A A A A A
Bible Book List

Първо Летописи 9-11 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Така целият Израил се преброи по родословия; и, ето, записани са в Книгата на Израилевите и Юдовите Царе. Те бидоха пленени у Вавилон поради беззаконията си.

А първите жители, които се настаниха в притежанията им, в градовете им, бяха израилтяните, свещениците, левитите и нетинимите.

И в Ерусалим се заселиха от юдейците, от вениаминците, от ефремците и от манасийците:

Утай, син на Амиуда, син на Амрия, който бе син на Имрия Ваниевия син, от синовете на Фареса Юдовия син;

и от Шелаевците: първородният Асаия и синовете му;

и от Заровите синове: Еуил и братята им, шестстотин и деветдесет души;

а от вениаминците: Салу, син на Месулама, син на Одуия, Асенуевия син,

Евния Ероамовият син, Ила син на Озия, Михриевият син и Месулам, син на Сефатия, син на Рагуила, Евниевия син;

и братята им, според семействата им, деветстотин и петдесет и шест души; всички тия мъже бяха началници на бащини <домове>, според бащините им домове.

10 А от свещениците: Едаия, Иоиарив, Яхин

11 и Азария {В Неем. 11:11, Сараия.} син на Хелкия, син на Месулама, който бе син на Садока, син на Мераиота, син на Ахитова, началник на Божия дом;

12 и Адаия, син на Ероама, син на Пасхора Мелхиевия син, и Маасай син на Адиила, син на Язира, който бе син на Месулама, син на Месилемита Емировия син,

13 и братята им, началници на бащините им домове, хиляда и седемстотин и шестдесет души, мъже много способни за делото на службата на Божия дом.

14 А от левитите: Семаия, син на Асува, син на Азрикама Асавиевия син от Мерариевите потомци;

15 и Ваквакар, Ерес, Галал и Матания син на Михея, син на Зехрия {В Неем. 11:17, Завдия.} Асафовия син;

16 и Авдия {В Неем. 11:17, Авда.} син на Сомаия {В Неем. 11:17, Самуа.} син на Галала Едутуновия син, и Варахия син на Аса, син на Елкана, който се засели в селата на нетофатците.

17 А вратарите бяха: Селум, Акув, Талмон, Ахиман и братята им; Селум беше началник;

18 те до сега бяха вратари при царската източна врата за полковете на Левиевите потомци;

19 а Селум син на Коре, който бе син на Авиасафа, Коревия син, и братята му от бащиния му дом, Кореевците, бяха над работата на службата, пазачи на входовете на скинията; и бащите им са били стражи на входа на Господния стан;

20 по-напред началник над тях беше Финеес Елеазеровият син, с когото бе Господ;

21 а Захария, Меселемиевият син, беше пазач при входа на шатъра за срещане;

22 всички ония избрани за пазачи при входовете, бяха двеста и дванадесет души. Те, които Давид и гледачът Самуил бяха поставили на службата им, бяха преброени по родословия в селата си.

23 И така те и потомците им надзираваха портите на Господния дом, на дома на скинията като вардеха по ред.

24 Вратарите бяха на четирите страни {Еврейски: Ветрове.}, на изток, на запад, на север и на юг.

25 А братята им, които бяха по селата си, трябваше да дохождат в определени времена за да бъдат с тях по седем дни.

26 Защото тия левити, четиримата главни вратари, оставаха в службата си, и надзираваха стаите и съкровищата на Божия дом.

27 Те и нощуваха около Божия дом, защото грижата за него бе <възложена> на тях, и те трябваше да го отварят всяка заран.

28 И някои от тях бяха над служебните съдове, защото по брой ги внасяха и по брой ги изнасяха.

29 Още някои от тях бяха определени над <другите> вещи, над всичките свещени съдове, и над чистото брашно, виното, дървеното масло, ливана и ароматите.

30 А някои от свещеническото съсловие приготовляваха благоуханното миро.

31 А Мататия, който бе от левитите, първородният на корееца Серум, надзираваше печените в тава <жертви>.

32 И <други> от братята им, от потомците на каатците, бяха над присътствените хлябове за да ги приготовляват всяка събота.

33 И от тях бяха певците, началниците на бащините <домове> на левитите, <които живееха> в стаите свободни <от друго служене>, защото се упражняваха в работата си денем и нощем,

34 Тия бяха началници на бащините <домове> на левитите, началници според семействата им; те живееха в Ерусалим.

35 А в Гаваон се засели Гаваоновият баща Еил, името на чиято жена бе Мааха:

36 а първородният му син бе Авдон, после Сур, Кис, Ваал, Нир, Надав,

37 Гедор, Ахио, Захария и Макелот;

38 а Макелот роди Симеама: също и те се заселиха с братята си в Ерусалим, срещу братята си.

39 А Нир роди Киса; Кис роди Саула; а Саул роди Ионатана, Мелсисуя, Авинадава и Есваала.

40 А Ионатановият син бе Мерив-ваал; а Мерив-ваал роди Михея.

41 А Михееви синове бяха: Фитон, Мелех, Терея

42 и Ахаз, <който> роди Яра; а Яра роди Алемета, Азмавета и Зимрия; а Зимрий роди Моса:

43 и Моса роди Винея; а негов син бе Рафаия; негов син, Елеаса; и негов син, Асил.

44 А Асил имаше шест сина, чиито имена са тия: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Анан; те бяха Асилови синове.

10 А филистимците воюваха против Израиля; и Израилевите мъже побягнаха от филистимците, и паднаха убити в хълма Гелвуе.

И в преследването филистимците настигнаха Саула и синовете му; и филистимците убиха Сауловите синове Ионатана, Авинадава и Мелхисуя.

И като се засилваше боят против Саула, стрелците го улучиха, и той биде наранен от стрелците.

Тогава Саул каза на оръженосеца си: Изтегли меча си та ме прободи с него, да не би да дойдат тия необрязани и се поругаят с мене. Но оръженосецът му не искаше, защото много се боеше. За това Саул взе меча си та падна върху него.

И оръженосецът му като видя, че Саул умря, падна и той на меча си та умря.

Така умря Саул и тримата му сина; и целият му дом умря едновременно.

Тогава всичките Израилеви мъже, които бяха в долината, като видяха, че побягнаха, и че Саул и синовете му умряха, напуснаха градовете си и побягнаха; а филистимците дойдоха та се заселиха в тях.

А на следния ден, когато филистимците дойдоха да съблекат убитите, намериха Саула и синовете му паднали на хълма Гелвуе.

И като го съблякоха, взеха главата му и оръжията му, та ги разпратиха наоколо из филистимската земя за да разнесат известие на идолите си и на людете.

10 И положиха оръжията му в капището на боговете си, а главата му приковаха в Дагоновото капище.

11 А когато чуха всичките <жители> на Явис-галаад все що направили филистимците на Саула,

12 всичките храбри мъже станаха та дигнаха тялото на Саула и телата на синовете му, донесоха ги в Явис, и погребаха костите им под дъба на Явис; и постиха седем дена.

13 Така умря Саул за престъплението, което извърши против Господа, против Господното слово, което не опази, а още, понеже бе се съвещал със запитвачка на зли духове, за да се допита <до тях>,

14 а до Господа не се допита, затова Той го умъртви, и обърна царството към Давида, Есеевия син.

11 Тогава целият Израил се събра при Давида в Хеврон и рекоха: Ето, ние сме твоя кост и твоя плът,

И по-напред още, и докато Саул царуваше, ти беше, който извеждаше и въвеждаше Израиля, и на тебе Господ твоят Бог каза: Ти ще пасеш людете Ми Израиля, и ти ще бъдеш вожд над людете Ми Израиля.

И така, всичките Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон; и Давид направи завет с тях пред Господа в Хеврон; и те помазаха Давида цар над Израиля, според Господното слово чрез Самуила.

Тогава Давид и целият Израил отидоха в Ерусалим (който бе Евус), гдето бяха жителите на земята, евусците.

А жителите на Евус рекоха на Давида: Няма да влезеш тук. Обаче, Давид превзе крепостта Сион; това е Давидовият град.

И рече Давид: Който пръв удари евусците, той ще бъде военачалник и вожд. И Иоав, Саруиният син, се качи пръв; и стана военачалник.

Тогава Давид се засели в крепостта; затова тя се нарече Давидов град.

И той съгради града околовръст от Мило и наоколо; а Иоав поправи останалата част от града.

И Давид преуспяваше и ставаше по-велик, защото Господ на Силите бе с него.

10 А ето началниците на силните мъже, които имаше Давид, които заедно с целия Израил се подвизаваха с него за царството му, за да го направят цар, според Господното слово относно Израиля.

11 А ето изчислението на силните мъже, които имаше Давид: Ясовеам, Ахмоновия син, главен военачалник; той като махаше копието си против триста души <неприятели>, уби ги в едно сражение.

12 И след него бе ахохиецът Елеазар Додовият син, който бе един от тримата силни мъже.

13 Той бе с Давида във Фас-дамим {В 1 Цар. 17:1, Ефес-дамим.}, когато филистимците се събраха за бой там, гдето имаше частица земя пълна с ечемик; и когато людете побягнаха пред филистимците,

14 те застанаха всред нивата и я защищаваха и поразиха филистимците; и Господ извърши голямо избавление.

15 После, трима от тридесетте военачалници слязоха до скалата при Давида в одоламската пещера; а филистимският стан бе разположен в рафаимската долина.

16 И като беше Давид тогава в канарата, а филистимският гарнизон бе в това време във Витлеем,

17 и Давид пожелавайки рече: Кой би ми дал да пия вода от витлеемския кладенец, който е при портата;

18 то тия трима пробиха филистимския стан та наляха вода от витлеемския кладенец, който е при портата, и като взеха донесоха на Давида. Но Давид отказа да я пие, а я възля Господу, като рече:

19 Да ми не даде моят Бог да сторя това! Да пия ли кръвта на тия мъже, които туриха живота си в опасност? защото с опасност за живота си я донесоха. Затова отказа да я пие. Това сториха тия трима силни мъже.

20 И Иоавовият брат Ависей беше главен между <другите> трима; защото той като махаше копието си против триста души <неприятели>, уби ги и си придоби име между тримата.

21 Между тримата той бе по-славен от двамата, и стана им началник; но не стигна до <първите> трима.

22 Ванаия, Иодаевият син, син на един храбър мъж от Кавсеил, който беше извършил храбри дела, - той уби двамата лъвовидни моавски мъже; тоже той слезе та уби лъва всред рова в многоснежния ден;

23 при това, той уби египтянина, мъж с голям ръст, пет лакътя висок; в ръката на египтянина имаше копие като кросно на тъкач; а <Ванаия> слезе при него <само> с тояга, и като грабна копието от ръката на египтянина, уби го със собственото му копие.

24 Тия неща стори Ванаия, Иодаевият син, и си придоби име между тия трима силни мъже.

25 Ето, той стана по-славен от тридесетте, но не стигна до <първите> трима. И Давид го постави над телохранителите си.

26 А {В 2 Цар. 23:24-33 някои от имената, които следват, се пишат различно.} силните мъже между войските бяха: Асаил, Иоавовият брат, Елханан, син на Додо от Витлеем,

27 Самот арорецът, Хелис фелонецът,

28 Ирас, син на текоеца Екис, Авезер анатонецът,

29 Сивехай хустанецът, Илай ахохиецът,

30 Маарай нетофатецът, Хелед, син на нетофатеца Ваана,

31 Итай, син на Риваия от Гавая, <която принадлежеше> на Вениаминовите потомци, Ванаия пиратонецът,

32 Урай от долините Гаас, Авиил арватецът,

33 Азмавет варумецът, Елиава саалвонецът,

34 синовете на Асима гизонеца, Ионатан син на арареца Сагий,

35 Ахиам син на арареца Сахар, Елифал Уровият син,

36 Ефер мехиратецът, Ахия фелонецът,

37 Есро кармилецът, Наарай Есвеевият син,

38 Иоил, Натановият брат, Мивар Аргиевият син,

39 Селек амонецът, Нахарай виротецът, оръженосецът на Иоава Саруиния син,

40 Ираз иетерецът, Гарив етерецът,

41 Урия хетеецът, Завад Аалаевият син,

42 Адина син на рувимеца Сиза, началник на рувимците, и тридесет души с него,

43 Анан, син на Мааха, Иосафат митнецът,

44 Озия астеротецът, Сама и Еиил синове на Хотама ароирецът,

45 Един син на Симрия, брат му Иоха тисецът,

46 Елиил маавецът, Еривай и Иосавия Елнаамови синове, Етема моавецът,

47 Елиил, Овид и Ясиил месоваецът.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes