A A A A A
Bible Book List

Псалми 111-118 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

111 (По слав. 110). По еврейски, азбучен псалом. Алилуя. Ще славя Господа от все сърце. В съвета на праведниците и всред събранието <им>.

Велики са делата Господни, Изследими от всички, които се наслаждават в тях.

Славно и великолепно е Неговото дело; И правдата Му остава до века.

Достопаметни направи чудесните Си дела; Благ и милостив е Господ.

Даде храна на ония, които Му се боят; Винаги ще помни завета Си.

Изяви на людете Си силата на делата Си Като им даде народите за наследство.

Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие; Всичките Му заповеди са непоколебими;

Утвърдени са до вечни векове, Като са направени във вярност и правота.

Той изпрати изкупление на людете Си; Постави завета Си за винаги; Свето е, преподобно е Неговото име.

10 Началото на мъдростта е страх от Господа; Всички, които се управляват по Него, са благоразумни; Неговата хвала трае до века.

112 (По слав. 111). По еврейски азбучен псалом. Алилуия. Блажен оня човек, който се бои от Господа, Който много се възхищава от заповедите Му.

Потомството му ще бъде силно на земята; Родът на праведните ще се благослови.

Изобилие и богатство <ще има> в дома му; И правдата му ще трае до века.

Виделина изгрява в тъмнината за праведните; <Той> е благ, и милостив, и праведен.

Блазе на човека, който показва милост и дава на заем; Ще поддържа делото си в съда.

Наистина никога няма да се поклати; Праведният е вечен паметник.

От лош слух не ще се бои; Сърцето му е непоколебимо понеже уповава на Господа.

Утвърдено е сърцето му; той не ще се бои До тогаз, до когато види <повалянето> на неприятелите си.

Разпръсна, даде на сиромасите; Правдата му трае до века; Рогът му ще се издигне на почит.

10 Нечестивият ще види <това> и ще се наскърби, Ще поскърца със зъби, и ще се стопи; Желаното от нечестивите ще погине.

113 (По слав. 112). Алилуия. Хвалете слуги Господни, Хвалете името Господно.

Да бъде името Господно благословено От сега и до века.

От изгряването на слънцето до захождането му Името Господно е за хваление.

Господ е високо над всичките народи; Неговата слава е над небесата.

Кой е като Иеова нашия Бог, Който, <макар> седалището Му и да е на високо,

<Пак> се снизхождава да преглежда Небето и земята,

Въздига сиромаха от пръстта. И възвишава немотния от бунището,

За да го тури да седне с първенци, Да! с първенците на людете Му, -

Който настанява в дома бездетната, <И я прави> весела майка на деца. Алилуия.

114 (По слав. 113). Когато излезе Израил из Египет, Якововият дом из люде другоезични,

Юда стана светилище <на Бога>, Израил Негово владение.

Морето видя и побягна; Иордан се възвърна назад;

Планините се разиграха като овни, Хълмовете като агнета.

Що ти стана, море, та си побягнало? <На тебе> Иордане, та си се върнал назад?

<На вас> планини, та се разиграхте като овни? <На вас> хълмове - като агнета?

Трепери, земьо, от присъствието Господно, От присъствието на Якововия Бог,

Който превърна канарата във воден поток, Кременливия камък във воден извор.

115 (По слав. продължение от 113). (9)Не нам, Господи, не нам, Но на Своето име дай слава, Заради милостта Си и заради верността Си.

(10)Защо да рекат народите: Где е сега техният Бог?

(11)Нашият Бог е на небето; Прави всичко що Му е угодно.

(12)Техните идоли са сребро и злато, Направа на човешките ръце.

(13)Уста имат, но не говорят; Очи имат, но не виждат;

(14)Уши имат, но не чуват; Ноздри имат, но не миришат;

(15)Ръце имат, но не пипат; Нозе имат, но не ходят; Нито издават глас от гърлото си.

(16)Подобни на тях ще станат ония, които ги правят, Както и всеки, който уповава на тях.

(17)Израилю, уповавай на Господа; Той е тяхна помощ и щит.

10 (18)Доме Ааронов, уповавайте на Господа; Той е тяхна помощ и щит.

11 (19)Вие, които се боите от Господа, уповавайте на Господа; Той е тяхна помощ и щит.

12 (20)Господ си спомни за нас; ще ни благослови; Ще благослови Израилевия дом; Ще благослови Аароновия дом.

13 (21)Ще благослови ония, които се боят от Господа, И малки и големи.

14 (22)Дано Господ ви умножава повече и повече - Вас и чадата ви.

15 (23)Благословени сте вие от Господа, Който е направил небето и земята.

16 (24)Небесата са небеса на Господа; А земята Той даде на човешките чада,

17 (25)Мъртвите не хвалят Господа, Нито ония, които слизат в <мястото на> мълчанието;

18 (26)Но ние ще благославяме Господа От сега и до века. Алилуия.

116 (По слав. 114). Любя Господа защото послуша Гласа ми и молбите ми;

Понеже приклони ухото Си към мене, Затова ще <Го> призовавам догдето съм жив.

Връзките на смъртта ме обвиха, И мъките на преизподнята ме намериха; Скръб и беда срещнах.

Тогава призовах името Господно, <и Го помолих: >О Господи, избави душата ми.

Благ е Господ и праведен, Да! милостив е нашият Бог.

Господ пази простодушните; В беда бях, и Той ме избави.

Върни се, душе моя, в успокоението си, Защото Господ постъпи щедро към тебе.

Понеже си избавил душата ми от смърт, Очите ми от сълзи, и нозете ми от подхлъзване,

<Затова> ще ходя пред Господа в земята на живите. (По слав. 115)

10 (1)Аз повярвах, затова говорих; Много бях наскърбен.

11 (2)В тревогата си рекох: Всеки човек е измамлив.

12 (3)Що да въздам Господу <За> всичките Му благодеяния към мене?

13 (4)Ще взема чашата на спасението, И ще призова името Господно;

14 (5)Ще изпълня обреците си Господу, Да, пред всичките Му люде.

15 (6)Скъпоценна е пред Господа Смъртта на светиите Му.

16 (7)Ах! Господи, наистина аз съм Твой слуга; Твой слуга съм, син на Твоята слугиня; Ти си развързал връзките ми.

17 (8)На Тебе ще принеса жертва на хваление, И името Господно ще призова.

18 (9)Ще изпълня обреците си Господу, Да! пред всичките Негови люде,

19 (10)В дворовете на дома Господен, Всред тебе, Ерусалиме. Алилуия.

117 (По слав. 116). Хвалете Господа, всички народи; Славословете Го, всички племена;

Защото милостта Му към нас е голяма, И верността Господна <трае> до века. Алилуия.

118 (По слав. 117). Славете Господа, защото е благ, Защото Неговата милост <трае> до века.

Нека каже сега Израил, Че Неговата милост <трае> до века.

Нека каже сега Аароновият дом, Че Неговата милост трае до века.

Нека кажат сега ония, които се боят от Господа, Че Неговата милост <трае> до века.

В притеснението си призовах Господа; Господ ме послуша и <ме постави> на широко място.

Господ е откъм мене; няма да се убоя; Що може да ми стори човек?

Господ е откъм мене между помощниците ми; Затова ще видя <повалянето> на ненавистниците си.

По-добре да се надява някой на Господа, А не да уповава на човека.

По-добре да се надява някой на Господа, А не да уповава на князе.

10 Всичките народи ме обиколиха; <Но> в името Господно ще ги отсека.

11 Обиколиха ме, да! обиколиха ме; <Но> в името Господно ще ги отсека.

12 Обиколиха ме като пчели, <но> угаснаха като огън от тръни; <Защото> в името Господно ще ги отсека.

13 Ти, <враже>, ме тласна силно за да падна; Но Господ ми помогна.

14 Сила моя и песен моя е Господ, И Той ми стана избавител,

15 Глас на радост и на избавление <се чува> в шатрите на праведните; Десницата Господна върши храбри дела.

16 Десницата Господна се издигна; Десницата Господна върши храбри дела.

17 Аз няма да умра, но ще живея, И ще разказвам делата Господни.

18 Строго ме наказва Господ, Но на смърт не ме предаде.

19 Отворете ми портите на правдата; Ще вляза в тях <и> ще прославя Господа.

20 Това са Господните порти, В които ще влязат праведните.

21 Ще Те славословя, защото си ме послушал, И станал си ми избавител.

22 Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Стана глава на ъгъла,

23 От Господа е това, <И> чудно е в нашите очи.

24 Тоя е денят, който Господ е направил; Нека се радваме и се развеселим в Него.

25 О Господи! избави, молим се; О Господи! молим се, изпрати благоденствие.

26 Благословен <да бъде оня>, който иде в името Господно; Благославяме ви от дома Господен.

27 Господ е Бог, Който ни показва светлина; Приведете до роговете на олтара Вързаната с въжета жертва.

28 Ти си Бог мой, и ще Те славя; Боже мой, ще Те възвишавам.

29 Славете Господа, защото е благ, Защото Неговата милост <трае> до века.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes