A A A A A
Bible Book List

Колосяни 1-4 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, и брат Тимотей,

до светите и верни братя в Христа, <които са> в Колоса: Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, [и Господа Исуса Христа].

Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос, (като се молим винаги за вас,

понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта ви към всичките светии),

по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули от по-напред в истинското слово на благовестието,

което дойде до вас; както то принася плод и расте в целия свят, тъй и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат,

както сте я и научили от нашия възлюбен съработник Епафраса, който е за нас верен Христов служител;

който ни и извести за вашата любов в Духа.

Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме <от Бога> да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване,

10 за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога;

11 подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите <всичко> с радост;

12 като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината;

13 Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.

14 В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете;

15 <в Него>, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;

16 понеже чрез Него бе създадено всичко, <което е> на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;

17 и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява.

18 И глава на тялото, <то ест>, на църквата, е Той, Който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.

19 Защото <Отец> благоволи да всели в Него съвършената пълнота,

20 и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, <пролята> на Неговия кръст.

21 И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела,

22 примири сега чрез <Неговата> смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни,

23 ако останете основани и твърди във вярата, и без да се помръднете от надеждата, <открита вам> в благовестието, което сте чули, и което е било проповядано на всяка твар под небесата, на което аз Павел станах служител.

24 Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълням недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата;

25 на която аз станах служител, по Божията наредба, която ми бе възложена заради вас, да <проповядвам> напълно словото на Бога,

26 <сиреч>, тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на Неговите светии;

27 на които Божията воля беше да яви, какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч, Христос между вас, надеждата на славата.

28 Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христа.

29 Затова се и трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действува в мене мощно.

Защото желая да знаете, какъв голям подвиг имам за вас и за ония, които са в Лаодикия, и за ония, които не са ме виждали лично,

за да се утешат сърцата им, та, свързани заедно в любов за всяко обогатяване със съвършено проумяване, да познаят тайната Божия, <сиреч>, Христа,

в Когото [са скрити] всичките съкровища на премъдростта и на знанието.

Това ви казвам, за да ви не измами някой с убедителни думи.

Защото, ако и да не съм с вас телом, пак духом съм с вас, и се радвам като гледам вашата уредба и постоянството на вашата вяра спрямо Христа.

И тъй, както сте приели Христа Исуса, Господа, така и се обхождайте в Него,

вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, и изобилващи [в нея с] благодарение.

Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните <учения> на света, а не по Христа.

Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството;

10 и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт.

11 В него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязването, <което е> от Христа, като съблякохте плътското тяло;

12 погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите.

13 И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско <естество>, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления;

14 и като изличи противния нам в постановленията Му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста;

15 и като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него.

16 И тъй, никой да ви не осъжда за това, което ядете, или което пиете, или за нещо относно някой празник, или новомесечие, или събота;

17 които са сянка на онова, което ще дойде, а тялото е Христово.

18 Никой да ви не отнема наградата с измама, чрез самоволно смиреномъдрие и ангелослужение, като наднича в неща, които не е видял и напразно се надува с плътския си ум,

19 а не държи главата <Христа>, от Когото цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, <дадено> от Бога.

20 Ако сте умрели с Христа относно първоначалните <учения> на света, то защо, като че живеете на света, се подчинявате на постановления, <като>,

21 "Не похващай", "Не вкусвай", "Не пипай",

22 (които всички се развалят от употреба), по човешки заповеди и учения?

23 Тия неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в нещадене на тялото, но не струват за нищо <в борбата> против угождаването на тялото.

И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога.

Мислете за горното, а не за земното;

защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога.

Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.

Затова умъртвете <природните> си части, които <действуват> за земята: блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство;

поради които иде Божият гняв върху рода на непокорните;

в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях.

Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си.

Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му,

10 и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал;

11 гдето не може да има грък и юдеин, обрязани и необрязани, варварин, скит, роб, свободен; но Христос е всичко и във всичко.

12 И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.

13 Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.

14 А над всичко това <облечете се> в любовта, която свързва всичко в съвършенството.

15 И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.

16 Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.

17 и каквото и да вършите, словом или делом, <вършете> всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Бога Отца.

18 Жени подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа.

19 Мъже, любете жените си и не се огорчавайте против тях.

20 Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа.

21 Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават.

22 Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, <като работите> не за очи като човекоугодници, но със сърдечна простота, боейки се от Господа.

23 Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци;

24 понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господа Христа.

25 Защото, който струва неправда, ще получи обратно неправдата си, и то без лицеприятие.

Господари, отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо, като знаете, че и вие имате Господар на небесата.

Постоянствувайте в молитва, и бдете в нея с благодарение.

Молете се още и за нас, да ни отвори Бог врата за словото, тъй щото да говоря тайната, <която е> в Христа, за която съм и в окови,

да я изявя така, както трябва да говоря.

Обхождайте се мъдро към външните, като изкупувате благовремието.

Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго.

Що се касае до мене, всичко що ви каже любезният брат и верен служител и съработник в Господа, Тихик,

когото пратих до вас нарочно за това, да узнаете моето състояние, и той да утеши сърцата ви.

<Изпратих с него> и верния и възлюбен брат Онисима, който е от вас. Те ще ви кажат всичко за тука.

10 Поздравява ви Аристарх, който е затворен с мене, и Варнавовият сестрин син Марко, (за когото получихте поръчката: ако дойде при вас приемете го),

11 и Исус, наречен Юст. От обрязаните тия <са> единствени <мои> съработници за Божието царство, които са ми били утеха.

12 Поздравява ви служителят Исус Христов, Епафрас, който е от вас, и който всякога усърдно се моли за вас, да стоите съвършени и напълно уверени във всичко <що е> Божията воля.

13 Защото свидетелствувам за него, че се труди много за вас и за тия, които са в Лаодикия и в Иерапол.

14 Поздравяват ви възлюбеният лекар Лука и Димас.

15 Поздравете братята, които са в Лаодикия и Нимфана с домашната й църква.

16 И като прочетете това послание помежду си, наредете да се прочете и в лаодикийската църква; и онова, което е от Лаодикия, да го прочетете и вие.

17 И кажете на Архипа: Внимавай на службата, която си приел от Господа, да я изпълниш.

18 Поздрава пиша аз, Павел, със собствената си ръка. Помнете оковите ми. Благодат да бъде с вас. [Амин].

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes