A A A A A
Bible Book List

Zjevení Janovo 18Slovo na cestu (SNC)

18 Potom jsem spatřil jiného anděla sestupovat s nebe. Byla mu dána velká moc a jeho sláva ozářila celou zemi.

Zvolal silným hlasem: "Padl, padl veliký Babylón a jeho rozvaliny budou obydleny všelijakými démony a odpornými ptáky.

Jeho nízké vášně posedly všecky národy a jejich vládce, takže se nezastavili před ničím. Obchodníci bohatli z jeho rozmařilého života."

Pak jsem slyšel z nebe jiný hlas: "Utečte z toho města, moji věrní, neúčastněte se jeho hříchů, abyste s ním nepropadli trestu.

Jeho hříchy se nakupily až k nebi a Bůh se chystá soudit jeho zločiny.

Odplaťte mu po zásluze za jeho ohavné činy! Do číše, ve které míchal svoje ďábelské nápoje, mu nalejte dvakrát tolik.

Slávu a hýření teď zaplatí trýzní a žalem. Namlouval si: Mám královskou moc a houf nápadníků, nikdy nebudu nosit smutek jako opuštěná vdova.

Proto se teď na něj v jediném dni nahrne pohroma za pohromou, smrt, pláč, hlad a oheň. Tak rozhodl mocný Pán Bůh."

Mocipáni, kteří s ním smilnili a hýřili, nad ním budou plakat a naříkat, až uvidí dým hořícího města.

10 Plni hrůzy se mu neodváží jít na pomoc a budou jen z povzdálí skučet: "Škoda, škoda tě, veliký a mocný Babylóne! Co se to s tebou najednou stalo?"

11-12 oceli a mramoru.

13 Komu teď nabídnou skořici a jiná koření, voňavky, masti, kadidlo, víno a olej, mouku a obilí, dobytek a koně, vozy, ano i těla a duše lidí?

14 Všechno bohatství, které to město tak dychtivě shromažďovalo, přišlo vniveč, po všem jeho lesku a nádheře není už památky.

15 Ti, kteří s ním obchodovali a bohatli z něho, tu stojí opodál, děsí se té zkázy

16 a bědují: "Škoda tě, veliké město, škoda tě milovníče jemných látek, purpuru a šarlatu, zlata, drahokamů a perel. V jedné hodině vzalo za své takové bohatství!"

17 Ani loďaři, kapitáni lodí, námořníci a kdokoliv se zabývá mořeplavbou se neodváží přispět tomu městu na pomoc.

18-19 Budou jen lamentovat a truchlit: "Tobě už se žádné město nikdy nevyrovná! Škoda tě, škoda, jak jen z tvého blahobytu těžila námořní doprava. A v jedné hodině je všecko v troskách!"

20 Avšak raduj se, nebe, i ty, věrná církvi, protože se vás Bůh zastal. Dal tomu městu zakusit tvrdost soudů, které ono vynášelo nad vámi.

21 Jeden silný anděl pak zdvihl obrovský kámen a vhodil ho do moře se slovy: "Veliké město Babylón zmizí navždy jako kámen v hlubinách.

22 Nikdy už v něm nezazní hudba ani zpěv. Nikdy se už v něm neusadí žádný řemeslník, nikdy už v něm nezazní lomození strojů.

23 Ztemní a žádné okno už se v něm nerozsvítí. Nikdy se už v něm neozve svatební veselí. Jeho obchodníci ovládali celý svět a jeho opojné nápoje mámily celé národy.

24 Jeho ulice jsou skropeny krví proroků a mučedníků pro víru a všech ostatních obětí."

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes