A A A A A
Bible Book List

Трето Царе 7 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

А Соломон строеше своята къща тринадесет години, докато свърши цялата си къща.

Защото построи къщата Ливански лес, на която дължината бе сто лакътя, широчината петдесет лакътя, и височината тридесет лакътя, върху четири реда кедрови стълбове, с кедрови греди върху стълбовете.

И тя биде покрита с кедър отгоре на четиридесет и петте стаи които се подпираха на стълбовете, по петнадесет в един етаж.

И имаше решетки в трите етажа, така че светене беше поставено срещу светене в трите етажа.

И всичките врати и вратни стълбове, и решетките, бяха четириъгълни; и светене беше поставено срещу светене в трите етажа.

Направи и трем от стълбове, на който дължината беше петнадесет лакътя, а широчината тридесет лакътя; и тремът беше пред <стълбовете на къщата>, така щото стълбовете и стъпалата му бяха към лицето на тия.

Направи още престолния трем, гдето щеше да съди, то ест, съдилищния трем; и той бе облечен с кедър от пода до върха.

А къщата му, в която живееше, <поставена> в един друг двор по-навътре от трема, имаше същата направа. И подобна на тоя трем Соломон направи къща и за Фараоновата дъщеря, която бе взел за жена.

Всички тия <постройки>, от вътрешното и от външното им лице, от основата до върха им, а отвън дори до големия двор, бяха от скъпи камъни, от камъни дялани според мярка, претрити с трион.

10 Тоже и основата бе от скъпи камъни, големи камъни, камъни, от десет лакътя и камъни от осем лакътя.

11 И отгоре имаше скъпи камъни, камъни дялани според мярка, и кедрови <греди>.

12 Също и около големия двор имаше три реда дялани камъни и един ред кедрови греди, подобно на вътрешния двор на Господния дом и <подобно> на трема на къщата.

13 А цар Соломон бе пратил да доведат Хирама от Тир.

14 Той бе син на една вдовица от Нефталимовото племе, а баща му беше тирянин, който работеше мед; и той бе твърде изкусен, разумен, вещ да изработва всякаква медна работа. И така, той дойде при цар Соломона та му изработи всичката му работа.

15 Защото изля двата медни стълба, всеки стълб осемнадесет лакътя висок; и окръжността на всеки стълб се измерваше с връв от дванадесет лакътя.

16 И направи от леяна мед два капитела, за да ги тури на върховете на стълбовете; височината на единия капител беше пет лакътя и височината на другия капител пет лакътя.

17 <Направи още> мрежи от плетена изработка и венцеобразни верижки за капителите, които бяха на върховете на стълбовете, седем за единия капител и седем за другия капител.

18 Така направи стълбовете, и два реда <нарове>, изоколо върху всяка мрежа, за да покрие с нарове капителите, които бяха на върховете <на стълбовете;> и направи същото на другия капител.

19 И капителите, които бяха на върховете на стълбовете в трема, бяха от по четири лакътя, изработени във вид на кремове.

20 И капителите, които бяха на двата стълба, имаха <нарове> и отгоре, близо до изпъкналата част, която бе при мрежата; и наровете бяха двеста, наредени изоколо върху всеки капител.

21 И <Соломон> изправи стълбовете за трема на храма; и като изправи десния стълб, нарече го Яхин {Т.е., Ще утвърди.}; а като изправи левия стълб, нарече го Воаз {Т.е., В него сила.}.

22 И на върховете на стълбовете имаше изработени кремове. Така се свърши направата на стълбовете.

23 Направи още и леяното море, с устие десет лакътя <широко>, кръгло изоколо, а с височина пет лакътя; и връв от тридесет лакътя го измерваше околовръст.

24 Наоколо под устието му имаше <цветни> пъпки, които го обикаляха, по десет на един лакът; те обикаляха морето изоколо; пъпките бяха на два реда, излеяни в едно цяло с него.

25 И <морето> стоеше на дванадесет вола, три гледащи към север, три гледащи към запад, три гледащи към юг, и три гледащи към изток; а морето стоеше върху тях; и задните части на всичките бяха навътре.

26 Дебелината му беше една длан; а устието му беше направено като устие на чаша, <във вид на> кремов цвят; и побираше две хиляди вати <вода>.

27 Направи още и десет медни подножия, всяко подножие четири лакътя дълго, четири лакътя широко и три лакътя високо.

28 А ето каква беше направата на подножията: имаха странични плочи, и страничните плочи бяха между стълбчета.

29 А върху страничните плочи, които бяха между стълбчетата, имаше лъвове, волове и херувими; и над стълбчетата беше подпорката; а под лъвовете и воловете имаше висящи ресни.

30 Всяко подножие имаше четири медни колела и медни оси, и четирите му крака имаха рамена; рамената, които бяха леяни, се намираха под умивалницата всяко срещу ресните.

31 Отверстието на <подножието>, извътре капитела и нагоре, беше един лакът, а отверстието му беше кръгло, закрепено върху подпорката, един лакът и половина; също и по отверстието му имаше ваяния; а страничните плочи бяха четвъртити, а не кръгли.

32 Под страничните плочи имаше четири колела; и осите на колелата се съединяваха с подножието; а височината на всяко колело бе лакът и половина.

33 Направата на колелата бе като направата на колеснично колело; осите им, наплатите им, спиците им и главините им, - всичките бяха леяни.

34 При четирите ъгъла на всяко подножие имаше четири рамена, и рамената бяха част от самото подножие.

35 На върха на подножието имаше кръгла препаска половин лакът висока; а отверстието и страничните плочи на върха на подножието съставляваха едно цяло с него.

36 И по плочите на отверстието му и по страничните му плочи <Хирам> издълба херувими, лъвове и палми, съразмерно <големината на> всяко, с ресни наоколо.

37 Така направи десетте подножия, които имаха всички същото леяне, същата мярка и същия образ.

38 Направи още десет медни умивалници; всеки умивалник побираше четиридесет вати <вода>; всеки умивалник беше четири лакътя <широк>; и върху всяко от десетте подножия <се постави> един умивалник.

39 И постави подножията, пет от дясната страна на дома, и пет от лявата страна на дома; а морето постави от дясната страна на дома, към изток, къде юг.

40 Хирам направи и умивалниците, лопатите и легените. Така Хирам свърши изработването на всичките работи, които направи на цар Соломона за Господния дом.

41 Двата стълба; изпъкналата част на капителите, които бяха на върховете на двата стълба; двете мрежи, които да покриват двете изпъкналости на капителите, които бяха на върховете на стълбовете;

42 Четирите стотин нарове за двете мрежи - два реда нарове за всяка мрежа, които да покриват двете изпъкналости на капителите;

43 Десетте подножия, и десетте умивалници върху подножията;

44 едното море и дванадесетте вола под морето;

45 котлите, лопатите и легените - всички тия вещи, които Хирам направи на цар Соломона за Господния дом, бяха от лъскава мед.

46 На Иорданското поле царят ги изля, в глинената земя между Сокхот и Царетан.

47 И Соломон остави всички тия вещи <непретеглени>, защото бяха твърде много; теглото на медта не можеше да се пресметне.

48 И Соломон направи всичките принадлежности, които бяха за Господния дом, - златния олтар; златната трапеза, на която <се полагаха> присътствените хлябове;

49 светилниците, пет отдясно и пет отляво пред светилището, от чисто злато; с цветята, светилата и клещите от злато;

50 чашите, щипците, легените, темянниците и кадилниците, от чисто злато и резета от злато, за вратата на най-вътрешния дом, <то ест>, пресветото място, и за вратата на дома, <сиреч>, на храма.

51 Така се свърши всичката работа, която цар Соломон направи за Господния дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давида, - среброто, златото и вещите, - и ги положи в съкровищниците на Господния дом.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Второ Летописи 4 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

При това направи меден олтар, с дължина двадесет лакътя, а височина десет лакътя.

Направи още леяно море, с устие десет лакътя <широко>, кръгло изоколо, а с височина пет лакътя; и връв от тридесет лакътя го измерваше околовръст.

И под <устието му> имаше образи на волове {В 3 Цар. 7:24, пъпки.}, които го обикаляха наоколо, по десет на един лакът; те обикаляха морето изоколо; воловете бяха на два реда, излеяни в едно цяло с него.

То стоеше на дванадесет вола; три гледаха към север, три гледаха към запад, три гледаха към юг, и три гледаха към изток, а морето стоеше върху тях; и задните части на всички бяха навътре.

Дебелината му беше една длан; а устието му беше направено като устие на чаша, във вид на кремов цвят; и побираше, когато бе пълно, три хиляди вати <вода>.

Направи още десет умивалници, от които тури пет отдясно и пет от ляво <на дома>, за да мият в тях; там миеха това, което беше за всеизгаряне; морето, обаче, бе за да се мият в него свещениците.

Направи и десетте златни светилника, според наставлението за тях, и тури ги в храма, пет отдясно и пет отляво.

И направи десет трапези, които тури в храма, пет отдясно и пет отляво. Направи и сто златни легена.

При това направи двора за свещениците, и големия двор, и порти за двора, и покри вратите им с мед.

10 И постави морето от дясната страна <на дома>, към изток, къде юг.

11 Хирам направи и котлите, лопатите и легените. Така Хирам свърши изработването на работите, които направи на цар Соломона за Божия дом:

12 двата стълба; изпъкналите части; двата капитела, които бяха на върха на стълбовете; двете мрежи за покриване двете изпъкнали части на капителите, които бяха на върховете на стълбовете;

13 четирите стотин нарове за двете мрежи - два реда нарове за всяка мрежа - за да покриват двете изпъкнали части на капителите, които бяха върху стълбовете.

14 Тоже направи подножията; направи и умивалниците върху подножията;

15 и едното море с дванадесетте вола под него.

16 Също и котлите, лопатите, вилиците и всичките им прибори майсторът му Хирам направи на цар Соломона за Господния дом от лъскава мед.

17 На Иорданското поле царят ги изля в глинената земя между Сокхот и Середата.

18 Така Соломон направи всички тия вещи, толкоз много, щото теглото на медта не можеше да се пресметне.

19 Също Соломон направи всички вещи, които бяха за Божия дом; и златния олтар; и трапезите, на които <се полагаха> присътствените хлябове;

20 и светилниците със светилата им, от чисто злато, за да горят пред светилището според наредбата;

21 и цветята, светилата и клещите, от злато, и то чисто злато;

22 и щипците, легените, темянниците и кадилниците, от чисто злато. А колкото за входа на дома, вътрешните му врати за в пресветото място, и вратите на дома, <то ест>, на храма, бяха от злато.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes