A A A A A
Bible Book List

Zjevení Janovo 7Slovo na cestu (SNC)

Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř světových stran a bránili všem zhoubným vichrům, aby nezuřily na zemi, na moři ani v lesích.

Tu se na východě objevil ještě jiný anděl a v ruce držel Boží pečetidlo. Volal na ty čtyři anděly, kteří mohli zadržet nebo rozpoutat všeobecnou zkázu:

"Neškoďte zemi, moři ani lesům, dokud neoznačíme na čelech všechny, kdo slouží Bohu!"

A byl oznámen počet těch označených: sto čtyřicet čtyři tisíce ze všech kmenů Izraele, to je po dvanácti tisících z každého z dvanácti kmenů:

5-8 Juda, Ruben, Gád, Asser, Neftalim, Manasses, Simeon, Lévi, Izachar, Zabulon, Josef a Benjamin.

Pak jsem spatřil nesčíslné zástupy lidí všech národů, ras, kmenů i jazyků. Stáli před Božím trůnem a před Beránkem oblečeni do bílých oděvů, s palmovými listy v rukou

10 a hlasitě volali: "Sláva našemu zachránci, Bohu Králi a Beránkovi!"

11 Také všichni andělé byli shromážděni kolem trůnu, kolem starců a čtyř bytostí. Poklekli a slavili Boha:

12 "Ano. Chvála, sláva a čest našemu Bohu! Dík jemu, moudrému, silnému a mocnému na věky. Amen!"

13 Jeden z těch čtyřiadvaceti starců se mne zeptal: "Víš, kdo jsou ti lidé v bílých oděvech a odkud přicházejí? "

14 Odpověděl jsem: "Nevím, pane, pověz mi to." Řekl: "To jsou ti, kteří prošli velikým utrpením pro víru. Očistili se od každé poskvrny hříchu Kristovou krví.

15 Teď stojí před Božím trůnem a slouží Bohu bez překážek dnem i nocí. On je bude chránit,

16 nebudou trpět hladem ani žízní, slunce ani jiný žár jim už neublíží.

17 Beránek je povede, nasytí a napojí z pramenů životodárné vody a Bůh sám jim setře každou slzu z očí."

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes