Add parallel Print Page Options

Pieseň Mojžiša a Baránka

15  Potom som uvidel na nebi ešte iné znamenie, veľké a obdivuhodné: sedem anjelov, ktorí prinášajú sedem posledných pohrôm -- nimi sa zavŕši Boží hnev.

Predo mnou sa rozprestieralo čosi ako krištáľovo priezračné more, iskriace ako oheň. A na ňom stáli tí, čo zvíťazili nad dravou šelmou, neklaňali sa jej soche a nedali sa označiť jej číslom. V rukách držali harfy a spievali víťaznú pieseň, ktorú spieval Boží služobník Mojžiš, a pieseň Baránkovu:

Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane, Bože všemohúci!

Spravodlivé a priame sú tvoje cesty,

Kráľ národov.

Kto by sa nebál teba, Pane,

a neoslavoval tvoje meno?!

Veď ty jediný si svätý!

Všetky národy prídu a budú sa ti klaňať,

lebo sa ukázalo,

že tvoje rozhodnutia sú spravodlivé."

Sedem anjelov s čašami Božieho hnevu

Potom som videl, ako sa otvorila svätyňa nebeského chrámu a vyšlo z nej sedem anjelov, ktorí prinášali sedem posledných pohrôm.

Boli oblečení do čistého bieloskvúceho kňazského rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatou šerpou.

Jedna zo štyroch bytostí pred Božím trónom im podala sedem zlatých čiaš naplnených hnevom Boha, žijúceho na večné veky.

A chrám sa naplnil dymom Božej velebnosti a moci, takže nik nemohol do chrámu vstúpiť, kým sa neskončí tých sedem pohrôm.