A cincea viziune: sfeşnicul de aur şi cei doi măslini

Îngerul care vorbea cu mine s-a întors şi m-a trezit aşa cum este deşteptat un om din somnul lui. Apoi m-a întrebat:

– Ce vezi?

Eu i-am răspuns:

– Văd un sfeşnic, tot din aur, cu o cupă în vârful lui şi cu şapte candele pe el; mai sunt şi şapte tuburi pentru cele şapte candele care se află în vârf. De asemenea, mai văd doi măslini: unul în partea dreaptă a cupei, iar celălalt în partea stângă a ei.

L-am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine:

– Ce înseamnă acestea, stăpânul meu?

Îngerul care vorbea cu mine mi-a zis:

– Nu ştii ce înseamnă acestea?

Nu, stăpânul meu! am răspuns eu.

Atunci el mi-a zis:

– Acesta este Cuvântul Domnului către Zerub-Babel: «Nu prin putere şi nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul Oştirilor.

Ce[a] eşti tu, munte măreţ? Înaintea lui Zerub-Babel vei deveni un loc neted! El va aşeza piatra cea din vârf în vuietul strigătelor de: ‘Har! Har pentru ea!’»

Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: «Mâinile lui Zerub-Babel au pus temelia acestei Case şi tot mâinile lui o vor termina! Şi vei şti astfel că Domnul Oştirilor M-a trimis la voi! 10 Căci cine dispreţuieşte ziua începuturilor slabe?! Ei se vor bucura când vor vedea firul cu plumb[b] în mâna lui Zerub-Babel! Aceştia şapte sunt ochii Domnului care străbat întreg pământul.»

11 Atunci l-am întrebat:

– Ce înseamnă aceşti doi măslini din partea dreaptă a sfeşnicului şi din partea stângă a lui?

12 L-am întrebat a doua oară:

– Ce înseamnă aceste două ramuri de măslin dintre cele două tuburi de aur, care fac să curgă uleiul auriu?

13 Nu ştii ce înseamnă? mi-a zis el.

– Nu, stăpânul meu! am răspuns eu.

14 Atunci el mi-a zis:

– Aceştia sunt cei doi unşi[c] care stau lângă Stăpânul întregului pământ.

Footnotes

  1. Zaharia 4:7 Sau: Cine
  2. Zaharia 4:10 Sau: piatra aleasă, cu referire la piatra din vârf din v. 7
  3. Zaharia 4:14 Marele preot Iosua şi Zerub-Babel, ultimul fiind din spiţa regală a lui David