A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 94 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

94 Az Örökkévaló a bosszúállás Istene!
    Bosszúálló Isten, jelenj meg ragyogva!
Egész Föld Bírája,
    foglald el trónod a magasban,
büntesd meg a büszkéket,
    ahogy megérdemlik!
Meddig örülhetnek még a gonoszok győzelmeiknek?
    Meddig hagyod ezt, Örökkévaló?
Dicsekednek, hangoskodnak,
    a gonosztevők mind kevélykednek,
miközben népedet összetörik, Örökkévaló,
    és megalázzák a hozzád tartozókat!
Özvegyeket, jövevényeket
    és árvákat gyilkolnak kegyetlenül!
Azt mondják: „Úgysem látja ezt az Örökkévaló,
    nem veszi észre Jákób Istene!”

Ó, ti ostobák! Nem értitek?
    Esztelenek, térjetek észhez!
Isten, aki a fület teremtette, ne hallana?
    Aki a szemet alkotta, maga nem lát?
10 Aki egész népeket megfenyít,
    titeket ne büntetne meg?
    Isten az, aki értelemre tanítja az embereket!
11 Bizony, az Örökkévaló ismeri
    az emberek gondolatait,
jól látja,
    mennyire üresek és értelmetlenek!

12 De boldog és áldott,
    akit az Örökkévaló tanít a törvényével!
Igen, akit fegyelmez,
    sőt megfenyít,
13 hogy a veszedelem idején
    békességben élhessen,
nyugodt maradjon,
    míg a gonoszok a sírba hullanak.
14 Mert az Örökkévaló nem hagyja el népét,
    nem dobja el magától örökségét!
15 Helyreáll az igazságszolgáltatás,
    és aki becsületes, követi az igaz ítéletet.

16 Ki áll mellém a gonoszokkal szemben?
    Ki harcol velem a gonosztevők ellen?
17 Tudom, az Örökkévaló
    hamarosan megsegít engem!
Különben hamar a csend országába merülnék!
    De biztos, hogy ő jön, és megsegít!
18 Már azt gondoltam, összeroskadok,
    de hűséges szereteted
    mégis megerősített, Örökkévaló!
19 Lelkem megtelt gondokkal és aggodalommal,
    de megvigasztaltál és felüdítettél engem!

20 Örökkévaló, mi köze van hozzád
    a hamis bíróknak,
akik a Törvényre hivatkozva
    csak nyomorúságot okoznak,
21 összefognak az igazságszeretők ellen,
    és halálra ítélik az ártatlanokat?
22 De az én védelmezőm az Örökkévaló!
    Magas kőváram a hegycsúcson,
Isten a Kősziklám, ő a menedékem!
23 Bizony, az Örökkévaló megbünteti
    a hamis bírókat, a gonosz uralkodókat!
A saját fejükre fordítja vissza gonosz tetteiket,
    szétszórja és elsöpri őket a földről!
Örökkévaló Istenünk,
    pusztítsd el őket teljesen!

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Zsoltárok 94 Hungarian Károli (KAR)

94  Uram, bosszúállásnak Istene! Bosszúállásnak Istene, jelenj meg!

Emelkedjél fel te, földnek birája, fizess meg a kevélyeknek!

A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek?

Piszkolódnak, keményen szólnak; kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedõi.

A te népedet Uram tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet.

Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is fojtogatják.

És ezt mondják: Nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene!

Eszméljetek ti bolondok a nép között! És ti balgatagok, mikor tértek eszetekre?

A ki a fület plántálta, avagy nem hall-é? És a ki a szemet formálta, avagy nem lát-é?

10 A ki megfeddi a népeket, avagy nem fenyít-é meg? Õ, a ki az embert tudományra tanítja:

11 Az Úr tudja az embernek gondolatjait, hogy azok hiábavalók.

12 Boldog ember az, a kit te megfeddesz Uram, és a kit megtanítasz a te törvényedre;

13 Hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek!

14 Bizony nem veti el az Úr az õ népét, és el nem hagyja az õ örökségét!

15 Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igazszívûek.

16 Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedõk ellen?

17 Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem: már-már ott lakoznék lelkem a csendességben.

18 Mikor azt mondtam: Az én lábam eliszamodott: a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem.

19 Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim: a te vígasztalásaid megvidámították az én lelkemet.

20 Van-é köze te hozzád a hamisság székének, a mely nyomorúságot szerez törvény színe alatt?

21 Egybegyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét.

22 De kõváram lõn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kõsziklája;

23 És visszafordítja reájok az õ álnokságukat, és az õ gonoszságukkal veszti el õket; elveszti õket az Úr, a mi Istenünk.

Viewing of
Cross references
Footnotes