Add parallel Print Page Options

Адам, Сит, Енос,

Каинан, Маалалеил, Яред,

Енох, Матусал, Ламех,

Ное, Сим, Хам и Яфет.

Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох, и Тирас;

а Гомерови синове: Асханаз, Дифат*, и Тогарма;

а Яванови синове: Елиса, Тарсис, Китим и Родамим+.

Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан;

а Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.

10 И Хус роди Нимрода; той пръв стана силен на земята;

11 а Мицраим роди лудимите, анамимите, леавимите, нафтухимите,

12 патрусимите, каслухимите (от които произлязоха филистимците), и кафторимите;

13 а Ханаан роди първородния си Сидон и Хета,

14 и евусейците, аморейците, гергесейците,

15 евейците, арукейците, асенейците,

16 арвадците, цемарейците и аматейците.

17 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам; а Арамови синове : Уз, Ул, Гетер и Мосох 18 а Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера.

19 И на Евера се родиха два сина: името на единия бе Фалек**, защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брата му бе Иоктан.

20 А Иоктан роди Алмодада Шалефа, Хацармавета, Яраха,

21 Адорама, Узала, Дикла,

22 Гевала*, Авимаила, Шева,

23 Офира, Евила, и Иовава; всички тия бяха Иоктанови синове,

24 Сим, Арфаксад, Сала,

25 Евер, Фалек, Рагав,

26 Серух, Нахор, Тара,

27 Аврам, който е Авраам,

28 А Авраамови синове: Исаак и Исмаил.

29 Ето техните поколения: първородният на Исмаила, Наваиот; после Кидар, Адвеил, Мавсам,

30 Масма, Дума, Маса, Адад, Тема,

31 Етур, Нафис и Кедма; тия бяха Исмаиловите синове.

32 А Ето синовете на Авраамовата наложница Хетура: тя роди Земрана, Иоксана, Мадана, Мадиама, Есвока и Шуаха; а Иоксанови синове: Шева и Дедан;

33 а Мадиамови синове: Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага; всички тия бяха потомци на Хетура.

34 И Авраам роди Исаака: а Исааковите синове бяха Исав и Израил,

35 Исавови синове: Елифаз, Рагуил, Еус, Еглом и Корей;

36 а Елифазови синове: Теман, Омар, Сефи+, Готом, Кенез, Тамна и Амалик;

37 Рагуилови синове: Нахат, Зара, Сама и Миза.

38 А Сиирови синове: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан;

39 а Лотови синове: Хори и Омам 40 Совалови синове: Алиан*, Манахат, Гевал, Сефи+ и Онам; а Севегонови синове: Ана и Ана:

41 Анов син, Дисон; а Дисонови синове: Амадан, Асван, Итрам и Харан;

42 Асарови синове: Валаан Заван и Акан; Дисанови синове: Уз и Аран.

43 А ето царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израилтяните: Вела Веоровият син; и името на града му бе Денава.

44 А като умря Вела, вместо него се възцари Иовав, Заровият син, от Восора.

45 А като умря Иовав, вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците.

46 А като умря Хусам, вместо него се възцари Адад Вададовият син, който порази мадиамците на моавското поле; и името на града му бе Авит.

47 А като умря Адад, възцари се Самла, от Масрека.

48 А като умря Самла, вместо него се възцари Саул, от Роовот при Евфрат 49 А като умря Саул, вместо него се възцари Вааланан, Аховоровият син.

50 А като умря Вааланан, вместо него се възцари Адад**; и името на града му бе Пау, а името на жена му Метавеил, дъщеря на Метреда, Мезаавова внука.

51 А като умря Адад, едомските първенци бяха: първенец Тамна, първенец Алия++, първенец Етет,

52 първенец Оливема, първенец Ила, първенец Финон,

53 първенец Кенез, първенец Теман, първенец Мивсар,

54 първенец Магедиил и първенец Ирам. Тия бяха едомските първенци.

Ето синовете на Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Юда, Исахар, Завулон,

Дан, Иосиф, Вениамин, Нефталим, Гад и Асир.

Юдови синове: Ир, Онан и Шела: тримата му се родиха от ханаанката, дъщерята на Суя. А първородният на Юда, Ир, бе лош пред Господа, та Той го умъртви.

И снаха му Тамар му роди Фареса и Зара, Всичките Юдови синове бяха петима.

Фаресови синове: Есрон и Амул.

А Зарови синове: Зимрий* , Етан, Еман, Халкол и Дара( ; всичко петима.

А Хармиев син: Ахар А Етанов син - Азария.

А синове, които се родиха на Есрона: Ерамеил, Арам и Халев

10 И Арам роди Аминадава: а Аминадав роди Наасона, първенец на Юдовите потомци.

11 А Наасон роди Салмона: Салмон роди Вооза;

12 Вооз роди Овида: Овид роди Есея;

13 а Есей роди първородния си Елиав, втория Авинадав, третия Сама,

14 четвъртия Натанаил, петия Радай,

15 шестия Осем и седмия Давид.

16 А техни сестри бяха Саруия и Авигея; а Саруините синове бяха трима: Ависей, Иоав и Асаил;

17 и Авигея роди Амаса; а баща на Амаса беше исмаилецът Иетер**.

18 И Халев, Есроновият син, роди синове от жена си Азува и от Ериота: синовете му бяха Есер, Совав и Ардон.

19 И като умря Азува, Халев си взе Ефрата, която му роди Ора.

20 А Ор роди Урия; а Урия роди Веселеила.

21 И после Есрон влезе при дъщерята на Махира Галаадовия баща; той я взе като беше на шестдесет години на възраст, и тя му роди Сегува;

22 А Сегув роди Яира, който имаше двадесет и три града в галаадската земя.

23 И Гесур и Арам превзеха от тях Яировите паланки, с Кенат и селата му, шестдесет града, Всички тия бяха синове на Махира, Галаадовия баща.

24 А след като умря Есрон в Халев-ефрата, тогава Есроновата жена Авия му роди Асхора бащата на Текуе.

25 И синовете на първородния на Есрона, Ерамеила, бяха: първородният Арам и Вуна, Орен, Осем и Ахия.

26 Ерамеил взе и друга жена, чието име бе Атара: тя бе майка на Онана.

27 А синовете на първородния на Ерамеила, Арам, бяха: Маас, Ямин и Екер.

28 И синовете на Анама бяха: Самай и Ядай; а синовете на Самая: Надав и Ависур.

29 И името на Ависуровата жена бе Авихаила, която му роди Аавана и Молида.

30 А Надавови синове бяха: Селед Апаим; и Селед умря бездетен.

31 А син на Апаима беше Есия; а син на Есия, Сисан; а син на Сисана, Аалай.

32 А синове на Ядая Самаевия брат бяха: Етер и Ионатан; и Етер умря бездетен;

33 а синовете на Ионатана: Фалет и Зиза. Тия бяха потомците на Ерамеила.

34 А Сисан нямаше синове, но дъщери. А Сисан имаше слуга египтянин на име Яраа;

35 и Сисан даде дъщеря си на слугата си Яраа за жена; и тя му роди Атая;

36 а Атай роди Натана; Натан роди Завада;

37 Завад роди Ефлала; Ефлал роди Овида;

38 Овид роди Ииуя; Ииуй роди Азария;

39 Азария роди Хелиса; Хелис роди Елеаса;

40 Елеас роди Сисамая; Сисамай роди Селума;

41 Селум роди Екамия;а Екамия роди Елисама.

42 А синовете на Хелева Ерамеиловия брат, бяха: първородният му Миса, който бе баща на Зиф; и син на Мариса бе Ави-хеврон.

43 А Хевронови синове: Корей, Тапфуа, Рекем и Сема;

44 А Сема роди Раама, Иоркоамовия баща; а Рекем роди Самая.

45 И Самаев син беше Маон; а Маон беше Ветсуровият баща.

46 А наложницата на Халева, Гефа, роди Харана, Моса и Газера; а Харан роди Газера.

47 А Ядаеви синове: Регем, Иотам, Гисан, Фелет, Гефа и Сагаф.

48 И наложницата на Халева, Мааха, роди Севера и Тирхана;

49 роди още Сагафа, Мадмановия баща, Сева Махвановия баща и бащата на Гавая; и Халевова дъщеря бе Ахса.

50 Ето синовете на Халева, син на първородния на Ефрата, Ор: Совал Кириатиаримовият баща,

51 Салма Витлеемовият баща, и Ареф Вет-гадеровият баща,

52 А на Совала Кириатиаримовия баща синове бяха Арое* и половината от манахатците.

53 А Кириатиаримовите семейства бяха: етерците, футците, суматците и мисрайците от тях произлязоха сарайците и естаолците.

54 Салмови синове: Витлеем, нетофатците, Атарот-вит-Иоав, половината от манахатците, сарайците,

55 семействата на писците, които живеят в Явис, тиратците, симеатците и сухатците. Това са кенейците, които произлязоха от Амата, прадед на Рихавовия дом.