A A A A A
Bible Book List

Тит 1-3 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Павел, слуга Божий и апостол Исус Христов за <подпомагане> вярата на Божиите избрани и познаване на истината, която е по благочестието,

в надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не лъже,

а в своите времена яви словото Си чрез посланието, поверено на мене по заповед на Бога, нашия Спасител,

до Тита, истинното ми чадо по общата ни вяра: Благодат и мир <да бъде с тебе> от Бога Отца и Христа Исуса, нашия спасител.

Оставих те в Крит по тая причина, да туриш в ред недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти поръчах;

ако е някой непорочен, на една жена мъж, и има вярващи чада, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство.

Защото епископът трябва да бъде непорочен, като Божий настойник, не своеволен, нито гневлив, нито навикнал на пияни разправии, нито побойник, нито да е лаком за гнусна печалба;

а гостолюбив, да обича доброто, разбран, праведен, благочестив, самообладан;

който да държи вярното слово според както е било научено, за да може и да увещава със здравото учение, и да опровергава ония, които противоречат.

10 Защото има мнозина непокорни човеци, празнословци и измамници, а особено от обрязаните,

11 чиито уста трябва да се затулят, човеци, които извращат цели домове, като учат за гнусна печалба това, което не трябва <да учат>.

12 Един от тях, някой си техен пророк е казал: "Критяните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси".

13 Това свидетелство е вярно. По тая причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата

14 и да не дадат внимание на юдейски басни и на заповеди от човеци, които се отвръщат от истината.

15 За чистите всичко е чисто; а за осквернените и невярващите нищо няма чисто, но и умът им и съвестта им са осквернени.

16 Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат <от Него>, като са мръсни и непокорни, неспособни за какво и да било добро дело.

Но ти говори това, което приляга на здравото учение, <именно:>

Старците да бъдат самообладани, сериозни, разбрани, здрави във вярата, в любовта, в търпението;

също и старите жени да имат благоговейно поведение, да не са клеветници, нито предадени много на винопийство, да поучават това, което е добро;

за да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си,

да са разбрани, целомъдри, да работят у домовете си, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието учение.

Така и момците увещавай да бъдат разбрани.

Във всичко показвай себе си пример на добри дела; в поучението си <показвай> искреност, сериозност,

здраво и неукорно говорене, за да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас.

<Увещавай> слугите да се покоряват на господарите си, да <им> угождават във всичко, да им не противоречат,

10 да не присвояват чуждо, а да показват винаги съвършена вярност; за да украсяват във всичко учението на Бога, на нашия Спасител.

11 Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци,

12 и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят {Или: Век.},

13 ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос,

14 Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела.

15 Така говори, увещавай и изобличавай с пълна власт. Никой да те не презира.

Напомняй им да се покоряват на началствата и властите, да <ги> слушат и да бъдат готови за всяко добро дело,

да не злословят никого, да не бъдат крамолници, да бъдат нежни и да показват съвършена кротост към всичките човеци.

Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамвани и поробени на разни страсти и удоволствия, и като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни, и се мразехме един друг.

Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците,

Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, <сиреч>, новорождението и обновяването на Светия Дух,

когото изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител,

та, оправдани чрез Неговата благодат, да станем, според надеждата, наследници на вечния живот.

Вярно е това слово. И желая да настояваш върху това, с цел ония, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците.

А отбягвай глупавите разисквания, родословия, препирни и карания върху закона, защото те са безполезни и суетни.

10 След като съветваш един два пъти човек, който е раздорник, остави го,

11 като знаеш, че такъв се е извратил и съгрешава, та от само себе си е осъден.

12 Когато изпратя до тебе Артема или Тихика, постарай се да дойдеш при мене в Никопол, защото съм решил там да презимувам.

13 Погрижи се да изпратиш на път законника Зина и Аполоса, тъй щото да не им липсва нищо.

14 Нека се учат и нашите да се упражняват старателно в <такива> добри дела, за да не бъдат безплодни, в <посрещане> необходимите нужди.

15 Поздравяват те всички, които са с мене. Поздрави ония, които ни любят във вярата. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Тит 1-3 Bulgarian Bible (BULG)

Павел, слуга Божий и апостол Исус Христов за подпомагане вярата на Божиите избрани и познаване на истината, която е благочестието,

в надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не лъже,

а в своите времена яви словото Си чрез посланието, поверено на мене по заповед на Бога, нашия Спасител,

до Тита, истинното ми чадо по общата ни вяра: Благодат и мир да бъде с тебе от Бога Отца и Христа Исуса, нашия спасител.

Оставих те в Крит по тая причина, да туриш ред в недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти поръчах;

ако е някой непорочен, на една жена мъж, и има вярващи чада, които не са обвинени в разпуснат живот или в непокорство.

Защото епископът трябва да бъде непорочен, като Божий настойник, не своеволен, нито гневлив, нито навикнал на пияни разправии, нито побойник нито да е лаком за гнусна печалба;

а гостолюбив, да обича доброто, разбрану праведен, благочестив, самообладан;

който да държи вярното слово според както е било научено, за да може и да увещава със здравото учение, и да опровергава ония, които противоречат.

10 Защото има мнозина непокорни човеци, празнословци и измамници, а особено от обрязаните,

11 чиито уста трябва да се затулят, човеци, които извръщават цели домове, като учат за гнусна печалба това, което не трябва да учат.

12 Един от тях някой си техен пророк е казъл: "Критяните са винаги лъжци, Зли зверове, лениви търбуси".

13 Това свидетелство е вярно. По тая причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата.

14 и да не дадът внимание на юдейски басни и на заповеди от човеци, които се отвръщат от истината.

15 За чистите всичко е чисто; а за осквернените и невярващите нищо няма чисто, но умът им съвестта им са осквернени.

16 Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни за каквото и да било добро дело.

Но ти говори това, което приляга на здравото учение именно:

също и старите жени да имат благоговейно поведение, да не са клеветници, нито предадени много на винопийство, да поучават това, което е добро;

за да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си,

да са разбрани, целомъдри, да работят у домовете си, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието учение.

Така и потомците увещавай да бъдат разбрани.

Във всичко показвай себе си пример за добри дела; в поучението показвай искреност, сериозност,

здраво неукорно говорене, за да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас.

Увещавай слугите да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко, да им не противоречат,

10 да не присвояват чуждо, а да показват винаги съвършенна вярност; за да украсят във всичко учението на Бога, нашия Спасител.

11 Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци,

12 и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят ( Или: век. ),

13 ожидайки блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос,

14 който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела.

15 Така говори, увещавай с пълна власт. Никой да не те презира.

Напомняй им да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат и да бъдат готови за всяко добро дело,

да не злословят никого, да не бъдат крамолници, да бъдат нежни и да показват съвършена кротост към всички човеци.

Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамвани и поробени на разни страсти и удоволствия, и като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни, и се мразехме един друг.

Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците,

Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух,

когото изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия спасител,

та, оправдани чрез Неговата благодат, да станем, според надеждата, наследници на вечния живот.

Вярно е това слово. И желая да настояваш върху това, с цел ония които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците.

А отбягвай глупавите разисквания, родословия, препирни и карания върху закона, защото те са безполезни и суетни.

10 След като съветваш един два пъти човек, който е раздорник, остави го,

11 като знаеш, че такъв се е извратил и съгрешава, та от само себе си е осъден.

12 Когато изпратя до тебе Артема или Тихика, постарай се да дойдеш при мене в Никопол, защото съм решил там да презимувам.

13 Погрижи се да изпратиш на път законника Зина и Аполоса, тъй щото да не им липсва нищо.

14 Нека се учат и нашите се упражняват старателно в такива добри дела, за да не бъдат безплодни, в посрещане на необходимите нужди.

15 Поздравяват те всички които са с мене. Поздрави ония, които ни любят във вярата. Благодат да бъде с всички ви. [Амин].

Филимон 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Павел, затворник за Христа Исуса и брат Тимотей, до нашия любезен съработник Филимон

и до сестра Апфия и до нашия сподвижник Архип и до твоята домашна църква:

Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа.

Винаги благодаря на моя Бог, когато те споменавам в молитвите си,

като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господа Исуса, и <която показваш> към всичките светии.

<Молитствувам> щото това общение в твоята вяра да действува така, та да познаят те всичкото добро, което е в нас, за <слава на> Христа.

Защото съм имал голяма радост и утеха поради твоята любов, понеже сърцата на светиите се освежаваха чрез тебе, брате.

Затова, ако и да имам <право с> голямо дръзновение в Христа да ти заповядам това, което подобава,

пак, заради любовта, предпочитам да те моля. Аз прочее, който съм Павел старец, а сега и затворник за Христа Исуса,

10 ти се моля за моето чадо Онисима {Значи: Полезен.}, когото родих в оковите си,

11 който беше някога безполезен на тебе, а сега полезен и на тебе и на мене;

12 когото ти пращам назад лично, сиреч, самото ми сърце,

13 Аз бих обичал да го задържа при себе си, да ми слугува вместо тебе, <като съм> в окови за благовестието;

14 но без <да зная> твоето мнение не искам да сторя нищо, за да не бъде твоята добрина като от принуждение, но самоволна.

15 Защото може би за това той да се е отлъчил <от тебе> за малко време, за да го имаш за винаги,

16 не вече като слуга, но повече от слуга, като брат, особено възлюбен на мене, а колко повече на тебе, и по плът и в Господа!

17 И тъй, ако ме считаш за съдружник, приеми него като мене.

18 И ако те е в нещо онеправдал, или <ти> дължи нещо, мини това на моя сметка;

19 аз, Павел, пиша това с ръката си: Аз ще платя, - да ти не кажа, че ти ми дължиш и сам себе си.

20 Да! брате, нека имам тая печалба от тебе в Господа; освежавай сърцето ми в Христа.

21 Уверен в твоята послушност; аз ти пиша и зная, че ще сториш и повече, отколкото ти казвам.

22 А между това приготви ми стая, понеже се надявам, че ще ви бъда подарен чрез молитвите ви.

23 Поздравяват те Епафрас, който е затворен с мене заради Христа Исуса,

24 също и моите съработници, Марко, Аристарх, Димас и Лука.

25 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с духа на всички ви. Амин.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Филимон Bulgarian Bible (BULG)

Павел, затворик за Христа Исуса и брат Тимотей, до нашия любезен съработник Филимон

и до сестра Апфиния и до нашия сподвижник Архип и до твоята домашна църква:

Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа.

Винаги благодаря на моя Бог, когато те споменавам в молитвите си,

като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господа Исуса, и която показваш към всички светии.

Молитствувам щото това общение в твоята вяра да действува така, та да познаят те всичкото добро, което е в нас, за слава на Христа.

Защото съм имал голяма радост и утеха поради твоята любов, понеже сърцата на светиите се освежаваха чрез тебе, брате.

Затова ако имам право с голямо дръзновение в Христа да ти заповядвам това, което подобава,

пак, заради любовта, предпочитам да те моля. Аз прочее, който сам Павел старец, а сега и затворник за Христа Исуса,

10 ти се моля за моето чадо Онисима ( Значи: Полезен. ), когото родих в оковите си,

11 който беше някога безполезен на тебе, а сега полезен и на тебе и на мене;

12 когото ти пращам назад лично, сиреч, самото ми сърце,

13 Аз бих обичал да го задържа при себе си, да ми слугува вместо тебе, като съм в окови за благовестието;

14 но без да зная твоето мнение не искам да сторя нищо, за да не бъде твоята добрина като от принуждение, но самоволна.

15 Защото може-би той да се е отлъчил от тебе за малко време, за да го имаш за винаги,

16 не вече като слуга, но повече от слуга, като брат,особенно възлюблен на мене, а колкото повече на тебе, и по плът и в Господа!

17 И тъй, ако ме считаш за съдружник, приеми него като мене.

18 И ако те е в нещо неоправдал, или ти дължи нещо, мини това на моя сметка;

19 аз, Павел, пиша това с ръката си: Аз ще платя, 20 Да! брате, нека имам тая печалба от тебе в Господа; освежавай сърцето ми в Христа.

21 Уверен в твоята послушност; аз ти пиша и зная, че ще сториш повече, отколкото ти казвам.

22 А между това приготви ми стая, понеже се надавам, че ще ви бъда подарен чрез молитвите ви.

23 Поздравява те Епафрас, който е затворен с мен заради Христа Исуса,

24 също и моите съработници Марко, Аристах, Димас и Лука.

25 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с духа на всички ви. Амин.

Viewing of
Cross references
Footnotes