Add parallel Print Page Options

Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag.

Read full chapter

14 Araw ng Pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag.

Read full chapter