A A A A A
Bible Book List

Zjevení Janovo 16Slovo na cestu (SNC)

16 Chrám se naplnil dýmem Boží velebnosti a moci. Nikdo teď nemohl vstoupit dovnitř, dokud andělé nevykonají soud na zemi. Ze svatyně jim přikázal hlas: "Jděte a vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zemi!"

První z andělů šel a vylil na zem svou číši. Tu se na lidech, kteří nesli znak šelmy a klaněli se její soše, objevily zhoubné vředy.

Druhý anděl vlil obsah své číše do moře. Všechno živé v moři uhynulo, takže se naplnilo hnilobou a rozkladem.

Třetí anděl obrátil svou číši na řeky a prameny vod. Vody byly zkaženy.

Slyšel jsem toho anděla, který měl moc nad vodami, jak říká: "Jsi spravedlivý, svatý a věčný Bože, a je to zasloužený rozsudek.

Opíjeli se krví nevinných a proroků, a proto teď umírají žízní."

A mučedníci od oltáře se připojili: "Ano, všemohoucí Pane, soudíš spravedlivě a podle pravdy."

8-9 Čtvrtý anděl vylil obsah své číše na slunce. Pálilo tak, že lidé padali těžkým úžehem. Místo aby činili pokání a aspoň teď vzdali Bohu čest, proklínali ho za tu pohromu.

10 Pátý anděl vylil číši na trůn šelmy a v jejím království se setmělo. Lidé, trýzněni již vředy, se bolestí až kousali do rtů.

11 A přece ještě zlořečili Bohu, místo aby se jejich ústa otevřela k pokání.

12 Šestý anděl vlil obsah své číše do veliké řeky Eufratu. Její vody vyschly, a tak se otevřela cesta pro vladaře z východu.

13-16 u. Svolávali je na místo nazvané Harmagedon. Doba je vážná. Pán připomíná: "Přijdu nečekaně jako zloděj v noci. Dobře tomu, kdo bdí a je připraven."

17 Sedmý anděl vylil svou číši do ovzduší a z chrámu zazněl mohutný hlas: "Je dokonáno!"

18 Strhla se bouře s blesky a hromy a celá země se otřásala; takové zemětřesení nezažil nikdo od počátku lidstva.

19 Bůh nezapomněl na hříchy velikého bezbožného města, zvaného Babylón. Dal mu pít z poháru svého trestajícího hněvu. Roztrhlo se na tři kusy a i ostatní města se zhroutila.

20 Všechny ostrovy zmizely a po horách nezůstalo ani památky.

21 Lidi postihla nepředstavitelná zkáza - krupobití. A oni za tu strašnou pohromu proklínali Boha.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes