A A A A A
Bible Book List

Zjavenie Apoštola Jána 5 Nádej pre kazdého (NPK)

Baránok a zapečatená kniha

Videl som, že ten, čo sedí na tróne, drží v pravej ruke knihu popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami.

Vtom som zazrel mohutného anjela, ktorý zvolal silným hlasom: Kto je hodný, aby otvoril túto knihu a rozlomil jej pečate?"

Ale nikto na nebi ani na zemi, ani pod zemou nemohol tú knihu otvoriť a nazrieť do nej.

Veľmi som plakal, že sa nenašiel nik, kto by bol hodný otvoriť tú knihu a nazrieť do nej.

Ale jeden zo starcov mi povedal: Neplač! Ježiš, Lev z Júdovho kmeňa, potomok kráľa Dávida, zvíťazil! On pečate rozlomí a knihu otvorí."

Vtom som zazrel, že uprostred medzi trónom a tými štyrmi bytosťami a starcami stojí Baránok, ten obetovaný. Mal sedem rohov a sedem očí, to znamená sedem Božích duchov, poslaných do celého sveta.

Pristúpil k tomu, čo sedel na tróne, a vzal knihu z jeho pravice.

V tej chvíli štyri bytosti a dvadsaťštyri starcov padlo pred Baránkom na kolená. Každý mal harfu a zlatú nádobu naplnenú vôňou kadidla, čo sú modlitby Božieho ľudu.

A spievali novú pieseň:

Si hodný prijať tú knihu

a rozlomiť jej pečate,

lebo si bol obetovaný

a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí

zo všetkých kmeňov, jazykov, národov a rás.

10 Urobil si z nich kráľov a kňazov

nášmu Bohu

a tí budú vládnuť nad celým svetom.

11 A videl som, ako okolo trónu bytostí a starcov stoja myriady anjelov

12 a volajú silným hlasom:

Hoden je Baránok,

ten obetovaný,

prijať moc, bohatstvo, múdrosť,

silu, česť, slávu i chválu!

13 A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori i všetko, čo je v nich, počul som volať:

Tomu, ktorý sedí na tróne, i Baránkovi

patrí chvála, česť, moc i sláva

na veky vekov!

14 A tie štyri bytosti povedali: Amen!" Starci padli na kolená a klaňali sa.

Nádej pre kazdého (NPK)

Copyright © 1993 by Biblica

Revelation 5 New International Version (NIV)

The Scroll and the Lamb

Then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll with writing on both sides and sealed with seven seals. And I saw a mighty angel proclaiming in a loud voice, “Who is worthy to break the seals and open the scroll?” But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside. Then one of the elders said to me, “Do not weep! See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its seven seals.”

Then I saw a Lamb, looking as if it had been slain, standing at the center of the throne, encircled by the four living creatures and the elders. The Lamb had seven horns and seven eyes, which are the seven spirits[a] of God sent out into all the earth. He went and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne. And when he had taken it, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb. Each one had a harp and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of God’s people. And they sang a new song, saying:

“You are worthy to take the scroll
    and to open its seals,
because you were slain,
    and with your blood you purchased for God
    persons from every tribe and language and people and nation.
10 You have made them to be a kingdom and priests to serve our God,
    and they will reign[b] on the earth.”

11 Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands, and ten thousand times ten thousand. They encircled the throne and the living creatures and the elders. 12 In a loud voice they were saying:

“Worthy is the Lamb, who was slain,
    to receive power and wealth and wisdom and strength
    and honor and glory and praise!”

13 Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea, and all that is in them, saying:

“To him who sits on the throne and to the Lamb
    be praise and honor and glory and power,
for ever and ever!”

14 The four living creatures said, “Amen,” and the elders fell down and worshiped.

Footnotes:

  1. Revelation 5:6 That is, the sevenfold Spirit
  2. Revelation 5:10 Some manuscripts they reign
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes