A A A A A
Bible Book List

Осия 8-14 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

<Тури> тръбата на устата си! Той се спуща като орел против дома Господен, Защото нарушиха завета Ми И престъпиха закона Ми.

Ще викат към Мене: Боже мой, ние Израил Те познаваме.

Но понеже Израил отхвърли доброто, Затова неприятелят ще го прогони.

Те поставиха царе, но не чрез Мене; Назначиха началници, но без да ги призная Аз; От среброто си и от златото си направиха си идоли, Та да бъдат изтребени.

Той е отхвърлил телето ти, Самарио; Гневът Ми пламна против тях; До кога не ще могат да се очистят?

Защото <телето> наистина е от Израиля; Художникът го е направил; то не е Бог; Да! Самарийското теле ще се разтроши.

Понеже посеяха вятър, затова ще пожънат вихрушка; Няма узряло жито; израсналото няма да даде брашно; И ако даде, чужденци ще го погълнат.

Израил биде погълнат; Сега той е между народите като негоден съд.

Защото възлязоха при асирийците Като див и усамотен осел; Ефрем е наел любовници.

10 И даже ако наемат <любовници> между народите, Аз сега ще ги събера <против тях>; И те ще почнат да намаляват Поради товара <наложен> от царя на князете.

11 Понеже Ефрем издигна много жертвеници за да греши, То жертвениците му станаха причина за грях.

12 Написах му десетте хиляди <правила> на закона Си; Но те се счетоха като чуждо нещо.

13 В жертвите, които Ми принасят, Жертвуват месо и го ядат; Но Господ не ги приема; Сега ще си спомни беззаконието им, И ще накаже греховете им; Те ще се върнат в Египет.

14 Защото Израил е забравил Твореца си и е построил палати, И Юда е съградил множество укрепени градове; Но Аз ще пратя огън върху градовете му, Та ще пояде палатите им.

Не се радвай, Израилю, до възторг, като племената; Защото ти блудства и <се отклони> от своя Бог; Ти обикна <блуднически> заплати във всяко житно гумно.

Гумното и линът няма да ги нахранят, И мъстът ще изчезне за тях.

Няма да живеят в Господната земя; Но Ефрем ще се върне в Египет, И ще ядат нечисти ястия в Асирия.

Няма да принасят Господу възлияния от вино, Нито ще Му бъдат угодни жертвите им, Но ще им се <считат> като хляба <що ядат> жалеещи, От който всички, които го ядат се оскверняват; Защото хлябът им ще бъде за тяхна прехрана, А няма да влезе в дома Господен.

Какво ще направите в празничен ден И в ден на Господно тържество?

Защото, ето, макар че побягнаха от погубление, Все пак Египет ще ги събере, Мемфис ще ги погребе; Коприви ще завладеят желателните им сребърни вещи; Тръни ще има в шатрите им.

Настанаха дните на наказанието, Дните на въздаянието настанаха, И Израил ще го познае; Пророкът избезумя, завладеният от дух полудя, Поради многото ти беззакония И поради голямата омраза, която <те възбуждат>;

Ефрем бди против моя Бог; А по всичките пътища на пророка има примка на птицеловец, И омраза в дома на неговия Бог.

Дълбоко се развратиха, както в дните на Гавая; <Затова Господ> ще помни беззаконието им, Ще накаже греховете им.

10 Намерих Израиля, <че беше за Мене> като грозде в пустиня; Видях бащите ви, <че бяха> като първозрелите на смоковницата В първата й година; Но те отидоха при Ваалфегора, Предадоха себе си на това срамотно нещо, И станаха гнусни като обичните си <идоли>.

11 А колкото за Ефрема, тяхната слава ще отлети като птица; Не ще има <между тях> раждане, ни бременност, ни зачване;

12 Но и да отхранят чадата си, Пак ще ги обезчадя тъй щото да не остане човек; Защото горко им, когато се оттегля от тях!

13 Ефрем Ми се виждаше като Тир, насаден на весело място; Но Ефрем ще изведе чадата си за убиеца.

14 Дай им, Господи! Какво ли да дадеш? Дай им утроба, която помята и сухи гърди.

15 Всичкото им нечестие е в Галгал, Защото там ги намразих; Поради злите им дела Ще ги оттласна от дома Си; Няма вече да ги обичам; Всичките им първенци са бунтовници.

16 Поразен биде Ефрем; Коренът им изсъхна; Плод няма да родят; Дори и ако родят, Ще умъртвя любимата рожба на утробата им.

17 Бог мой ще ги отхвърли Защото не Го послушаха; И ще бъдат скитници между народите.

10 Израил е лоза, която се разпростира И дава изобилно плод; Колкото повече бяха плодовете му Толкова повече беше умножил жертвениците си; Колкото по-хубава беше земята му Толкова по-хубави беше направил стълбовете си на идолите.

Сърцето им е разделено; Сега ще се окажат виновни; Сам Той ще разкопае жертвениците им. Ще строши стълбовете на идолите им.

Сигурно сега ще рекат: Ние нямаме цар, защото не се бояхме от Господа; Що, прочее, би ни ползувал цар?

Говорят <празни> думи, Като се кълнат лъжливо когато правят завети; Затова осъждението прониква като отровна плевел В браздите на нивите.

Самарийските жители ще се разтреперят Поради телците на Вет-авен {Т.е., Дом на суетата. Друго име на Ветил.}; Защото людете му и неговите жреци, Които се хвалеха с него поради славата му, Ще ридаят за него, понеже <славата> се изгуби от него.

Тоже и <идолът> ще бъде отведен в Асирия Като подарък на цар Ярива; Ефрем ще бъде засрамен, И Израил ще се посрами от своите разсъждения.

Колкото за Самария, царят й се отсече Като пяна отвърху вода.

И високите места на Авен, Израилевият грях, ще се съсипят; Тръни и бодили ще поникнат върху жертвениците им; И те ще рекат на планините: Покрийте ни! И на хълмовете: Паднете върху нас!

Израилю, ти си съгрешил от дните на Гавая; Там застанаха <и> те; Но битката против беззаконниците не ги стигна в Гавая.

10 Когато желая, ще ги накажа; И племената ще се съберат против тях, Когато бъдат вързани поради двете си беззакония.

11 Ефрем е научена юница, Която обича да вършее; Но Аз ще прекарам <хомот> върху нейния красив врат; Ще впрегна Ефрема; Юда ще оре; Яков ще разбива <определените> му буци.

12 Посейте за себе си по правда, Пожънете с милост, Разработете престоялата си земя; Защото е време да потърсите Господа, Докле дойде и ви научи правда.

13 Орахте нечестие, пожънахте беззаконие, Ядохте плода от лъжата; Защото си уповал на своя си път, На многото си силни мъже.

14 Затова метеж ще се подигне между племената ти, И всичките ти крепости ще се разорят Както Салман разори Вет-арвел в деня на боя, - Когато майката биде смазана заедно с чадата си.

15 Така ще ви стори Ветил Поради крайното ви беззаконие; Рано Израилевият цар съвсем ще се отсече.

11 Когато Израил бе младенец, тогава го възлюбих, И из Египет повиках сина Си.

Колкото повече ги викаха <пророците>, Толкова повече те се оттегляха от тях; Жертвуваха на ваалимите, И кадяха на ваяните идоли.

При това Аз научих Ефрема да ходи Като го хващат за мишците му; Но не познаваха, че Аз ги лекувах.

Привлякох ги с човешки въжета, с връзки на любов, И бях за тях като ония, които изваждат хомота от челюстите им, И сложих храна пред тях.

Той няма да се върне в Египетската земя; Но асириецът ще му бъде цар; Защото отказаха да се обърнат <към Мене>.

Меч ще свирепее против градовете му Та ще довърши силите му и ще ги пояде. Поради собствените им намерения,

Людете Ми решително отстъпват от Мене; Ако и да ги повикат <пророците да гледат> към Всевишния, Пак никой не се старае да се изправи.

Как да те предам, Ефреме? Как да те оставя, Израилю? Как да те направя като Адама? <Как> да те поставя като Севоим? Сърцето Ми се промени дълбоко в Мене, Милосърдието Ми се запали.

Няма да изпълня <намерението на> пламенния Си гняв, Няма пак да изтребя Ефрема; Защото Аз съм Бог, а не човек, Светият всред тебе, И няма да дойда <при тебе> с гняв.

10 Те ще ходят след Господа, Който ще рикае като лъв; А когато изрикае, Тогава чадата ще бързат да дойдат от запад,

11 Ще бързат да дойдат от Египет като птица, И от Асирийската земя като гълъб; И ще ги настаня <пак> в къщите им, казва Господ.

12 Ефрем Ме обкръжава с лъжи, И Израилевият дом с измама; И Юда още се колебае спрямо Бога, Спрямо Светия, който е верен.

12 Ефрем се храни с вятър, и гони източния вятър; Непрестанно умножава лъжите и насилието; Правят завет с асирийците, И занасят дървено масло в Египет!

Още, Господ има спор с Юда, И ще накаже Якова според постъпките му, Според делата му ще му въздаде.

В утробата той хвана петата на брата си, И като мъж се бори с Бога;

Да! бори се с ангел, и преодоля С плач и молба към него. <Бог> го намери във Ветил, и там говори с нас, -

Да! Иеова Бог на Силите, Чието паметно име е Иеова.

Затова обърни се към твоя Бог, Пази милост и правосъдие, И винаги се надявай на твоя Бог.

<Ефрем> е търговец; Неверни везни има в ръката му; Той обича да мами.

И Ефрем си рече: Наистина аз се обогатих, Придобих си имот; Досежно всичките ми трудове няма да се намери в мене беззаконие, Което <да се счита> за грях.

А Аз съм Господ твой Бог от <времето, когато беше ти в> Египетската земя; Пак ще те заселя в шатри Като в празнични дни.

10 Говорих още и чрез пророците, И явих <им> много видения; И чрез< думите> на пророците служих си със сравнения.

11 Ето, в Галаад има беззаконие; Станаха съвсем суетни; В Галгал жертвуват юнци; И жертвениците им са <многобройни> като куповете <тор >В браздите на нивите.

12 А Яков побягна в сирийското поле; Израил е работил за жена, И за жена е пазил <овце>,

13 Чрез пророк Господ възведе Израиля от Египет; И чрез пророк той биде опазен.

14 Ефрем разгневи <Бога> много горчиво; Затова ще оставя върху него <пролятата> от него кръв, И неговият Господ ще възвърне укора му върху самия него.

13 Когато Ефрем говореше с трепет Той се издигна в Израил; А когато съгреши чрез Ваала, Тогава умря.

А сега притурят на греховете си Като си правят леяни идоли от среброто си, Идоли според своето разбиране на <Божеството>, <Но> <които> всички са дело на художници; <Сами> те казват за тях: Нека целуват телците ония, които жертвуват.

Затова ще бъдат като утринния облак, И като росата, която рано прехожда, Като прах, който вихрушката отвява от гумното, И като дим <губещ се> из комин.

Но Аз съм Господ твой Бог от <времето когато беше ти в> Египетската земя; Друг Бог освен Мене да не познаеш, Защото освен Мене няма спасител.

Аз съм познал <ходенето> ти в пустинята, В много сухата земя.

Според както пасяха, така се наситиха; Наситиха се, и сърцето им се надигна; Затова Ме забравиха.

По тая причина станах за тях като лъв, Като леопард ще дебна на път;

Ще ги срещна като мечка лишена от малките си, И ще разкъсам булото на сърцето им; Там ще ги погълна като лъвица; Див звяр ще ги разкъса.

Гибелно е за тебе, Израилю, Дето се противиш на Мене, твоята помощ.

10 А сега где е царят ти? - Та да те избави във всичките ти градове, - И съдиите ти, за които рече: Дай ми цар и началници?

11 Дадох ти цар в негодуванието Си, И махнах го в гнева Си.

12 Беззаконието на Ефрема е скътано, Грехът му запазен в скривалище.

13 Болки на раждаща жена ще го сполетят; Той е неразумен син, Не слиза на време в отвора на матката.

14 От силата на преизподнята ще ги изкупя, От смърт ще ги избавя. О смърт! где са язвите ти? О преизподньо! где е погубителната ти <сила>? <Колкото за това>, Аз няма да видя разкайване.

15 Ако и да е той плодовит <повече> от братята си, Пак източен вятър ще дойде, Вятър от Господа ще възлезе из пустинята, Та ще престане изворът му, И ще пресъхне кладенецът му; <Неприятелят> ще ограби всичките му съхранени отбрани съдове.

16 Самария ще носи наказанието си, Защото въстана против своя Бог; Ще паднат от меч, Младенците им ще бъдат разтрошени, И бременните им жени разпорени.

14 Израилю, върни се при Господа твоя Бог, Защото си паднал чрез беззаконието си.

Вземете със себе си думи и върнете се при Господа; Речете му: Отнеми всяко <наше> беззаконие, И приеми благата ни; Така ще отдадем благодарствени приноси {Еврейски: Юнци.} от устните си.

Асур няма да ни избави; Ние няма да яздим на коне; И няма вече да речем на делото на ръцете си: Вие сте наши богове; Защото у Тебе сирачето намира милост.

Аз ще изцеля отстъплението им, Ще ги възлюбя доброволно, Защото гневът Ми се отвърна от него.

Аз ще бъда като роса на Израиля; Той ще процъфти като крем, И ще простре корените си като ливанско <дърво>.

Клоновете му ще се разпространят; Славата му ще бъде като маслина, И благоуханието му като Ливан.

Които живеят под сянката му Изново ще се съживят като жито И ще процъфтят като лоза; Дъхът му ще бъде като ливанско вино.

Ефреме, какво имаш вече <да се оплакваш> от идолите <си>? Аз го чух, и ще го пазя; Аз му съм като вечнозелена елха; От Мене е твоят плод.

Кой е мъдър та да разбере тия неща? <Кой е> разумен та да ги познае? Защото пътищата Господни са прави, И праведните ще ходят по тях, А престъпниците ще паднат в тях.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes