Add parallel Print Page Options

Siedma pečať

Keď Baránok rozlomil siedmu pečať, stíchlo celé nebo. Mlčanie trvalo asi pol hodiny.

Tu som videl, ako siedmim anjelom, čo stáli pred trónom, dali sedem poľníc.

Potom prišiel iný anjel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Množstvo kadidla zmiešal s modlitbami veriacich a položil ho na zlatý oltár pred trónom.

Vôňa kadidla stúpala z nádoby v ruke anjela aj s modlitbami veriacich.

Potom naplnil anjel kadidelnicu ohňom a hodil na zem. Vtom sa strhla búrka, blýskalo sa, hrmelo a nastalo veľké trasenie.

Prvé štyri poľnice

Tých sedem anjelov sa pripravilo, aby začali trúbiť.

Zatrúbil prvý anjel. Nastalo krupobitie a na zem spadol krvavý oheň a spálil tretinu lesov i každé steblo trávy.

Zatrúbil druhý anjel, a akoby sa do mora zrútil horiaci vrch. Tretina mora sa zmenila na krv

a v nej zahynula tretina morského živočíšstva a potopila sa tretina lodí.

10 Zatrúbil tretí anjel. Z neba zletela veľká hviezda, horiaca ako fakľa, a spadla na tretinu riek a na vodné pramene.

11 Tá hviezda sa volala Palina. Tretina vôd úplne zhorkla a mnoho ľudí od tej horkej vody pomrelo.

12 Zatrúbil štvrtý anjel. Slnko, mesiac aj hviezdy boli zasiahnuté a stratili tretinu svojho jasu. Deň i noc boli o tretinu tmavšie.

13 Potom som zazrel orla, ako letí vysoko na nebi a volá mohutným hlasom: Beda, beda, beda obyvateľom zeme, až zaznejú poľnice troch anjelov, ktorí ešte majú trúbiť!"