A A A A A
Bible Book List

Даниил 7-8 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

В първата година на вавилонския цар Валтасар Даниил видя сън и видения на главата си върху леглото си. Тогава написа съня и разказа същността на работите.

Даниил проговаряйки рече: Видях в нощното си видение, и ето, четирите небесни ветрища избухнаха върху голямото море.

И четири големи зверове възлязоха из морето, различни един от друг.

Първият бе като лъв, и имаше орлови крила; а, като го гледаха, крилата му се изскубаха, и той се дигна от земята и биде заставен да се изправи на две нозе като човек, и даде му се човешко сърце.

След това, ето друг звяр, вторият, приличен на мечка, който се подигна от едната страна, и <имаше> три ребра в устата си между зъбите си; и му думаха така: Стани, изяж много месо.

Подир това, като погледнах, ето друг <звяр>, приличен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила: тоя звяр имаше и четири глави; и даде му се власт.

Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як; той имаше големи железни зъби, <с които> пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си; той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него; и имаше десет рога.

Като разглеждах роговете, ето, между тях излезе друг рог, малък, пред който три от първите рогове се изкорениха; и ето, в тоя рог имаше очи като човешки очи и уста, които говореха надменно.

Гледах догдето се положиха престоли, и Старият по дни седна, чието облекло беше бяло като сняг, и космите на главата Му като чиста вълна, престолът Му - огнени пламъци, и колелата Му пламенен огън.

10 Огнена река излизаше и течеше пред Него; милион <служители> Му слугуваха, и милиарди по милиарди стояха пред Него; съдилището се откри, и книгите се отвориха.

11 Тогава погледнах по причина на гласа на надменните думи, които рогът изговаряше; гледах догдето звярът биде убит, и тялото му погубено и предадено да се изгори с огън.

12 А колкото за другите зверове, тяхното владичество биде отнето; животът им, обаче, се продължи до време и година.

13 Гледах в нощните видения, и ето, един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до Стария по дни; и доведоха го пред Него.

14 И Нему се даде владичество, слава и царство, за да Му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството Му е <царство>, което няма да се разруши.

15 Колкото за мене, Даниила, духът ми се наскърби дълбоко в тялото ми, и виденията на главата ми ме смутиха.

16 Приближих се до едного от предстоящите и го попитах що е истинското <значение> на всичко това. И той ми разправи и ми даде да разбера значението на тия неща.

17 Тия четири големи звяра, <каза той>, са четирима царе, които ще се издигнат от земята.

18 Но светиите на Всевишния ще приемат царството, и ще владеят царството до века и до вечни векове.

19 Тогава поисках да узная истината за четвъртия звяр, който се различаваше от всичките други и бе твърде страшен, чиито зъби бяха железни и ноктите му медни, който пояждаше и строшаваше, а останалото стъпкваше с нозете си, -

20 и за десетте рога, които бяха на главата му, и за другия <рог>, който излезе, и пред който паднаха три, <то ест>, за оня рог, който имаше очи и уста, които говореха надменно, и който наглед бе по-як от другарите си.

21 Гледах същия рог като воюваше със светиите и превъзмогваше против тях,

22 докато дойде Старият по дни, и се извърши съд за светиите на Всевишния, и настана времето, когато светиите завладяха царството.

23 Той каза така: Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства, и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши.

24 А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от това царство; и след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе.

25 Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния, и ще замисли да промени времена и закони; и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време.

26 Но когато съдилището ще заседава, ще му отнемат владичеството, за да го изтребят и погубят до край.

27 А царството и владичеството, и величието на царствата, които са под цялото небе, ще се дадат на людете, <които> са светиите на Всевишния, Чието царство е вечно царство и на Когото всичките владичества ще служат и ще се покоряват.

28 Тук е краят на това нещо. Колкото за мене, Даниила, размишленията ми ме смущават много, и изгледът на лицето ми се измени; но запазих това нещо в сърцето си.

В третата година от царуването на цар Валтасара, видение ми се яви, на мене Даниила, подир онова, което бе ми се явило по-напред.

Видях във видението, (а когато видях, бях в палата Суса, който е в областта Елам; и когато видях във видението бях при потока Улай), -

прочее, подигнах очите си и видях, и, ето, стоеше пред реката един овен, който имаше два рога; роговете бяха високи, но единият по-висок от другия; и по-високият беше израсъл по-после.

Видях, че овенът бодеше към запад, към север и към юг; и никой звяр не можеше да устои пред него, и нямаше кой да избави от силата му; но постъпваше по волята си и се носеше горделиво.

А като размишлявах, ето, козел идеше от запад по лицето на целия свят, без да се допира до земята; и козелът имаше бележит рог между очите си.

Той дойде до овена, който имаше двата рога, който видях да стои пред потока, и завтече се върху него с устремителната си сила.

И видях, че се приближи при овена и се разсвирепи против него, и като удари овена счупи двата му рога; и нямаше сила в овена да устои пред него; но го хвърли на земята и го стъпка; и нямаше кой да отърве овена от силата му.

Затова козелът се възвеличи много; а когато заякна, големият му рог се счупи, вместо който излязоха четири бележити <рога> към четирите небесни ветрища.

И из единия от тях излезе един малък рог, който порасна твърде много към юг, към изток и към славната <земя>.

10 Той се възвеличи дори до небесната войска, и хвърли на земята част от множеството и от звездите и ги стъпка.

11 Да! Възвеличи се дори до началника на множеството, и отне от него всегдашната <жертва>; и мястото на светилището му се съсипа.

12 И множеството биде предадено нему заедно с всегдашната <жертва>, поради престъплението <им>; и той тръшна на земята истината, стори <по волята си>, и успя.

13 Тогава чух един свет да говори; и друг свет рече на този, който говореше: До кога се простира видението <за> всегдашната <жертва>, и за престъплението, което докара запустение, когато светилището и множеството ще бъдат потъпквани?

14 И каза ми: До две хиляди и триста денонощия; тогава светилището ще се очисти.

15 И когато аз, аз Даниил, видях видението, поисках да го разбера. И, ето, застана пред мене <нещо> като човешки образ;

16 и чух човешки глас, който извика изсред <бреговете> на Улай и рече: Гаврииле, направи тоя човек да разбере видението.

17 И така, той се приближи гдето стоях; и когато дойде аз се уплаших и паднах на лицето си; а той ми рече: Разбери, сине човешки; защото видението се отнася до последните времена.

18 И като ми говореше, аз паднах в несвяст с лицето си на земята; но той се допря до мене и ме изправи.

19 И рече: Ето, аз ще те науча що има да се случи в последните гневни времена; защото <видението> се отнася до определеното последно време.

20 Двата рога на овена, които си видял, са царете на Мидия и на Персия.

21 Буйният козел е гръцкият цар; и големият рог между очите му е първият цар.

22 А гдето се строшил той и излезли четири вместо него<, значи>, че четири царе ще се издигнат от <тоя> народ, но не със сила като неговата.

23 И в послешните времена на царуването им, когато беззаконниците стигнат до върха <на беззаконието си>, ще се издигне цар с жестоко лице и вещ в лукавщини.

24 И силата му ще бъде голяма, но не като силата на <другия>; и ще погубва чудесно, ще успява и върши <по волята си>, и ще поквари силните и светите люде.

25 Чрез коварството си ще направи да успява измамата в ръката му, ще се надигне в сърцето си, и ще погуби мнозина в спокойствието им; ще въстане и против Началника на началниците; но ще бъде смазан, не с ръка.

26 А казаното видение за денонощията е вярно; все пак, обаче, запечатай видението, защото се отнася до далечни дни.

27 Тогава аз Даниил примрях, и боледувах няколко дни; после станах и вършех царските работи. А чудех се за видението, защото никой не го разбираше.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes