A A A A A
Bible Book List

Псалми 26-31 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

26 (По слав. 25). Давидов <псалом>. Съди ме, Господи, защото съм ходил в незлобието си, Уповавал съм на Господа без да се поколебая.

Изследвай ме, Господи, и изпитвай ме, Опитай вътрешностите ми и сърцето ми.

Защото Твоето милосърдие е пред очите ми. И аз съм ходил в истината Ти.

Не съм сядал с човеци измамници, И с лицемерци няма да отида.

Мразя събранието на злосторниците, И с нечестивите няма да седна.

Ще измия в невинност ръцете си; Така ще обиколя олтара Ти, Господи,

За да възглася с глас на хваление, И да разкажа всичките Твои чудесни дела.

Господи, любя местопребиванието на Твоя дом, И мястото на скинията на славата Ти.

Да не отнемеш душата ми заедно с грешните, Нито живота ми заедно с мъже кръвопийци;

10 В чиито ръце има злодеяние, И десницата им е пълна с подкупи.

11 А пък аз ще ходя в незлобието си; Изкупи ме и смили се за мене.

12 Ногата ми стои на равно място; В събранията ще благославям Господа.

27 (По слав. 26). Давидов <псалом>. Господ е светлина моя и избавител мой; От кого ще се боя? Господ е сила на живота ми; От кого ще се уплаша?

Когато се приближиха при мене злосторници, Противниците ми и неприятелите ми, За да изядат плътта ми, Те се спънаха и паднаха.

Ако се опълчи против мене и войска, Сърцето ми няма да се уплаши; Ако се подигне против мене война И тогава ще имам увереност.

Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся, - Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си. За да гледам привлекателността на Господа. И да <Го> диря в храма Му.

Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова Си, Ще ме покрие в скривалището на шатъра Си, Ще ме издигне на канара.

И сега главата ми ще се издигне Над неприятелите ми, които ме окръжават; И ще принеса в скинията Му жертва на възклицания, Ще пея, да! ще славословя Господа.

Слушай, Господи, гласа ми, когато викам; Смили се тоже за мене, и отговори ми.

<Когато Ти рече>: Търсете лицето Ми, Моето сърце Ти каза: Лицето Ти ще търся, Господи.

Да не скриеш от мене лицето Си; Да не отхвърлиш с гняв слугата Си; Ти ми стана помощ; недей ме отхвърля, И недей ме оставя, Боже, Спасителю мой;

10 Защото баща ми и майка ми са ме оставили; Господ, обаче, ще ме прибере.

11 Научи ме, Господи, пътя Си, И води ме по равна пътека поради ония, които ме причакват.

12 Да ме не предадеш на волята на противниците ми; Защото лъжливи свидетели са се дигнали против мене, Които дишат насилие.

13 Ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни В земята на живите - <бих премалнял>.

14 Чакай Господа; Дерзай, и нека се укрепи сърцето ти; Да! чакай Господа.

28 (По слав. 27). Давидов <псалом>. Към Тебе ще извикам, Господи, канаро моя; Не замълчавай към мене, Да не би, ако останеш мълчалив към мене, Да се оприлича на ония, които слизат в рова.

Послушай гласа на молбите ми, когато викам към Тебе, Когато дигам ръце към най-вътрешното на Твоето светилище.

Не ме завличай с нечестивите И с ония, които вършат беззаконие, Които говорят мир с ближните си, А в чието сърце <има> злоба.

Въздай им според делата им И според нечестието на постъпките им; Въздай им според делата на ръцете им; Отдай им каквото заслужават.

Понеже те не внимават на деянията на Господа Нито на делата на ръцете Му, Той ще ги събори, и няма да ги съгради.

Благословен да е Господ, Защото послуша гласа на молбите ми.

Господ е сила моя и щит мой; На Него е уповало сърцето ми, и Той ми помогна; Затова се развесели сърцето ми, И с песните си ще Го възхваля.

Господ е сила на <людете Си; >Той е крепост за избавление на помазаника Си.

Избави людете Си и благослови наследството Си; Храни ги и носи ги до века.

29 (По слав. 28). Давидов <псалом>. Отдайте Господу, вие синове на силните, Отдайте Господу слава и могъщество.

Отдайте Господу дължимата на името Му слава; Поклонете се Господу в света премяна.

Гласът Господен е над водите; Бог на славата гърми; Господ <гърми> над големите води,

Гласът Господен е силен; Гласът Господен е величествен.

Гласът Господен троши кедри; Да! Господ троши ливанските кедри,

И прави ги да скачат като юнец, Ливан и Сирион като див вол в младостта си.

Гласът Господен разцепва огнените пламъци.

Гласът Господен разтърсва пустинята; Господ разтърсва пустинята Кадис.

Гласът Господен прави да раждат кошутите, И оголва лесовете; А в храма Му всеки възгласява: Слава!

10 Господ седна <Цар> над Потопа; Да! Господ седи като Цар до века.

11 Господ ще даде сила на людете Си; Господ ще благослови людете Си с мир.

30 (По слав. 29). Псалом. Песен при освещението на Давидовия дом. Ще Те превъзнасям, Господи; защото Ти си ме издигнал, И не си оставил неприятелите ми да тържествуват над мене.

Господи Боже мой, извиках към Тебе; И Ти си ме изцелил.

Господи, извел си от преизподнята душата ми; Опазил си живота ми измежду ония, които слизат в рова.

Пейте Господу, светии Негови, И възхвалявайте светото Му име {Еврейски: Светият му спомен. Виж Изх. 3:15.}.

Защото гневът Му е само за една минута, А благоволението Му е за цял живот; Вечер може да влезе плач да пренощува, А на сутринта <иде> радост.

Аз в благоденствието си рекох: Няма да се поклатя до века.

Господи, с благоволението Си Ти беше ме поставил на твърда планина; Скрил си лицето Си<, и> смутих се.

Към Тебе, Господи, извиках, И на Господа се помолих, <като казах:>

Каква полза от кръвта ми, ако сляза в рова? Пръстта ще Те славослави ли? Ще възвестява ли истината Ти?

10 Послушай, Господи, и смили се за мене; Господи, бъди ми помощник.

11 Обърнал си плача ми на играние за мене; Съблякъл си ми вретището и препасал си ме с веселие.

12 За да Ти пее хвала душата <ми> и да не млъква. Господи Боже мой, до века ще Те хваля.

31 (По слав. 30). За първия певец. Давидов псалом. На Тебе, Господи, уповавам; да се не посрамя до века; Избави ме според правдата Си.

Приклони към мене ухото Си; побързай да ме избавиш; Бъди ми силна канара, укрепено здание, за да ме спасиш.

Защото Ти си моя канара и крепост; Затова заради името Си ръководи ме и управяй ме.

Измъкни ме из мрежата, която скрито поставиха за мене, Защото Ти си моя крепост.

В Твоята ръка предавам духа си; Ти си ме изкупил, Господи Боже на истината.

Мразя ония, които почитат суетните идоли; Но аз уповавам на Господа,

Ще се радвам и ще се веселя в Твоята милост; Защото Ти си видял неволята ми, Познал си утесненията на душата ми,

И не си ме затворил в ръката на неприятеля; Поставил си нозете ми на широко.

Смили се за мене, Господи, защото съм в утеснение, Чезне от скръб окото ми, душата ми, и снагата ми.

10 Защото се изнури в тъга живота ми, и годините ми във въздишки; Поради престъплението ми ослабна силата ми, И костите ми изнемощяха.

11 На всичките си противници станах <за> укор, А най-вече на ближните си, И <за> плашило на познайниците си; Ония, които ме гледаха навън, бягаха от мене.

12 Като някой умрял бидох забравен от сърцето <на всичките; >Станах като счупен съд;

13 Защото съм чул клеветите на мнозина; От всякъде страх, Като се наговаряха против мене И намислиха да отнемат живота ми.

14 Но аз на Тебе уповавах, Господи; Рекох: Ти си Бог мой.

15 В Твоите ръце са времената ми; Избави ме от ръката на неприятелите ми, И от тия, които ме гонят.

16 Направи да светне лицето Ти над слугата Ти; Спаси ме в милосърдието Си.

17 Господи, да се не посрамя, Защото съм Те призовал; Нека се посрамят нечестивите, Нека млъкнат в преизподнята.

18 Нека онемеят лъжливите устни, Които говорят против праведния нахално, горделиво и презрително.

19 Колко е голяма Твоята благост, Която си запазил за ония, които Ти се боят, <И> която си показал {Еврейски: Изработил... за.} пред човешките чада Към ония, които уповават на Тебе!

20 Ще ги скриеш в скривалището на присъствието Си От човешките замисли; Ще ги скриеш под покров От препирането на езици.

21 Благословен да е Господ, Защото си показал чудесното Си милосърдие към мене В укрепен град.

22 А в тревогата си аз бях рекъл: Отлъчен съм от очите Ти: Обаче Ти послуша гласа на молбите ми, Когато извиках към Тебе.

23 Възлюбете Господа, всички Негови светии; Господ пази верните, А въздава изобилно на ония, които се обхождат горделиво.

24 Дерзайте и нека се укрепи сърцето ви, Всички, които се надявате на Господа.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes