A A A A A
Bible Book List

Римляни 14-16 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

14 Слабия във вярата приемайте, но не за да се препирате за съмненията <му>,

Един вярва, че може всичко да яде; а който е слаб <във вярата, яде само> зеленчук.

Който яде, да не презира този, който не яде; и който не яде, да не осъжда този, който яде; защото Бог го е приел.

Кой си ти, що съдиш чужд слуга? Пред своя си господар той стои или пада. Но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои.

Някой уважава един ден повече от друг ден; а друг човек уважава всеки ден <еднакво>. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум.

Който пази деня, за Господа го пази; [а който не пази деня, за Господа го не пази]; който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога; и който не яде, за Господа не яде, и благодари на Бога.

Защото никой от нас не живее за себе си, и никой не умира за себе си.

Понеже, ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа умираме; и тъй живеем ли, умираме ли, Господни сме.

Защото Христос затова умря и оживя - да господствува и над мъртвите и над живите.

10 И тъй, ти защо съдиш брата си? а пък ти защо презираш брата си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище.

11 Защото е писано: - "<Заклевам се> в живота Си, казва Господ че всяко коляно ще се преклони пред Мене, И всеки език ще славослови Бога".

12 И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.

13 Като е тъй, да не съдим вече един друг; но по-добре да бъде разсъждението ви това - никой да не полага на брата си спънка или съблазън.

14 Зная и уверен съм в Господа Исуса, че нищо не е само по себе си нечисто; с това изключение, че за този, който счита нещо за нечисто, нему е нечисто.

15 Защото, ако брат ти се оскърби поради това, което ядеш, ти вече не ходиш по любов. С яденето си не погубвай онзи, за когото е умрял Христос.

16 Прочее, да се не хули това, което вие <считате> за добро,

17 Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух.

18 Понеже, който така служи на Христа, бива угоден на Бога и одобрен от човеците.

19 И тъй, нека търсим това, което <служи> за мир и за взаимно назидание.

20 Заради ядене недей съсипва Божията работа. Всичко наистина е чисто; но е зло за човека, който с яденето си <причинява> съблазън.

21 Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито <да сториш нещо>, чрез което се спъва брат ти, [или се съблазнява, или изнемощява].

22 Вярата, която имаш <за тия неща>, имай я за себе си пред Бога. Блажен оня, който не осъжда себе си в това, което одобрява.

23 Но оня, който се съмнява, осъжда се ако яде, защото не <яде> от убеждение; а всичко, което не <става> от убеждение, е грях.

15 Прочее, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си.

Всеки от нас да угождава на ближния си, с цел към това, което е добро за назиданието му.

Понеже и Христос не угоди на Себе Си, но, както е писано: - "Укорите на ония, които укоряваха тебе, Паднаха върху Мене".

Защото всичко, що е било от по-напред писано, писано е било за наша поука, та чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда.

А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по <примера на> Христа Исуса.

щото единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос.

Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие, за Божията слава.

Защото казвам, че Христос, заради Божията вярност, стана служител на обрязаните, за да утвърди обещанията <дадени> на бащите,

и за да прославят езичниците Бога за Неговата милост, както е писано: - "Затова ще Те хваля между народите, И на името Ти ще пея".

10 И пак казва: - "Развеселете се, народи, с людете Му".

11 И пак: - "Хвалете Господа, всички народи, И да Го славословят всички люде".

12 И пак Исаия казва: "Ще се яви Иесеевият корен", и, "Който ще се издигне да владее над народите; На Него ще се надяват народите".

13 А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви.

14 И сам аз съм уверен за вас, братя мои, че сами вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко знание, и че можете да се наставлявате един друг.

15 Но, за да ви напомня, пиша ви донякъде по-дързостно поради дадената ми от Бога благодат,

16 да бъда служител Исус Христов между езичниците, и да свещенослужа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Светия Дух.

17 И тъй, колкото за това, което <се отнася> до Бога, аз имам за какво да се похваля в Христа Исуса.

18 Защото не бих се осмелил да говоря за нещо освен онова, което Христос е извършил чрез мене за <привеждане> езичниците в покорност <на вярата> чрез <моето> слово и дело,

19 със силата на знамения и чудеса, със силата на Светия Дух [Божий], така щото от Ерусалим и околностите <му> дори до Илирик напълно съм проповядвал Христовото благовестие.

20 Обаче имах за цел да проповядвам благовестието така, - не там гдето беше <вече известно> Христовото име, да не би да градя на чужда основа;

21 но, както е писано: - "Ония ще видят, на които не се е възвестило за Него; И ония ще разберат, които не са чули"

22 Това ме е възпирало много пъти, та не съм дохождал при вас.

23 Но сега, като няма вече място за моето <работене> по тия страни, и понеже от много години съм желал да дойда при вас,

24 на отиването си в Испания <ще дойда>, защото се надявам да ви видя като минавам, и вие да ме изпратите за там, след като се наситя донякъде чрез общение с вас.

25 А сега отивам в Ерусалим да послужа на светиите.

26 Защото Македония и Ахаия благоволиха да дадат известна помощ за бедните между светиите в Ерусалим.

27 Благоволиха наистина, но и длъжни им са, защото, ако езичниците участвуват с тях и в духовните неща, длъжни са да им послужат и в телесните.

28 Прочее, когато свърша това, като им осигуря тоя плод, ще мина през вас за Испания.

29 И зная, че когато дойда при вас, ще дойда с изобилно благословение от [благовествуването на] Христа.

30 А моля ви се, братя, заради нашия Господ Исус Христос, и заради любовта, <която е плод> на Духа, да ме придружавате в усърдна молитва към Бога за мене,

31 та да се избавя от противниците <на вярата> в Юдея, и моята услуга за Ерусалим да бъде благоприятна на светиите;

32 и с Божията воля да дойда радостен при Вас, и да си почина между вас.

33 А Бог на мира да бъде с всички Вас. Амин

16 Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в Кенхрея,

да я приемете в Господа, както е прилично на светиите, и да й помогнете в каквото би имала нужда от вас; защото и тя е помагала на мнозина, както и на самия мене.

Поздравете моите съработници в Христа Исуса, Прискила и Акила,

които за моя живот си положиха вратовете <под нож>, на които не само аз благодаря, но и всичките църкви между езичниците; <поздравете> и домашната им църква.

Поздравете любезния ми Епенета, който е първият плод от Азия за Христа.

Поздравете Мария, която се е трудила много за вас.

Поздравете Андроника и Юния, моите сродници и <някога> заедно с мене затворници, които между апостолите <се считат> за бележити и които още преди мене бяха в Христа.

Поздравете любезния ми в Господа Амплият.

Поздравете нашия съработник в Христа Урвана и любезния ми Стахия.

10 Поздравете одобрения за <верен> в Христа Апелия. Поздравете ония, които са от Аристовуловото <семейство>.

11 Поздравете роднината ми Иродиона. Поздравете от Наркисовото семейство тия, които са в Господа.

12 Поздравете Трифена и Трифоса, които работят в Господа. Поздравете любезната Персида, която е работила много в Господа.

13 Поздравете избрания от Господа Руфа, и неговата майка, <която> е и моя.

14 Поздравете Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и братята, които са с тях.

15 Поздравете Филолога и Юлия, Нирея и сестра му, и Олимпана, и всичките светии, които са с тях.

16 Поздравете се един друг със света целувка. Поздравяват ви всичките Христови църкви.

17 И моля ви се, братя, да забележите тия, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили, и отстранявайте се от тях.

18 Защото такива човеци не служат на нашия Господ [Исус] Христос, а на своите си охоти {Гръцки: на своя си търбух.}, и с благи и ласкави думи прилъгват сърцата на простодушните.

19 Защото вашата послушност е известна на всички, по която причина аз се радвам за вас. Но желал бих да бъдете мъдри относно доброто, а прости относно злото.

20 А Бог на мира, скоро ще смаже сатана под нозете ви. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас.

21 Поздравяват ви съработникът ми Тимотей, и сродниците ми Лукий, Ясон и Сосипатър.

22 Аз Тертий, който написах това послание, ви поздравявам в Господа.

23 Поздравява ви Гаий, гостоприемникът на мене и на цялата църква. Поздравява ви градският ковчежник Ераст и брат Кварт.

24 [Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин].

25 А на Този, Който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исуса Христа, според откриването на тайната, която е била замълчана от вечни времена,

26 а сега се е явила, и чрез пророческите писания по заповедта на вечния Бог е станала позната на всичките народи за <тяхно> покоряване на вярата, -

27 на единия премъдър Бог да бъде слава чрез Исуса Христа до века. Амин.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes