A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 89 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Az ezráhi Étán tanítása.

89 Az Örökkévaló szeretetéről
    és kegyelméről énekelek örökké!
Nemzedékről nemzedékre
    hirdetem hűségedet, Uram!
Azt mondom: szereteted örökké tart,
    hűséged oly szilárd, mint a Menny!
Azt mondtad:
    „Szövetséget kötöttem választottammal,
    megesküdtem szolgámnak, Dávidnak:
örökké megerősítem fiaidat[a]
    örökre állandóvá teszem királyságodat.” Szela

Még a Menny is dicsér téged, Örökkévaló,
    csodálatos dolgaidért!
A szentek közösségében is csodálnak téged
    hűségedért!
Senki sem hasonlítható hozzád
    még a Mennyben sem, Örökkévaló!
Még a hatalmas erejű angyalok között
    sincs hozzád fogható!
A szentek gyűlésében is az Örökkévaló az,
    akit mindenki tisztel és fél!
Félelemmel csodálják az Örökkévalót mind,
    akik körülötte vannak!
Örökkévaló, Seregek Ura és Istene,
    kicsoda olyan erős, mint te?
Hatalmas Isten![b]
    Hűséged körülvesz téged!
Uralkodsz a dühöngő tengereken,
    s lecsendesíted viharos hullámait,
10 összetörted Ráhábot,
    erős karoddal szétszórtad
    ellenségeid seregét!

11 A Mennyekben és a Földön minden a tiéd,
    hiszen az egész világot kezed teremtette,
    s mindent, ami benne van!
12 Északtól délig mindent kezed alkotott!
    A Tábór és Hermón hegye is
    táncolva énekel örömében, ha nevedet hallja!
13 Milyen erős a karod!
    Milyen hatalmas vagy, milyen erős a kezed!
    Jobb karod magasra emelted!
14 Királyi trónod alapja igazságosság és jogosság,
    hűséges szeretet jár előtted!

15 Áldott az a nép,
    amely örömében hozzád kiált, Örökkévaló!
    Boldogok, akik arcod világosságában élnek!
16 Nevedben örvendeznek egész nap,
    jóságod és igazságosságod felemeli őket,
17     mert te vagy erejük dicsőséges forrása!
Hatalmunk folyton növekszik,
    mert szeretsz bennünket!
18 Örökkévaló, te vagy Védelmezőnk!
    Izráel Szentje a Királyunk!

19 Te mondtad egykor látomásban hűséges szolgáidnak:
    „Megerősítettem a vitéz harcost,
    felemeltem, akit a nép közül választottam.
20 Megtaláltam szolgámat, Dávidot,
    szent olajommal királlyá kentem fel őt.
21 Kezem állandóan segíti,
    karom erősíti,
22 hogy ellensége le ne győzhesse,
    a gonoszok el ne nyomhassák.
23 Ellenségeit összetöröm,
    gyűlölőit szétzúzom előtte!
24 Hűségem és szeretetem állandóan kíséri,
    nevem hatalma által növekszik ereje, uralma.
25 Kezére bízom a tengert,
    uralmát kiterjesztem a folyókra.
26 Azt mondja nekem: »Édesapám vagy, Istenem,
    Kősziklám és Szabadítóm!«
27 Én pedig elsőszülött fiammá teszem,
    elsővé a Föld királyai között.
28 Kegyelmem örökre állandó lesz iránta,
    szövetségem meg nem változik.
29 Családját is örökre állandóvá teszem,
    királysága örökké tart, mint a Menny.

30 Ha utódai eltérnek törvényemtől,
    s nem engedelmeskednek parancsaimnak,
31 ha rendelkezéseimet nem tartják meg,
    és nem utasításaim szerint élnek,
32 akkor vesszővel megfenyítem őket vétkeikért,
    és csapásokkal bűneikért,
33 de jóindulatom és szeretetem
    nem vonom meg Dávidtól.
    Hűséges maradok hozzá!
34 Vele kötött Szövetségem nem töröm meg,
    nem vonom vissza, amit igértem.
35 Megesküdtem saját szentségemre,
    amely változhatatlan,
    nem csaphatom be Dávidot:
36 Dávid utódai soha el nem fogynak,
    királyi uralma előttem örökké megmarad,
    mint a Nap az égen!
37 Bizony, örökre megerősítem őt,
    mint a Holdat!
Mindez oly biztos, mint a Menny,
    amely tanúm erre a Szövetségre!” Szela

38 Istenem, te mégis megharagudtál felkent királyodra,
    megvetetted és elhagytad őt!
39 Megvetetted szolgáddal kötött szövetséged,
    királyi koronáját a porba dobtad!
40 Lerontottad városának falait,
    erős városait romba döntötted.
41 Aki csak arra jár, mind fosztogatja,
    a szomszéd népek kigúnyolják és megvetik.
42 Istenem, királyod ellenségeit segítetted győzelemre,
    támadóinak szereztél örömet.
43 Királyod kardjának erejét elvetted,
    a harcban nem segítetted.
44 Véget vetettél dicsőségének,
    trónját földig romboltad.
45 Megrövidítetted a király ifjúságának napjait,
    szégyenbe borítottad. Szela

46 Örökkévaló, meddig tart még ez?
    Örökre elrejtőzöl előlünk?
    Meddig ég haragod tüze ellenünk?
47 Emlékezz, milyen rövid az ember élete!
    Milyen mulandónak teremtettél bennünket!
48 Kicsoda élhet örökké,
    hogy ne lásson halált soha?
A halál hatalmától
    ki tudja lelkét megmenteni? Szela

49 Uram, hol van korábbi szereteted?
    Hiszen megígérted Dávidnak,
    hogy hűséges leszel utódaihoz!
50 Nézd, Uram, mennyi szégyent
    kell szolgáidnak elszenvedniük!
Lásd meg, hogyan gyaláznak
    minket ellenségeink!
51 Nézd, Örökkévaló, hogyan gúnyolják
    felkent királyod minden lépését!

52 Áldott legyen az Örökkévaló örökké!
    Ámen, ámen!

Footnotes:

  1. Zsoltárok 89:4 fiaidat Szó szerint: „magodat” — ez jelentheti Dávid egyetlen leszármazottját, de a tőle származott királyokat, vagy az egész dinasztiát együttesen is.
  2. Zsoltárok 89:8 Hatalmas Isten Szó szerint: „JAH”.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes