A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 91 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

91 Aki a Felséges rejtekhelyén lakik,
    a Mindenható árnyékában nyugszik az,
    teljes biztonságban.
Azt mondom az Örökkévalónak:
    „Te vagy Istenem, bízom benned!
Te vagy erős kőváram,
    benned védelmet találok!”
Akkor ő kiment a rejtett csapdából,
    megment a halálos járványtól,
szárnyával betakar, mint fiókáit a madár,
    és tollai alatt védelmet találsz.
    Hűsége lesz pajzsod és páncélod.
Nem kell félned éjjel a váratlan támadástól,
    sem nappal a lesből kilőtt nyíltól,
sem a homályban lopakodó, halálos járványtól,
    sem a délben támadó hirtelen haláltól!
Még ha ezerszám hullanak is melletted,
    s tízezren a közeledben,
    téged akkor is elkerül a pusztító.
Bizony, meglátod ezt a saját szemeddel!
    Előtted büntetik meg a gonoszokat!

Mivel ezt mondtad: „Erős kőváram az Örökkévaló,
    a Felséges a menedékem!”
10 Ezért nem ér el téged a veszedelem,
    s otthonodnak a pusztítás közelébe sem jöhet.
11 Hiszen az Örökkévaló parancsolt felőled,
    s melléd rendelte angyalait,
    hogy őrizzenek minden utadon.
12 Kezükben hordoznak,
    hogy meg ne üsd lábad a kőben.
13 Bizony, oroszlán és vipera fölött jársz,
    letaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt!

14 Az Örökkévaló mondja rólad:
„Mivel ragaszkodsz hozzám, és szeretsz,
    megmentelek.
Mivel jól ismersz engem,
    magasra emellek.
15 Mikor kiáltasz hozzám,
    felelek.
Veled vagyok, mikor bajok vesznek körül,
    kimentelek, és fölemellek!
16 Hosszú élettel teszlek megelégedetté,
    és megmutatom neked szabadításomat.”

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Zsoltárok 91 Hungarian Károli (KAR)

91  Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.

Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem õ benne bízom!

Mert õ szabadít meg téged a madarásznak tõrébõl, a veszedelmes dögvésztõl.

Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az õ hûsége.

Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstõl, a repülõ nyíltól nappal;

A dögvésztõl, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít.

Elesnek mellõled ezeren, és jobb kezed felõl tízezeren; és hozzád nem is közelít.

Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!

Mert [azt mondtad] te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:

10 Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;

11 Mert az õ angyalainak parancsolt felõled, hogy õrizzenek téged minden útadban.

12 Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kõbe.

13 Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.

14 Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom õt, felmagasztalom õt, mert ismeri az én nevemet!

15 Segítségül hív engem, ezért meghallgatom õt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsõítem õt.

16 Hosszú élettel elégítem meg õt, és megmutatom néki az én szabadításomat.

Viewing of
Cross references
Footnotes