A A A A A
Bible Book List

Псалми 21-25 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

21 (По слав. 20). За първия певец. Давидов псалом. Господи, в Твоята сила ще се весели царят; И колко много ще се радва в избавлението Ти!

Изпълнил си желанието на сърцето му, И от молбата на устните му не си <го> лишил. (Села).

Защото си го предварил с благословения на блага; Положил си на главата му корона от чисто злато.

Той проси от Тебе живот; И Ти си му дал дългоденствие до вечни векове.

Голяма е славата му чрез Твоето избавление; Чест и величие си положил на него;

Защото си го поставил <да бъде> за благословение до века, Развеселил си го с радост в присъствието Си;

Защото царят уповава на Господа, И чрез милосърдието на Всевишния няма да се поклати.

Ръката Ти ще намери всичките Твои врагове; Десницата Ти ще намери ония, които Те мразят.

Във времето на негодуванието Си ще ги направиш като огнена пещ Господ ще ги погълне с гнева Си, И огън ще ги изгори.

10 Ще изтребиш плода им от земята, И потомството им измежду човешките чада.

11 Защото, при все че намислиха злоба против Тебе, При все че измислиха заговор, не ще могат да го изпълнят,

12 Понеже Ти ще ги направиш да обърнат гръб <Когато> приготвиш на тетивите Си <стрели> против лицето им.

13 Издигни се, Господи, със силата Си; Така ще възпяваме и ще прославяме Твоето могъщество.

22 (По слав. 21). За първия певец по "Кошутата на зората". Давидов псалом. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? <Защо стоиш> далеч и не ми помагаш, <Нито внимаваш> на думите на охкането {Еврейски: Рикаенето.} ми?

Боже мой, викам денем, но не отговаряш, И нощем, но нямам отдих.

Но Ти си Светият, Който си възцарен между Израилевите хваления.

На Тебе уповаваха бащите ни Уповаваха, и Ти ги избави,

Към Тебе извикаха, и бяха избавени; На Тебе уповаваха, и не се посрамиха.

А аз съм червей, а не човек, Укоряван от човеците, и презиран от людете.

Всички, които ме гледат, ругаят ме, Отварят устните си, кимват с глава <и казват:>

Той упова на Господа: нека го избави; Нека го избави понеже има благоволение в него.

Но Ти си, Който си ме извадил из утробата; Ти си ме научил да уповавам <като бях> на майчините си гърди,

10 На Тебе бях оставен от рождението си; От утробата на майка ми Ти си мой Бог.

11 Да се не отдалечиш от мене; защото скръбта е близо, Понеже няма помощник.

12 Много юнци ме обиколиха; Силни васански бикове ме окръжиха.

13 Отвориха срещу мене устата си, <Като> лъв, който граби и реве.

14 Разлях се като вода, И разглобиха се всичките ми кости; Сърцето ми стана като восък, Разтопява се всред вътрешностите ми.

15 Силата ми изсъхна като черепка, И езикът ми прилепна за челюстите ми; И Ти си ме свел в пръстта на смъртта.

16 Защото кучета ме обиколиха; Тълпа от злодейци ме окръжи; Прободоха ръцете ми и нозете ми.

17 Мога да преброя всичките си кости, Хората се взират в мене и ме гледат.

18 Разделиха си дрехите ми, И за облеклото ми хвърлиха жребие.

19 Но Ти, Господи, да се не отдалечиш; Ти, сило моя, побързай да ми помогнеш.

20 Избави от меч душата ми, Живота {Еврейски: Едничката ми <душа.>} ми от силата на кучето.

21 Избави ме от устата на лъва И от роговете на дивите волове. Ти си ме послушал!

22 Ще възвестявам името Ти на братята си; Всред събранието ще Те хваля.

23 Вие, които се боите от Господа, хвалете Го; Цяло Яковово потомство славете Го; И бойте Му се, всички вие от Израилевото потомство.

24 Защото не е презрял и не се е отвращавал от скръбта на оскърбения, Нито е скрил лицето Си от него; Но послуша, когато извика той към Него.

25 От Тебе е гдето принасям хваление в голямото събрание; Ще изпълня обреците си пред ония, които Му се боят.

26 Смирените ще ядат и ще се наситят; Ще хвалят Господа ония, които Го търсят; Сърцето ви нека живее вечно.

27 Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа Всичките земни краища, И ще се поклонят пред Тебе Всичките племена на народите;

28 Защото царството е на Господа, И Той владее над народите.

29 Ще ядат и ще се поклонят всичките богати на земята; Пред Него ще се преклонят всички, които слизат в пръстта; А онзи, който не може да запази живота си,

30 Неговото потомство ще Му слугува; Ще се приказва за Господа на <идното> поколение.

31 Ще дойдат и ще известят правдата Му На люде, които ще се родят, <казвайки>, че Той е сторил <това>.

23 (По слав. 22). Давидов псалом. Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда.

На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда.

Освежава душата ми; Води ме през прави пътеки заради името Си.

Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.

Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, Помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива.

Наистина благост и милост ще ме следват През всичките дни на живота ми; И аз ще живея за винаги в дома Господен.

24 (По слав. 23). Давидов псалом. Господня е земята и всичко що има в нея, Вселената и тия, които живеят в нея;

Защото Той я е основал върху моретата, И затвърдил върху водите.

Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свето място?

Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, Който не е предал на суета душата си, и не се е клел на лъжа.

Той ще приеме благословение от Господа, И правда от Бога на спасението си.

Това е поколението на ония, които Го дирят; Ония, които търсят Твоето лице, те са Яков. (Села).

Издигнете, порти, главите си, И бъдете издигнати вие, вечни врати, И ще влезе Царят на славата.

Кой е Тоя Цар на славата? Господ могъщият и силният, Господ силният на бой.

Издигнете, порти, главите си, И бъдете издигнати вие, вечни врати, И ще влезе Царят на славата.

10 Кой е Тоя Цар на славата? Господ на Силите, Той е Царят на славата (Села).

25 (По слав. 24). Давидов <псалом>. По Еврейски, азбучен псалом. Към Тебе, Господи, издигам душата си.

Боже мой, на Тебе съм уповал; Да се не посрамя, Да не тържествуват неприятелите ми над мене.

Наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрами; Ония ще се посрамят, които, без причина, постъпват коварно.

Направи ме, Господи, да позная пътищата Ти, Научи ме на пътеките Си.

Води ме в истината Си и учи ме; Защото Ти си Бог на Спасението ми; Тебе чакам цял ден.

Помни, Господи, благите Си милости И милосърдията Си, защото са от века.

Недей помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми; Помни ме, Господи, според милосърдието Си и заради благостта Си.

Господ е благ и праведен, Затова ще научи грешните на пътя <Си>.

Ще води кротките с правда, И ще научи кротките на пътя <Си>.

10 Всичките пътеки на Господа са милосърдие и вярност Към ония, които пазят завета Му и изявлението Му.

11 Заради името Си, Господи, Прости моето беззаконие, защото е голямо.

12 Бои ли се човек от Господа? - Него Той ще настави кой път да избере.

13 Душата му ще живее в спокойствие, И потомството му ще наследи земята.

14 Интимното благоволение на Господа е с ония, които Му се боят, И ще им покаже завета Си.

15 Моите очи са винаги към Господа, Защото Той ще измъкне из мрежата нозете ми.

16 Обърни се към мене и смили се за мене, Защото съм усамотен и наскърбен.

17 Олекчи скърбите на сърцето ми, Извади ме из утесненията ми.

18 Вгледай се в угнетението ми и теготата ми. И прости всичките ми грехове.

19 Виж неприятелите ми, защото са много, И с люта ненавист ме мразят.

20 Пази душата ми и избави ме; Да се не посрамя, защото на Тебе уповавам.

21 Незлобие и правота нека ме пазят, Защото Тебе чакам.

22 Боже, избави Израиля От всичките му беди.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes