A A A A A
Bible Book List

Zakariás 8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Próféciák Jeruzsálem boldog jövőjéről

Az Örökkévaló, a Seregek Ura ismét szólt hozzám: „Ezt üzeni az Örökkévaló, a Seregek Ura:

Izzó és féltékeny szeretettel
    szeretem Siont!
Annyira szeretem,
    hogy nagyon megharagudtam rá,
    mikor hűtlen lett hozzám!”

Ezt mondja az Örökkévaló:

„Visszatértem a Sionra,
    újra Jeruzsálem a lakóhelyem.
Ezért Jeruzsálemet így hívják:
    »Hűséges Város«,
az Örökkévaló, a Seregek Ura hegyét
    pedig így: »Szent Hegy.«”

Ezt mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura:

„Akkor majd újból idős férfiak
    és asszonyok üldögélnek
Jeruzsálem utcáin,
    a kapuk előtt.
Kezükben bot,
    hajlott koruk miatt,
    s előttük játszadozó gyereksereg.
Bizony, ismét megtelnek a város
    utcái és terei
    futkosó gyermekekkel.
Ezt mondja az Örökkévaló,
    a Seregek Ura:
Bár e nép hazatért maradéka
    most elképzelni sem tudja ezt,
    oly csodálatosnak tűnik számukra,
de van-e valami lehetetlen nekem?”

Ezt mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura:

„Megszabadítom népemet
    a keleti országokból,
kimentem őket
    nyugat földjéről.
Hazahozom őket Jeruzsálembe,
    hogy ott lakjanak.
Akkor ismét a saját népemmé lesznek,
    én pedig igazán az Istenük leszek.”

Ezt mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura: „Legyetek erősek és bátrak, hiszen hallottátok a próféták üzenetét, amikor az Örökkévaló, a Seregek Ura Templomának újjáépítése megkezdődött, és az alapozáshoz hozzákezdtetek! Most ugyanezt mondom nektek: 10 A Templom alapjának megépítése előtt nem volt eredménye sem az emberek, sem az állatok munkájának. Azelőtt nem volt biztonságban az ellenségtől senki, aki egyik városból a másikba ment. Azelőtt minden embert a társa ellen fordítottam.

11 De mostantól kezdve minden másképpen lesz! Ezentúl nem úgy fogok bánni e nép maradékával, mint a Templom alapozása előtti időben — mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura. — 12 Mert békességben fognak vetni, a szőlő is gazdag termést hoz, a szántóföld is bőségesen terem, mert esőt ad az ég is kellő időben. Én pedig mindezeket örökségül adom e nép maradékának.

13 Izráel és Júda népe! A Templom alapozása előtt a nemzetek Izráel pusztulását emlegették, ha átkozni akartak valakit. De ezentúl másképp lesz! Olyan bőségesen megáldalak titeket, hogy áldásként fogják említeni neveteket! Legyetek erősek, bátrak, és ne féljetek!”

14 Mert ezt mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura: „Amikor őseitek magukra haragítottak, elhatároztam, hogy veszedelmet hozok rájuk, és úgy is tettem — az Örökkévaló, a Seregek Ura mondja ezt! 15 Ugyanígy, most elhatároztam, hogy jót teszek Jeruzsálemmel és Júda népével — ezért hát ne féljetek!

16 Ti viszont tartsátok magatokat a következőkhöz: Mondjatok igazat egymásnak! Peres ügyekben szolgáltassatok igazságot, s ezzel teremtsetek békességet! 17 Még csak ne is tervezzetek semmi rosszat egymás ellen, és ne esküdjetek hamisan, mert ezeket gyűlölöm!” — mondja az Örökkévaló.

18 Az Örökkévaló, a Seregek Ura ismét szólt hozzám: 19 „Ezt üzeni az Örökkévaló, a Seregek Ura: Eddig böjtöt tartottatok a negyedik, ötödik, hetedik és a tizedik hónapban[a]. De mostantól fogva ezek az ünnepek Júda népe számára az örvendezés és boldogság vidám ünnepei lesznek. Csak szeressétek az igazságot és a békességet!”

A nemzetek fölmennek Jeruzsálembe az Örökkévalót imádni

20 Ezt mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura: „Eljön még az idő, mikor a nemzetek városaiból sokan jönnek Jeruzsálembe. 21 Az egyik városból jövők így biztatják a másik város lakóit: »Gyertek velünk ti is, menjünk föl Jeruzsálembe, az Örökkévaló előtt imádkozni, és az Örökkévalót, a Seregek Urát keresni!« Azok pedig felelik: »Megyünk mi is veletek!«

22 Bizony, azokban a napokban erős és nagy nemzetek fiai jönnek[b] sok-sok nemzetből Jeruzsálembe, hogy az Örökkévalót, a Seregek Urát keressék, és az Örökkévaló előtt imádkozzanak.”

23 Ezt mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura: „Abban az időben oly sokan jönnek az idegen nyelvű nemzetek közül, hogy minden zsidó férfi ruháját tíz nem zsidó jövevény ragadja meg, így kérlelve őket: »Hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy Isten veletek van!«”

Footnotes:

  1. Zakariás 8:19 Eddig… hónapban Ez a négy gyásznapot Jeruzsálem és a Templom elpusztítására való emlékezésül tartották a száműzetésben élő júdaiak.
  2. Zakariás 8:22 jönnek Valószínűleg azt jelenti: „rendszeresen, évente eljönnek az ünnepekre”, vagy „folyamatosan áramlanak a látogatók a városba” — ahogyan a régi időkben ez Izráelben szokás volt.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes