A A A A A
Bible Book List

Исаия 9-12 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Но на измъчената <земя> не <ще има> мрак Както в предишните времена, Когато Той унижи земята Завулон и земята Нефталим; Но в послешните времена ще я направи славна- <Нея, която> по пътя към езерото {Т.е., Галилейското. <Еврейски>: Морето.}, оттатък Иордан, Галилея на народите.

Людете, които ходеха в тъмнина, видяха голяма светлина; На ония, които седяха в земя на мрачна {Еврейски: Смъртта.} сянка Изгря им светлина.

Умножил си народа, Увеличил си радостта му; Радват се пред Тебе както се радват във <време на> жетва, Както се радват, когато делят користи.

Защото Ти си строшил, както в деня на Мадиама, Тежкия им хомот, тоягата за плещите им, <И> бичът на угнетителя им.

Защото всяка чизма на обутия ратник в шума, И облеклата валяни в кръв, Ще бъдат за изгаряне <и> гориво за огън.

Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.

Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават На Давидовия престол и на неговото царство, За да го утвърди и поддържа, Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века. Ревността на Господа на Силите ще извърши това.

Господ изпрати слово на Якова; И то свърхлетя <и> върху Израиля.

И всичките люде ще <го> познаят, Дори Ефрем и жителите на Самария, Които гордо и с надменно сърце казват:

10 Кирпичите паднаха, но ние ще съзидаме с дялани камъни; Черниците се изсякоха, но ще <ги> заменим с кедри.

11 Затова Господ ще подигне отгоре му ония, които се противиха против Расина, И ще възбуди неприятелите му, -

12 Сирийците отпред, и филистимците отдире, - И те ще изядат Израиля с отворени уста. При все това, гневът Му не се отвърна, Но ръката Му е още простряна.

13 Но пак людете не се връщат към Този, Който ги поразява, Нито търсят Господа на Силите.

14 Затова Господ ще отсече от Израиля в един ден И глава и опашка, палмов клон и тръстика.

15 (Старецът и почтеният <мъж>, той е глава; А пророкът, който поучава лъжи, той е опашка).

16 Защото водителите на тия люде ги заблуждават, И водените от тях загиват.

17 Затова Господ не ще се зарадва за юношите им, Нито ще се смили за сирачетата и вдовиците им; Понеже те всички са нечестиви и злодейци, И всички уста говорят безумие. При все това, гневът Му не се отвърна, Но ръката Му е още простряна.

18 Защото беззаконието изгаря като огън, Който пояжда глоговете и тръните; Да! Той пламти в горските гъсталаци, И те се издигат като тежки облаци дим.

19 От гнева на Господа на Силите земята изгоря. И людете ще бъдат като гориво за огън; Никой не жали брата си.

20 Човек ще граби отдясно, но ще <остане> гладен; И ще яде наляво, но не ще се насити! Всеки от тях ще яде месата на своята мишца, -

21 Манасия Ефрема, и Ефрем Манасия, И те заедно ще бъдат против Юда. При все това, гневът Му не се отвърна, Но ръката Му е още простряна.

10 Горко на тия, които постановяват неправедни постановления, И на писачите, които пишат извратеност,

За да лишат сиромасите от правосъдието, И да отнемат правото на сиромасите от людете Ми, Така щото вдовиците да им станат корист, И те да съблекат сирачетата!

И какво ще направите в деня, когато ще бъдете наказани {Еврейски: Денят на посещението.}, И в опустошението, което ще дойде от далеч? Към кого ще прибягват за помощ? И где ще оставите славата си?

<Нищо не им остава>, освен да се наведат между пленниците, И да паднат под убитите. При все това, гневът Му не се отвърна, Но ръката Му е още простряна.

Горко на асириеца, жезъла на гнева Ми, Тоягата, в чиято ръка е Моето негодувание!

Ще го изпратя против един нечестив народ, И ще му дам заръчка против людете, на които се гневя, За да вземе користи и да улови плячка, И да ги стъпче като калта по пътищата.

Обаче не му е намерението <да направи> така, Нито мисли така сърцето му; Но в сърцето му е Да съсипе и да изтреби не малко народи.

Защото казва: Всичките Ми князе не са ли царе?

Халне не е ли както Кархамис? Емат не е ли както Арфад? Самария не е ли както Дамаск?

10 Както ръката ми е стигнала царствата на идолите, Чиито изваяни идоли бяха по-много от ерусалимските и самарийските,

11 Не ще ли направя на Ерусалим и на неговите кумири, Както направих на Самария и на нейните идоли?

12 Затова, когато свърши Господ цялото Си дело Над хълма Сион и над Ерусалим, Ще накажа, <дума Той>, плода на надменното сърце на асирийския цар, И славенето на надигнатите му погледи.

13 Защото той казва: Със силата на своята ръка извърших това, И с мъдростта си, понеже съм разумен; И преместих границите на народите, Разграбих съкровищата им, И като силен свалих седящите <на високо;>

14 И ръката ми намери, като гнездо, богатството на племената; И както събира някой оставени яйца, така аз събрах целия свят. И никой не поклати крило, не отвори уста, нито цвърти.

15 Дали ще се похвали секирата против този, който сече с нея? Ще се големее ли трионът против този, който го движи? - Като че ли жезълът би поклатил тия, които го дигат. <Или> тоягата би подигнала <този, който> не е дърво!

16 Затова Господ, Господ на Силите, Ще прати на тлъстите му мършавост, И под славата му ще се запали пожар, Като пожар от огън.

17 Светлината на Израиля ще бъде за огън, И Светият Негов за пламък; И ще изгори и пояде тръните му И глоговете му в един ден;

18 Ще погуби и славата на леса му и на плодовитото му поле, И душа и тяло; И ще бъде както, когато изнемощее болен

19 А останалите дървета от леса му ще са малко, <До толкоз> щото да може дете да ги запише.

20 И в оня ден останалите от Израиля и избавените от Якововия дом Няма вече да се облягат на този, който ги порази, Но ще се облягат с истина на Господа, Светия Израилев.

21 Останалото, останалото от Якова, Ще се обърне към могъщия Бог,

22 Защото, ако и да са людете ти Израилю, като морския пясък, <Само> остатък от тях ще се върне; Взето е решение за погубление, препълнено с <Божията> правда.

23 Защото Господ Бог на Силите ще извърши, Според решението, погубление всред цялата страна.

24 Затова така казва Господ Бог на Силите: Люде Мои, които живеете в Сион, Да се не боите от асириеца, Ако и да ви удари с жезъл, И дигне тоягата си против вас Според както <я издигна> Египет;

25 Защото още твърде малко, и негодуването Ми ще престане, И гневът <ще се обърне> за тяхна погибел;

26 И Господ на Силите ще подбуди против него бич, Както в порязването на Мадиама при канарата Орив; И жезълът му <ще се издигне> над морето, И ще го възвиси според както го възвиси над Египет.

27 И в оня ден товарът му ще се мести от плещите ти. И хомотът му от врата ти, И хомотът ще се строши поради помазанието <ти>.

28 Той дойде в Гаят, мина през Мигрон, В Михмас разтваря вещите си,

29 Минаха през прохода, нощуваха в Гава; Рама трепери, Гавая Саулова се разбягва.

30 Извикай с висок глас, Галимова дъщерьо! Слушай, Лаисе! <и> ти, бедни Анатоте!

31 Мадмина е бежанец; Жителите на Гевим се събират на бяг.

32 И като предстои само днес в Ноб. Ще помаха с ръката си към хълма на сионовата дъщеря, Към хълма на Ерусалим.

33 Ето, Господ Иеова на Силите Ще изкастри хубавите клончета със страшна <сила>; Високо израсналите ще се отсекат, И издигнатите ще се снишат.

34 Ще изсече с желязо горските гъсталаци; И Ливан ще падне чрез Могъщия.

11 И ще израсне пръчка из Иесевия пън, И отрасъл из корените му ще носи плод;

И духът Господен ще почива на него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на сила, Дух на знание и на страх от Господа;

И той ще се наслаждава в страха от Господа; Тъй щото няма да съди според каквото гледа с очите си, Нито ще решава според каквото слуша с ушите си;

Но с правда ще съди сиромасите, И с правота ще решава за смирените на страната; Ще порази страната с жезъла на устата си, И с дишането на устните си ще умъртви нечестивия.

Правдата ще бъде пояс на кръста му, И верността пояс на хълбоците му.

Вълкът ще живее с агнето, Рисът ще си почива с ярето, Телето, лъвчето и угоените <ще бъдат> заедно; И малко дете ще ги води.

Кравата и мечката ще пасат <заедно>; Малките им ще си почиват задружно; И лъвът ще яде слама както вола.

Сучещо дете ще играе над дупката на аспида; И отбито дете ще туря ръката си в гнездото на ехидна.

Те не ще повреждат, нито погубват в цялата Ми света планина; Защото земята ще се изпълни със знание за Господа Както водите покриват <дъното на> морето.

10 И в оня ден, към Иесевия корен, - Който ще стои като знаме на племената, - Към него ще прибягват племената; И неговото местоуспокоение ще бъде славно.

11 И в оня ден Господ пак втори път Ще възвърне {Или: Изкупи.} с ръката Си останалите от людете Си, Които ще останат от Асирия, от Египет, От Патрос, от Етиопия, от Елам, От Сенаар, от Емат и от морските острови.

12 И ще издигне знаме за народите, И ще събере изгонените на Израиля, И ще събере в едно разпръснатите на Юда, От четирите ъгъла на земята.

13 И Ефремовата завист ще се махне, И притеснителите в Юда ще се отсекат! Ефрем няма да завижда на Юда, И Юда няма да притеснява Ефрема;

14 Но ще налетят на рамената на филистимците към запад; Заедно ще оберат и жителите на изток; Ще прострат ръката си върху Едома и Моава; И амонците ще им се покорят,

15 И Господ ще наложи запрещението Си върху залива на Египетското море; И чрез изсушителния Си вятър ще помаха с ръката Си върху Ефрата {Еврейски: Реката.}, И ще го раздели на седем потока, Та ще направи да го минават с обуща.

16 И ще има друм из Асирия за останалите от людете Му, Които ще оцелеят, Както имаше за Израиля В деня, когато възлезе от Египетската земя.

12 В оня ден ти ще речеш: Господи, ще Те славословя, Защото, ако и да си се разгневил на мене, Гневът Ти се отвърна, и Ти си ме утешил.

Ето, Бог ми е спасение; Ще уповавам, и не ще се боя; Защото Господ Иеова е моя сила и песен, И Той стана мое спасение.

Затова с веселие ще начерпете вода От изворите на спасението.

И в оня ден ще речете: Славословете Господа, Възгласете името Му, изявете между племената делата Му, Напомнете, че е възвишено Неговото име.

Пейте Господу, защото извърши велики дела; Нека бъде познато това по цялата земя.

Извикай и възклицавай, сионска жителко, Защото Светият Израилев е велик всред тебе.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes