A A A A A
Bible Book List

Притчи 30-31 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

30 Думите на Якеевия син Агур, Массовия <цар, Които> той изговори: - Изморих се, о Боже, изморих се, о Боже, Изнурих се;

Защото съм по-скотски от кой да бил човек, И нямам човешки разум;

<Понеже> не научих мъдрост, Нито имам знание за Всесветия.

Кой е възлязъл на небето и слязъл? Кой е събрал вятъра в шепите си? Кой е вързал водите в дрехата си? Кой е утвърдил всичките земни краища? Как е името му, и как е името на сина му? <Кажи>, ако го знаеш!

Всяко слово Божие е опитано; Той е щит на тия, които уповават на Него.

Не притуряй на Неговите думи, Да не би да те изобличи и се укажеш лъжец.

Две неща прося от Тебе: Не ми ги отказвай преди да умра: -

Отдалечи от мене измамата и лъжата; Не ми давай ни сиромашия, ни богатство; Храни ме с хляба, който ми се пада;

Да не би да се преситя, и се отрека <от Тебе> и <да> кажа: Кой е Господ? Или да не би да осиромашея та да открадна, И <да> употребя скверно името на моя Бог.

10 Не одумвай слуга пред господаря му, Да не би да те закълне и ти да се намериш виновен.

11 Има поколение, което кълне баща си, И не благославя майка си.

12 Има поколение, което е чисто пред своите си очи, Обаче не е измито от нечистотата си.

13 Има поколение - колко високо са очите им И <колко> са надигнати клепачите им!

14 Има поколение, чиито зъби са мечове, и челюстните му зъби ножове, За да изпояжда от земята сиромасите, И немотните сред човеците.

15 Пиявицата има две дъщери, <които викат>: Дай, дай! Три неща има, които са ненаситни, - Дори четири, които не казват: Стига! -

16 Адът и неплодната утроба, Земята, която не се насища с вода, И огънят, който не казва: Стига;

17 Окото, което се присмива на баща си, И презира покорност към майка си, Гарвани от долината ще го изкълват, И орлови пилци ще го изядат.

18 Три неща има, които са непостижими за мене, - Дори четири, които не разбирам:

19 Следите на орел по въздуха, Следите на змия върху канара, Следите на кораб всред морето, И следите на мъж при девица.

20 Такъв е пътят и на жена прелюбодейка - Яде, бърше си устата и казва: Не съм извършила беззаконие.

21 Поради три неща се тресе земята, Да! поради четири тя не може да търпи:

22 Поради слуга, когато стане цар, И безумен, когато се насити с хляб;

23 Поради омразна жена, когато се омъжи, И слугиня, която измества господарката си.

24 Четири неща има на земята, които са малки, Но са извънредно мъдри:

25 Мравките, <които> не са силни люде, Но лете приготвят храната си;

26 Кролиците, <които> са слаби люде, Но поставят жилищата си на канара;

27 Скакалците, <които> нямат цар, Но излизат всички по дружини;

28 И гущерът, <който> можеш да хванеш в ръка, Но пак се намира в царските палати.

29 Три неща има, които вървят величаво, Дори четири, които ходят благородно:

30 Лъвът, който е най-силен от животните, И не се връща надире пред никого;

31 Стегнатият през корем <кон>; козелът; И царят, против когото не може да се въстава.

32 Ако си постъпил безумно, като си се надигнал, Или ако си намислил зло, <тури> ръка на устата си.

33 Защото <както>, като се бие мляко, изважда се масло, И като се блъска нос, изважда се кръв, Така и, като се подбужда гняв, изкарва се крамола.

31 Думите на Массовия цар Лемуил, Които го поучи майка му: -

Що, сине мой? и що, сине на утробата ми? И що, сине на моите обреци?

Не давай силата си на жените, Нито пътищата си на тези, които погубват царете.

Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино, Нито за князете <да кажат:> Где е спиртното питие?

Да не би, като се напият, да забравят закона И да онеправдаят угнетяваните {Еврейски: И да променят присъдата на всички синове на угнетението.}.

Давайте спиртно питие на оня, който загива И вино на огорчения духом.

За да пийне и да забрави сиромашията си, И да не помни вече окаяността си.

Отваряй устата си за безгласния, За делото на всички, които загиват;

Отваряй устата си, съди справедливо. И раздавай правосъдие на сиромаха и немотния.

10 Кой може да намери добродетелна жена? Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни.

11 Сърцето на мъжа й уповава на нея; И не ще му липсва печалба.

12 Тя ще му донася добро, а не зло, През всичките дни на живота си.

13 Търси вълна и лен, И работи с ръцете си това що й е угодно.

14 Тя е като търговските кораби, - Донася храната си от далеч.

15 При това, става докле е още нощ, И дава храна на дома си, И определената работа на слугините си.

16 Разглежда нива, и я купува; От плода на ръцете си сади лозе.

17 Опасва кръста си със сила И уякчава мишците си.

18 Като схваща, че търгуването й е полезно. Светилникът й не угасва през нощта.

19 Туря ръцете си на вретеното, И държи в ръката си хурката.

20 Отваря ръката си на сиромасите, Да! простира ръцете си към немотните.

21 Не се бои от снега за дома си; Защото всичките й домашни са облечени с двойни дрехи.

22 Прави си завивки от дамаска; Облеклото й е висон и морав плат.

23 Мъжът й е познат в портите, Когато седи между местните старейшини.

24 Тя тъче ленено платно и го продава, И доставя пояси на търговците {Еврейски: Ханаанците.};

25 Сила и достолепие са облеклото й; И тя гледа весело към бъдещето.

26 Отваря устата си с мъдрост, И законът на езика й е благ.

27 Добре внимава в управлението на дома си, И хляб на леност не яде.

28 Чадата й стават и я облажават; И мъжът й я хвали, <казвайки>:

29 Много дъщери са се държали достойно, Но ти надмина всичките.

30 Прелестта е измамлива и красотата е лъх; Но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.

31 Дайте й от плода на ръцете й, И делата й нека я хвалят в портите.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes