12 Därför skall jag ge honom de många[a] som hans del,
och de starka skall han få som byte,
    eftersom han utgav sitt liv i döden
och blev räknad bland förbrytare,
    han som bar de mångas synd
och trädde in i överträdarnas ställe.

Read full chapter

Footnotes

  1. Jesaja 53:12 de många i betydelsen alla människor, se not till Matt 20:28.