A A A A A
Bible Book List

Ефесяни 1-3 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, до светиите и верните в Христа Исуса, които са в Ефес:

Благодат и мир <да бъде> на вас от Бога, нашия Отец, и <от> Господа Исуса Христа.

Благословен <да бъде> Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места;

както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов;

като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля,

за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във Възлюбения <Си>,

в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат,

която е направил да <доставя> нам изобилно всяка мъдрост и разумение,

като ни е открил тайната на волята Си според благото намерение, което е положил в Себе Си,

10 за да се приложи когато се изпълнят времената, <сиреч>, да се събере в Христа всичко - това, което е небесно и земно, -

11 в Него <казвам>, в Когото станахме и наследство, като бяхме предопределени <на това> според намерението на <Бога>, Който действува във всичко по решението на Своята воля,

12 тъй щото, да бъдем за похвала на Неговата слава ние, които отнапред се надеехме на Христа,

13 в Когото и вие, като чухте словото на истината, <сиреч>, благовестието на нашето спасение, - в Когото като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свети Дух,

14 който е залог на нашето наследство, догде бъде изкупено притежанието на <Бога, - да бъдете> за похвала на Неговата слава.

15 Затова и аз като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта, която <сте показали> към всичките светии,

16 непрестанно благодаря <Богу> за вас, и <ви> споменавам в молитвите си.

17 дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете,

18 и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство,

19 и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите - <сила, която е> според действуването на могъщата Негова мощ,

20 с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата,

21 далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия.

22 И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата,

23 която е Негово тяло, <изпълнено с> пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички.

И <съживи> вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове,

в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството;

между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите.

Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,

даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени),

и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни <места>, в Христа Исуса;

за да показва през идните векове премногото богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса.

Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога;

не чрез дела, за да се не похвали никой.

10 Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.

11 Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тия, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце,

12 в онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света.

13 А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа.

14 Защото Той е нашият мир, Който направи двата <отдела> едно, и развали средната стена, която ги разделяше,

15 като в плътта Си унищожи враждата, <сиреч>, закона със заповедите му <изразени> в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и <тъй> да направи мир,

16 и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.

17 И като дойде благовествува мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тия, които бяха близо;

18 защото чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един Дух.

19 Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и <членове> на Божието семейство;

20 понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е краеъгълен камък сам Христос Исус,

21 върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свет на Господа;

22 в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.

Затова аз, Павел, затворник за Исуса Христа заради вас езичниците, -

понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас,

че по откровение ми стана известна тайната, (както и по-преди вкратце <ви> писах,

от което, като прочитате, може да разберете моето проумяване в Христовата тайна),

която в други поколения не биде известна на човешкия род, както сега чрез Духа се откри на Неговите свети апостоли и пророци,

а <именно>, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло, и са съпричастници на [Неговото] обещание в Христа Исуса чрез благовестието,

на което станах служител според Божията благодат, - дар, който ми е даден по действието на Неговата сила.

На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство;

и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко,

10 тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога,

11 според предвечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса нашия Господ;

12 в Когото имаме своето дръзновение и достъп с увереност чрез вяра в Него;

13 за която причина ви моля да се не обезсърчавате от моите изпитни за вас, тъй като те са за вас слава, -

14 затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус Христос],

15 от Когото носи името <си> всеки род на небесата и на земята,

16 да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек,

17 чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта

18 да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината,

19 и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.

20 А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим,

21 на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes