A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 18 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

A zenészek vezetőjének. Dávidnak, az Örökkévaló szolgájának éneke, amelyet azon a napon szerzett, amikor az Örökkévaló megszabadította őt minden ellenségétől, még Saultól is. Ezt énekelte Dávid:

18 Szeretlek, Örökkévaló,
    te vagy minden erőm forrása![a]

Az Örökkévaló az én Kősziklám
    és erős kőváram!
Istenem a kősziklám,
    hozzá menekülök!
    Ő véd meg engem!
Benne van minden erőm,
    ő vezet a győzelemre!
Ő a rejtekhelyem,
    magasan fönn, a hegyeken.

Az Örökkévalóhoz kiáltok, aki dicséretre méltó,
    és megszabadulok ellenségeimtől.
A halál kötelei gúzsba kötöttek,
    megrémített a pusztító áradat.
Testemre fonódtak a Seol kötelei,
    megfogtak a halál csapdái.
De nagy bajomban az Örökkévalóhoz kiáltottam,
    Istenemet hívtam segítségül.
Templomában meghallotta hangomat,
    kiáltásom feljutott hozzá,
    meghallgatott!
Remegett a föld, és reszketett,
    még a hegyek alapja is megrendült,
    mert az Örökkévaló haragra lobbant!
Füst szállt fel orrából,
    szájából emésztő tűz lövellt,
    tüzes szikrák repültek szerteszét.
Meghasította az eget, és leszállt az Örökkévaló,
    sötét viharfelhők zúgtak lába alatt.
10 Kérubokon ülve repült,
    szelek szárnyain suhant.
11 Sűrű sötét felhőkbe rejtőzött,
    körülvették vastag viharfellegek.
12 Dicsőségének ragyogó fénye
    egyszerre áttört a felhőkön,
    jégesőt hullatott és cikázó villámokat.
13 Mennydörgő szavával szólt az Örökkévaló,
    a Felséges zengett az egekből,
    jégesőt hullatott és cikázó villámokat.[b]
14 Kilőtte nyilait, és szétszórta őket,
    villámait szórta, és azok szétfutottak.
15 Örökkévaló, amikor megfenyítetted a vizeket,
    haragod szélviharától még a tengerfenék is meglátszott,
    feltárultak a föld alapjai.

16 Akkor lenyújtottad kezed a magasból,
    és felemeltél,
    kihúztál a rohanó, örvénylő vizekből!
17 Az Örökkévaló megszabadított
    hatalmas ellenségeimtől!
Bizony, megmentett gyűlölőimtől,
    akik erősebbek nálam!
18 Rám rohantak a veszedelem napján,
    az Örökkévaló mégis megmentett engem!
19 Szorongattak minden oldalról,
    de az Örökkévaló kiszabadított!
Tágas mezőre vitt ki engem,
    megmentett, mert kedvét leli bennem!
20 Megjutalmazott az Örökkévaló ártatlanságom szerint,
    jóval fizetett kezeim tisztaságáért,
21 mert az Örökkévaló útjain jártam,
    és nem vétkeztem Isten ellen.
22 Törvényeit mindig szem előtt tartottam,
    parancsaitól el nem tértem.
23 Becsületesen és igazán éltem előtte,
    a bűnöktől távol maradtam.
24 Meg is jutalmazott az Örökkévaló ártatlanságom szerint,
    jóval fizetett kezeim tisztaságáért.

25 Istenem, aki hűséges,
    ahhoz te is hűséges vagy!
Aki igaz,
    ahhoz te is igaz vagy!
26 Aki jó és tisztaszívű,
    ahhoz te is jó vagy és tisztaszívű!
De túljársz az eszén, és ellene állsz annak,
    aki ravaszkodik!
27 Megszabadítod az alázatosakat,
    de megalázod a büszkéket.
28 Örökkévaló, te gyújtod meg lámpámat,
    te világítasz nekem a sötétben!
29 Veled együtt még az ellenséges seregen is áttörök!
    Istenemmel minden akadályon átjutok!

30 Isten útja tökéletes!
    Az Örökkévaló szava megbízható!
Pajzsa ő azoknak, akik benne bíznak!
31 Kicsoda Isten az Örökkévalón kívül?
    Kicsoda Kőszikla Istenünkön kívül?
32 Istenem, te megerősítesz engem!
    Tökéletessé teszed utamat!
33 Olyan biztossá teszed lépteimet,
    mint a szarvasoké!
    Felvezetsz a magas sziklák csúcsaira is.
34 Megtanítod kezemet a harcra,
    és karomat, hogy az erős íjat megfeszítse.

35 Szabadításod védelmez engem,
    jobb karod támogat,
    jóindulatod fölemel!
36 Megerősítetted lábamat és bokámat,
    hogy gyorsabban haladjak,
    és ne botladozzam.
37 Üldözöm ellenségeimet, utolérem őket,
    vissza se térek, míg nem végzek velük!
38 Összetöröm őket, fel sem kelnek többé,
    lábam alatt elterülnek.

39 Mert megerősítettél a harcban, Istenem,
    térdre kényszerítetted, akik ellenem támadtak.
40 Megfutamítottad ellenségeimet,
    s elpusztíthattam gyűlölőimet.
41 Segítségért kiáltoztak,
    de nem menekülhettek.
Kiáltottak még az Örökkévalóhoz is,
    de ő nem felelt nekik.
42 Ízzé-porrá zúztam őket,
    a szél hordja el mindet,
széttapostam ellenségeimet,
    mint a sarat.

43 Istenem, megszabadítottál sok ezer ellenségemtől!
    Nemzetek fejévé tettél.
Olyan népek szolgálnak nekem,
    akiket nem is ismertem.
44 Első szóra engedelmeskednek,
    idegenek hízelegnek nekem!
45 Minden bátorságuk elszállt,
    váraikból remegve jönnek elő.

46 Él az Örökkévaló!
    Áldott az én Kősziklám, Istenem,
    aki győzelemre vezet!
47 Isten megbünteti ellenségeimet,
    és népeket rendel uralmam alá!
48 Megment ellenségeim kezéből,
    az ellenem támadók fölé emeli fejemet,
    megszabadít a kegyetlentől.
49 Ezért dicsérlek téged a nemzetek előtt, Örökkévaló,
    dicséretet énekelek neked!

50 Mert te vagy az Isten,
    aki nagy győzelmet adsz királyodnak,
megmutatod kegyelmed és hűséged felkentednek,
    Dávidnak, és utódainak mindörökké!

Footnotes:

  1. Zsoltárok 18:1 Ez a zsoltár megtalálható a 2Sám 22-ben is.
  2. Zsoltárok 18:13 Ez a sor az ókori görög fordításban (LXX) és néhány héber kéziratban szerepel.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes