A A A A A
Bible Book List

Първо Летописи 3-5 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

А ето синовете, които се родиха на Давида в Хеврон: първородният, Амнон, от езраелката Ахиноама; вторият Даниил {В 2 Цар. 3:3. Хилеав.}, от кармилката Авигея;

третият Авесалом, син на Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай; четвъртият Адония, син на Агита;

петият Сефатия, от Авитала; шестият Итраам, от жена му Егла,

Шестимата му се родиха в Хеврон, гдето царува седем години и шест месеца; а в Ерусалим царува тридесет и три години.

А тия му се родиха в Ерусалим: Сама {В 2 Цар. 5:14, Самуа.}, Совав, Натан и Соломон, четирима, от Витсавее, дъщеря на Амиила {В 2 Цар. 11:3, Елиам.};

и Евар, Елисама {В 2 Цар. 5:15, Елисуа.}, Елифалет,

Ногах, Нефес, Яфия,

Елисама, Елиада и Елифалет, девет души;

всички тия бяха Давидови синове, освен синовете от наложниците; и Тамар беше тяхна сестра.

10 А Соломонов син бе Ровоам; негов син, Авия; негов син, Аса; негов син, Иосафат;

11 негов син, Иорам; негов син, Охозия {В 2 Лет. 21:17, Иоахаз.}; негов син, Иоас;

12 негов син, Амасия; негов син, Азария {В 4 Цар. 15:30, Озия.}; негов син, Иотам;

13 негов син, Ахаз; негов син, Езекия; негов син Манасия;

14 негов син, Амон; негов син Иосия.

15 А синовете на Иосия бяха: първородният Иоанан, вторият Иоаким, третият Седекия, четвъртият Селум.

16 А Иоакимови синове: Ехония син му, Седекия негов син.

17 А Ехониев син бе Асир; негов син Салатиил,

18 и Малхирам, Федаия, Сенасар, Екамия, Осама и Недавия.

19 А Федаиеви синове: Зоровавел и Семей; а Зоровавелови синове: Месулам и Анания, и сестра им Саломита,

20 и Асува, Оел, Варахия, Асадия и Юсав-есед, петима.

21 А Ананиеви синове: Фелатия и Исаия, синовете на Рафаия, синовете на Арнана, синовете на Авдия, синовете на Сехания.

22 А Сеханиев син, Семаия; и Семаиеви синове: Хатус, Игал, Вария, Неария и Сафат, шестима.

23 А Неариеви синове: Елиоинай, Езекия и Азрикам, трима.

24 А Елиоинаеви синове: Одаия, Елиасив, Фелаия, Акув, Иоанан, Далаия и Ананий, седмина.

Юдови синове: Фарес, Есрон, Хармий, Ор и Совал.

И Реаия Соваловият син роди Яата; и Яат роди Ахумая и Лаада. Тия са семействата на сарайците.

И ето <синовете> на Итамовия баща: Езраел, Есма и Едвас; и името на сестра им бе Аселелфония,

и Фануил Гедеровият баща и Езер Хусовият баща. Тия са потомците на Ора първородния на Ефрата, Витлеемовия баща.

И Асхор, Текуевият баща, имаше две жени, Хала и Наара.

Наара му роди Ахузама, Ефера, Темания и Ахастара; тия бяха синове на Наара.

А синовете на Хала: Серет, Есуар и Етнан.

И Кос роди Анува, Совива и семействата на Ахарила Арумовия син.

А Явис беше най-много почитан между братята си; и майка му го нарече Явис {Т.е., Скръбен.}, като думаше: Понеже го родих в скръб.

10 И Явис призова Израилевия Бог, казвайки: Дано действително ме благословиш, и дано разшириш пределите ми, и ръката Ти да бъде с мене, и да ме пазиш от зло, та да нямам скръб! И Бог му даде това, което поиска.

11 А Хелуви, Суевият брат, роди Махира; той бе Естоновият баща.

12 А Естон роди Ветрафа, Фасея и Техина основател {Еврейски: Баща.} на град Наас; тия са мъжете на Риха.

13 И Кенезови синове бяха: Готониил и Сараия; а Готониилов син, Атат.

14 А Меонотай роди Офра; а Сараия роди Иоава начинателя+ на долината на дърводелците, защото бяха дърводелци.

15 А синовете на Халева, Ефониевия син: Иру, Иле и Наам; а Иловият син беше Кенез.

16 И Ялелеилови синове: Зиф, Зифа, Тирия и Асареил.

17 А Езраеви синове: Етер, Меред, Ефер и Ялон: а <жената на Мереда> роди Мариама, Самая и Есва Естемовия баща;

18 а <другата> му жена, Юдея, роди Яреда Гедоровия баща, Хевера Соховия баща и Екутиила Заноевия баща. И тия са синовете на Вития Фараоновата дъщеря, която взе Меред;

19 И синовете на Одиевата жена, сестра Нахамова, бяха бащата на гармиеца Кеила и маахатеца Естемо.

20 А Симонови синове бяха: Амион, Рина, Венанан и Тилон. И Есиеви синове: Зохет и Вензохет.

21 Синовете на Шела, Юдовия син, бяха Ир баща на Лиха, и Лаада, баща на Мариса, и семействата от дома на тия, които работеха висон, от Асвеевия дом,

22 и Иоаким, и мъжете на Хозива, и Иоас, и Сараф, които владееха в Моав и в Ясувилехем. Това е <според> стари записки.

23 Те бяха грънчарите и жителите в Нетаим и в Гедира; там живееха с царя за да му работят.

24 Симеонови синове бяха: Намуил {В Бит. 46:10 и Изх. 6:15, Иемуил.} Ямин, Ярив, Зара {В Бит. 46:10, Яхин, Сохар.} и Саул;

25 негов син, Селум; негов син, Мавсам; негов син, Масма.

26 А Масмови синове: син му Амуил; негов син, Закхур; негов син, Семей.

27 А Семей роди шестнадесет сина и шест дъщери; братята му обаче нямаха много синове, нито се умножи цялото им семейство като Юдовите потомци.

28 Те се заселиха във Вирсавее, Молада и Асар-суал,

29 във Вала, Есем и Толад {В Ис. Нав. 19:4, Елтолад.},

30 във Ватуил, Хорма и Сиклаг,

31 във Вет-мархавот, Асар-сусим, Вет-вирей и в Саараим; тия бяха техни градове до царуването на Давида.

32 И селищата им бяха: Итам, Аим, Римон, Тохен и Асан, пет града,

33 и всичките села, които бяха около тия градове, до Ваал {В Ис. Нав. 19:8, Ваалат-вир.}; тия бяха местожителствата им и родословията им.

34 А Месовав, Ямлих, Иоса, Амасиевият син,

35 Иоил, Ииуй син на Иосивия син на Сараия, син на Асиила,

36 и Елиоинай, Якова, Есохаия, Асаия, Адиил, Есимиил, Ванаия

37 и Зиза, син на Сифия, син на Алона, син на Едаия, син на Симрия, син на Семаия, -

38 тия споменати по имена бяха първенци на семействата им; и бащините им домове нараснаха твърде много.

39 И <Симеоновите потомци> отидоха дори до прохода на Гедор, на изток от долината, за да търсят паша за стадата си.

40 И намериха тлъста и добра паша; и земята бе широка, спокойна и мирна, защото тия, които по-напред живееха там, бяха Хамови потомци.

41 И тия написани по име дойдоха в дните на Юдовия цар Езекия та разрушиха шатрите им и поразиха моавците, които намериха там, и погубиха ги <така щото не остана ни един от тях> до днес, и на тяхното място сами се заселиха, защото там имаше паша за стадата им.

42 И някои от тях, <именно>, петстотин мъже от Симеоновите потомци, отидоха в хълмистата земя Сиир, като имаха за свои водители, Есиевите синове: Фелатия, Неария, Рафаия и Озиила,

43 та поразиха останалите от амаличаните, които бяха оцелели, и се заселиха там, <гдето са и> до днес.

И синовете на първородния на Израиля, Рувим, (защото той бе първородният; но, понеже оскверни леглото на баща си, неговото първородство се даде на синовете на Израилевия син Иосифа, а родословието не се смята според първородството;

защото Юда превъзмогна над братята си, и от него <се определи да произлезе> вождът; първородството, обаче, беше на Иосифа,)-

синовете на първородния на Израиля, Рувим, бяха Енох, Фалу, Есрон и Хармий.

Синове на Иоила: негов син, Семаия; негов син, Гог; негов син, Семей;

негов син, Михей; негов син Реаия; негов син, Ваал;

негов син, Веера, когото асирийският цар Теглат-Фелнасар {В 4 Цар. 14:29 и 16:7, Тегзатал-феласар.} заведе в плен; той бе първенец на рувимците.

А началниците на братята му, според семействата им, когато родословието на поколенията им се изброи, бяха Еиил, Захария

и Вела, син на Азаса, син на Сема, син на Иоила; той се засели в Ароир и до Нево и Ваалмеон;

и към изток се засели дори до входа на пустинята от река Евфрат, защото добитъкът им беше се умножил в галаадската земя.

10 А в дните на Саула воюваха против агаряните, които паднаха от ръката им; и те се заселиха в шатрите им по цялата източна страна на Галаад.

11 И Гадовите потомци се заселиха срещу тях във васанската земя до Салха,

12 <от които> Иоил беше началникът, а Сафам вторият, и Янай, и Сафат във Васан.

13 И братята им, от бащините им домове, бяха: Михаил, Месулам, Сева, Иорай, Яхан, Зия и Евер, седмина.

14 Тия бяха синовете на Авихаила, син на Урия, син на Яроя, син на Галаада, син на Михаила, син на Есисая, син на Ядо, син на Вуза.

15 Ахий, син на Авдиила Гуниевият син, беше началник на бащиния им дом.

16 Те се заселиха в Галаад, във Васан, в селата му, и във всичките околности на Сарон до пределите им.

17 Всички тия се изброиха според родословията си в дните на Юдовия цар Иотам и в дните на Израилевия цар Еровоам.

18 От Рувимовите потомци, гадците и половината от Манасиевото племе, юначните мъже, които носеха щит и нож, стреляха с лък и бяха обучени на бой, възлизаха на четиридесет и четири хиляди седемстотин и шестдесет души, които можеха да излизат на война.

19 И те воюваха против агаряните, етуряните, нафисците и нодавците.

20 И те бидоха подпомогнати против тях, тъй че агаряните и всички, които бяха с тях, се предадоха в ръцете им; защото в битката те извикаха към Бога, и Той ги послуша, понеже уповаваха на Него.

21 И плениха добитъка им: петдесет хиляди от камилите им, двеста и петдесет хиляди от овците им, и две хиляди от ослите им, също и сто хиляди души човеци;

22 защото мнозина паднаха убити, понеже <изходът на> боя беше от Бога. И <заселиха се> на мястото им, <и там> живяха до пленението.

23 А потомците на половината Манасиево племе се заселиха в оная земя; те нараснаха от Васан до Ваал-ермон и Санир и планината Ермон.

24 И ето началниците на бащините им домове: Ефер, Есий, Елиил, Азрил, Еремия, Одуия и Ядиил, мъже силни и храбри, мъже именити, началници на бащините си домове.

25 Но понеже те престъпваха против Бога на бащите си, като блудствуваха след боговете на народите на оная земя, които Бог беше погубил пред тях,

26 затова, Израилевият Бог подбуди духа на асирийския цар Фул, и духа на асирийския цар Теглат-Фелнасар, та плени рувимците и гадците и половината от Манасиевото племе, и заведе ги в Ала, в Авор, в Ара и до реката Гозан<, гдето са и> до днес.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes