Add parallel Print Page Options

10 Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti a modliteb a tehdy pohlédnou na mě, jehož probodli. [a] Budou ho oplakávat, jako se oplakává jediný syn; budou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený.

Read full chapter

Footnotes

  1. Zacharjáš 12:10 Žalm 22:17; Iza 53:5 (srov. Jan 19:34–37; Zjev 1:7)