A A A A A
Bible Book List

Йезекиил 28-30 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

28 Пак Господното слово дойде към мене и рече:

Сине човешки, речи на тирския княз: Така казва Господ Иеова: Понеже се е надигнало сърцето ти, и ти си рекъл: Аз съм бог, седя на Божието седалище всред моретата; а пък ти си човек, а не бог, ако и да си поставил сърцето си като, че е Божие сърце;

(ето, ти си по-мъдър от Даниила; никаква тайна не се укрива от тебе;

с мъдростта и разума си ти си придобил богатство за себе си, и придобил си злато и сребро в съкровищниците си;

с голямата си мъдрост ти си придобил богатството си чрез търговията си, и сърцето ти се е надигнало поради богатството ти);

затова, така казва Господ Иеова: Понеже си поставил сърцето си, като че е Божие сърце,

затова, ето, ще докарам против тебе чужденци, страшните между народите; и ще изтеглят сабите си против красивите <произведения> на твоята мъдрост, и ще помрачат блясъка ти;

ще те смъкнат в ямата; и ще умреш както умират убитите, всред моретата.

Тогава ще кажеш ли пред онзи, който те убива: Аз съм бог? Но ти си човек, а не бог, в ръката на онзи, който те убива.

10 Ще умреш от ръката на чужденците както умират необрязаните; защото Аз го изрекох, казва Господ Иеова.

11 При това, Господното слово дойде към мене и рече:

12 Сине човешки, дигни плач за тирския цар, и кажи му: Така казва Господ Иеова: Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост.

13 Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни: със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато; направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден.

14 Ти беше херувим помазан за да засеняваш; и Аз те поставих <така щото> беше на Божия свет хълм; ти ходеше всред огнените камъни.

15 Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в тебе.

16 От много голямата ти търговия напълниха <всичко> всред тебе с насилие, и ти съгреши; затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм, и те изтребих отсред огнените камъни, херувиме засеняващи!

17 Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради блясъка си; Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат.

18 Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез неправедната си търговия; затова извадих огън изсред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат.

19 Всички, които те познаваха между племената, се удивиха на тебе; ужас си станал, и не ще те има до века.

20 И Господното слово дойде към мене и рече:

21 Сине човешки, насочи лицето си към Сидон, и пророкувай против него като речеш:

22 Така казва Господ Иеова: Ето, Аз съм против тебе, Сидоне, и ще си придобия слава всред тебе; и когато извърша съдби в него, и се осветя чрез него, тогава ще познаят, че Аз съм Господ.

23 Защото ще изпратя в него мор и кръв в улиците му; и убитите ще паднат всред него от нож <дошъл> в него отвред; и ще познаят, че Аз съм Господ.

24 И между всички, които са около тях, не ще остане за Израилевия дом бодлива къпина или мъчителен трън, каквито им напакостяваха; и ще познаят, че Аз съм Господ Иеова.

25 Така казва Господ Иеова: Когато събера Израилевия дом от племената, между които са разпръснати, и се осветя чрез тях пред очите на народите, тогава ще живеят в своята земя, която дадох на слугата Си Якова.

26 Ще живеят в нея безопасно, да! ще построят къщи и ще насадят лозя; и ще живеят безопасно, когато извърша съдби върху всичките около тях, които са им напакостили; и ще познаят, че Аз съм Господ техният Бог.

29 В десетата година, в десетия <месец>, на дванадесетия <ден> от месеца, Господното слово дойде към мене и рече:

Сине човешки, насочи лицето си против египетския цар Фараона и пророкувай против него и против целия Египет.

Говори и речи: Така казва Господ Иеова: Ето Аз съм против тебе, Фараоне египетски царю, великото чудовище {Т.е., Крокодилът.}, което лежиш всред реките си, което си рекло: Реката ми е моя; аз я направих за себе си.

Аз ще туря въдици в челюстите ти, и рибите в реките ти ще прилепя за люспите ти; и ще те извлека изсред реките ти с всичките риби в реките ти прилепнали при люспите ти.

И ще те изхвърля в пустинята, тебе и всичките риби в реките ти; ще паднеш на отвореното поле; не ще се събереш нито прибереш; дадох те на земните зверове и на небесните птици за храна.

И всичките египетски жители ще познаят че Аз съм Господ; защото бяха жезъл от тръстика за Израилевия дом.

Когато те взеха в ръка, ти се счупи и промуши рамото на всички тях; и когато се облегнаха на тебе, ти се сломи и разклати кръста на всички тях.

Затова, така казва Господ Иеова: Ето, ще докарам меч върху тебе и ще отсека от тебе и човек и животно.

И Египетската земя ще бъде опустошена и пуста; и ще познаят, че Аз съм Господ, защото рече: Реката е моя, и аз я направих.

10 Затова, ето, Аз съм против тебе и против реката ти; и ще обърна Египетската земя на пустота, разорение и опустошение, от Мигдол до Сиина и до границата на Етиопия.

11 Човешка нога не ще да мине през нея, нито нога на животно ще мине през нея, нито ще бъде населена за четиридесет години.

12 И ще обърна Египетската земя на пустиня между опустошените страни, и градовете й ще бъдат пусти за четиридесет години между разорените градове; и ще разсея египтяните между народите, и ще ги разпръсна по страните.

13 Но така казва Господ Иеова: На края на четиридесетте години ще събера египтяните от племената между които бяха разпръснати;

14 и ще доведа египетските пленници, ще ги върна в земята Патрос, в родната им земя, и ще бъдат там унижено царство.

15 Ще бъде най-униженото от царствата, и няма да се издигне вече над народите; защото ще ги намаля, за да не владеят вече над народите.

16 На <Египет> не ще уповае вече Израилевият дом, щото да му напомня беззаконието, когато погледнат към тях <за помощ>; и те ще познаят, че Аз съм Господ Иеова.

17 И в двадесет и седмата година, в първия <месец>, на първия <ден> от месеца, Господното слово дойде към мене и рече:

18 Сине човешки, вавилонският цар Навуходоносор накара войската си да извърши една <толкова> голяма работа против Тир, щото всяка глава стана плешива и всяко рамо ожулено; но пак не получи заплатата за Тир, ни той, нито войската му, за работата, която извърши против него.

19 Затова, така казва Господ Иеова: Ето, Аз давам Египетската земя на вавилонския цар Навуходоносора; той ще откара многото й население, ще я обере и ще вземе користи от нея; и това ще бъде заплатата на войската му.

20 Дадох му Египетската земя срещу труда, който положи, понеже се трудиха за Мене, казва Господ Иеова.

21 В оня ден ще направя да израсте рог на Израилевия дом, и ще ти дам да отвориш уста всред тях; и ще познаят, че Аз съм Господ.

30 Пак Господното слово дойде към мене и рече:

Сине човешки, пророкувай и речи: Така казва Господ Иеова: Лелекайте - Олеле за деня!

Защото е близо денят, дори е близо денят на Господа, облачен ден; ще бъде времето на езичниците.

Нож ще дойде върху Египет, и голямо измъчване ще има в Етиопия, когато убитите паднат в Египет, и когато откарат голямото му население и сринат основите му.

Етиопяни, левийци, лидийци и всичките разноплеменни народи, Хув и жителите на съюзните земи ще паднат заедно с тях от нож.

Така казва Господ: Ще паднат и ония, които подпират Египет, и гордата му сила ще се сниши; от Мигдол до Сиина ще паднат в него от нож, казва Господ Иеова.

И те ще запустеят между опустошените земи, и градовете му ще бъдат между разорените градове.

И ще познаят, че Аз съм Господ, когато туря огън в Египет, и се смажат всички, които му помагат.

В оня ден, вестители ще излязат от Мене с кораби, за да стреснат безгрижните етиопяни; и голямо измъчване ще ги нападне както в деня на Египет; защото, ето, иде.

10 Така казва Господ Иеова: При това, Аз ще погубя голямото египетско население чрез ръката на вавилонския цар Навуходоносора.

11 Той и людете му с него, страшните между народите, ще бъдат доведени за да разорят земята; и ще изтеглят мечовете си против Египет, и ще изпълнят земята с убити.

12 Аз ще пресуша реките, ще продам земята в ръцете на зли човеци; и ще запустя земята и всичко що има в нея чрез ръката на чужденци; Аз Господ го изрекох.

13 Така казва Господ Иеова: Ще погубя и кумирите, и ще махна от Мемфис нищожните <идоли>; не ще има вече княз от Египетската земя, и ще туря страх в Египетската земя.

14 Аз ще запустя Патрос, ще запаля огън в Танис, и ще извърша съдби в Но.

15 Ще излея яростта Си върху египетската крепост Син, и ще изсека голямото население на Но.

16 И ще запаля огън в Египет; Син ще бъде в голямо измъчване. Но ще се съкруши и Мемфис ще има противници всред бял ден.

17 Младежите на Илиупол и на Пивесет ще паднат от нож; а <останалите> ще отидат в плен.

18 И в Тафнес денят ще се помрачи, когато строша там хомотите на Египет, и гордата му сила ще престане в него; а него, облак ще го покрие, и дъщерите му ще отидат в плен.

19 Така ще извърша съдби над Египет; и ще познаят, че Аз съм Господ.

20 А в единадесетата година, в първия <месец>, на седмия <ден> от месеца, Господното слово дойде към мене и рече:

21 Сине човешки, строших мишцата на египетския цар Фараон; и, ето, тя не е била превързана за церене, или за да я обвият в превръзки, за да й се даде сила да държи нож.

22 Затова, така казва Господ Иеова: Ето, Аз съм против египетския цар Фараона и ще строша <двете> му мишци - и здравата и оная, която <вече> биде строшена; и ще направя ножът да падне от ръката му.

23 И ще разсея египтяните между народите, и ще ги разпръсна по страните.

24 Но ще укрепя мишците на вавилонския цар и ще туря меча Си в ръката му; а мишците на Фараона ще строша, и той ще охка пред него както охка смъртно ранен човек.

25 Мишците обаче на вавилонския цар ще засиля, а Фараоновите мишци ще отпаднат; и ще познаят, че Аз съм Господ, когато туря меча Си в ръката на вавилонския цар, и той я простря върху Египетската земя.

26 И ще разсея египтяните между народите, и ще ги разпръсна по страните; и те ще познаят, че Аз съм Господ.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes