му, Седекия негов син.

17 А Ехониев син бе Асир; негов син Салатиил,

18 и Малхирам, Федаия, Сенасар, Екамия, Осама и Недавия.

19 А Федаиеви синове: Зоровавел и Семей; а Зоровавелови синове: Масулам и Анания, и сестра им Саломита,

20 и Асува, Оел, Варахия, Асавия и Юсав-есед, петима.

21 А Ананиеви синове: Фелатия и Исаия, синовете на Рафаия, синовете на Арнана, синовете на Авдия, синовете на Сехания.

22 А Сеханиев син, Семаия; и Семаиеви синове: Хатус, Игал, Вария, Неария и Сафат, шестима.

23 А Неариеви синове: Елиоинай, Езекия и Азрикам, трима.

24 А Елиоинаеви синове: Одаия, Елиасив, Фалаия, Акув, Иоанан, Далаия и Ананий, седмина.

Юдови синове: Фареса, Есрон, Хармий, Ор и Совал.

И Реаия Соваловият син роди Яата; и Яат роди Ахумая и Лаада. Тия са семействата на сарайците.

И ето синовете на Итамовия баща: Езраел, Есма и Едвас; и името на сестра им бе Аселелфония,

и Фануил Гедеровият баща и Езер Хусовият баща. Тия са потомците на Орна първородния на Ефрата, Витлеемовия баща.

А Асхор, Текуевият баща, имаше две жени, Хала и Наара.

Наара му роди Ахузам, Ефера, Темания и Ахастара; тия бяха синове на Наара.

А синовете на Хала: Серет, Есуар и Етнан.

И Кос роди Анува, Совива и семействата на Ахарила Арумовия син.

А Явис беше най-много почитан между братята си; и майка му го нарече Явис*, като думаше: Понеже го родих в скръб.

10 И Явис призова Израилевия Бог, казвайки: Дано действително ме благословиш, и дано разшириш пределите ми, и ръката Ти да бъде с мене, и да ме пазиш от зло, та да нямам скръб! И Бог му даде това, което поиска.

11 А Хелуви, Суевият брат, роди Махира; той бе Естоновият баща.

12 А Естон роди Ветрафа, Фасея и Техина основател+ на град Наас; тия са мъжете на Риха.

13 И Кенезови синове бяха: Готониил и Сараия; а Готониилов син, Атат.

14 А Меонотай роди Офра; а Сараия роди Иоава начинателя+ на долината на дърводелците, защото бяха дърводелци.

15 А синовете на Халева, Ефониевия син: Иру, Иле и Наам; а Илевият син беше Кенез.

16 И Ялелеилови синове: Зиф, Зифа, Тирия и Асареил.

17 А Езраеви синове: Етер, Меред, Ефер и Ялон: а жената на Мереда роди Мариама, Самая и Есва Естемовия баща;

18 а другата му жена, Юдея, роди Яреда Гедоровия баща, Хевера Соховия баща и Екутиила Заноевия баща. И тия са синовете на Вития Фараоновата дъщеря, която взе Меред;

19 И синовете на Одиевата жена, сестра Нахамова, бяха бащата на гармиеца Кеила и маахатеца Естемо.

20 А Симови синове бяха: Амион, Рина, Венанан и Тилон. И Есиеви синове: Зохет и Вензохет.

21 Синове на Шела, Юдовия син, бяха Ир баща на Лиха, и Лаада, баща на Мариса, и семействата от дома на тия, които работеха висон, от Асвеевия дом,

22 и Иоаким, и мъжете на Хозива, и Иоас, и Сараф, които владееха в Моав и в Ясувилехем. Това според стари записки.

23 Те бяха грънчари и жителите в Нетаим и в Гедира; там живееха с церя за да му работят.

24 Симеонови синове бяха: Намуил*, Ямин, Ярив, Зара+ и Саул;

25 негов син, Селум; негов син, Мавсам; негов син, Масма.

26 А Масмови синове: син му Амуил; негов син, Закхур; негов син, Семей.

27 А Семей роди шестнадесет сина и шест дъщери; братята му обаче нямаха много синове, нито се умножи цялото им семейство като Юдовите потомци.

28 Те се заселиха във Вирсавее, Молада и Асар-суал,

29 във Вела, Есем и Толад(,

30 във Ватуил, Хорма, и Сиклаг,

31 във Вет-мархавот, Асар-сусим, Вет-вирей и в Саараим; тия бяха техни градове до царуването на Давида.

32 И селищата им бяха: Итам, Аим, Римон, Тохен и Асан, пет града,

33 и всичките села, които бяха около тия градове до Ваал**; тия бяха местожителствата им родословията им.

34 А Месовав, Ямлих, Иоса, Амасиевият син,

35 Иоил, Ииуй син на Иосивия син на Сараия, син на Асиила,

36 и Елиоинай, Якова, Есохаия, Асаия, Адиил, Есимиил, Ванаия

37 и Зиза, син на Сифия, син на Алона, син на Едаия, син на Симрия, син на Семаия, -

38 тия споменати по имена бяха първенци на семействата им; и бащините им домове нараснаха твърде много.

39 И Симеоновите потомци отидоха дори до прохода на Гедор, на изток от долината, за да търсят паша за стадата си.

40 И намериха тлъста и добра паша; и земята бе широка, спокойна и мирна, защото тия, които по-напред живееха там, бяха Хамови потомци.

41 И тия написани по име дойдоха в дните на Юдовия цар Езекия та разрушиха шатрите им и поразиха моавците, които намериха там, и погубиха ги така щото не остана ни един от тях до днес, и на тяхното място сами се заселиха, защото там имаше паша за стадата им.

42 И някои от тях, именно , петстотин мъже от Симеоновите потомци, отидоха в хълмистата земя Сиир, като имаха за свои водители, Есиевите синове: Фелатия, Неария, Рафаия и Озиила,

43 та поразиха останалите от амаличаните, които бяха оцелели, и се заселиха там, гдето са и до днес.

И синовете на първородния на Израиля, Рувим, (защото той бе първородният; но, понеже оскверни леглото на баща си, неговото първородство се даде на синовете на Израилевия син Иосифа, а родословието не се смята според първородството;

защото Юда превъзмогна над братята си, и от него се определи да произлезе вождът; първородството, обаче, беше на Иосифа,)-

синовете на първородния на Израиля, Рувим, бяха Енох, Фалу, Есрон и Хармий.

Синове на Иоила: негов син, Семаия; негов син, Гог; негов син, Семей;

негов син, Михей; негов син Реаия; негов син, Ваал;

негов син, Веера, когото асирийския цар Теглат-Фелнасар* заведе в плен; той бе първенец на рувимците.

А началник на братята му, според семействата им, когато родословието на поколенията им се изброи, бяха Еиил, Захария

и Вела, син на Азаса, син на Сема, син на Иоила; той се засели в Ароир и до Нево и Ваалмеон;

и към изток се засели дори до входа на пустинята от река Евфрат, защото добитъкът им беше се умножил в галаадската земя.

10 А в дните на Саула воюваха против агаряните, които паднаха от ръката им; и те се заселиха в шатрите им по цялата източна страна на Галаад.

11 И Гадовите потомци се заселиха срещу тях във васанската земя до Салха,

12 от които Иоил беше началникът, а Сафам вторият, и Янай, и Сафат във Васан.

13 И братята им, от бащините им домове, бяха: Михаил, Месулам, Сева, Иорай, Яхан, Зия и Евер, седмина.

14 Тия бяха синовете на Авихаила, син на Урия, син на Яроя, син на Галаада, син на Михаила, син на Есисая, сина на Ядо, син на Вуза.

15 Ахия, син на Авдиила Гуниевият син, беше началник на бащиния им дом.

16 Те се заселиха в Галаад, във Васан, в селата му, и във всичките околности на Сарон до пределите им.

17 Всички тия се изброиха според родословията си в дните на Юдовия цар Иотам и в дните на Израилевия цар Еровоам.

18 От Рувимовите потомци, гадците и половината от Манасиевото племе, юначните мъже, които носеха щит и нож, стреляха с лъкове и бяха обучени на бой, възлизаха на четиридесет и четири хиляди седемстотин и шестдесет души, които можеха да излизат на война.

19 И те воюваха против агаряните, етуряните, нафисците и нодавците.

20 И те бидоха подпомогнати против тях, тъй че агаряните и всички, които бяха с тях, се предадоха в ръцете им; защото в битката те извикаха към Бога, и Той ги послуша, понеже уповаваха на Него.

21 И плениха добитъка им: петдесет хиляди от камилите им, двеста и петдесет хиляди от овците им, и две хиляди от ослите им, също и сто хиляди души човеци;

22 защото мнозина паднаха убити, понеже изходът на боя беше от Бога. И заселиха се на мястото им, и там живяха до пленението.

23 А потомците на половината Манасиево племе се заселиха в оная земя; те нараснаха от Васан до Ваал-ермон и Санир и планината Ермон.

24 И ето началниците на бащините им домове: Ефер, Есий, Елиил, Азрил, Еремия, Одуия и Адиил, мъже силни и храбри, мъже именити, началници на бащините си домове.

25 Но понеже те престъпваха против Бога на бащите си, като блудствуваха след боговете на народите на оная земя, които Бог беше погубил пред тях,

26 затова, Израилевия Бог подбуди духа на асирийския цар Фул, и духа на асирийския цар Теглат-Фелнасар, та плени рувимците и гадците и половината от Манасиевото племе, и заведе ги в Ала, в Авор, в Ара и до реката Гозан, гдето са и до днес.