A A A A A
Bible Book List

Zacharjáš 6 Bible 21 (B21)

Čtyři vozy

Znovu jsem zvedl oči a hle – mezi dvěma horami se objevily čtyři vozy; a ty hory byly z bronzu. První vůz táhli ryzáci, druhý vraníci, třetí bělouši a čtvrtý grošáci – samí statní hřebci.

„Co to znamená, pane?“ zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou.

„To vyrážejí čtyři nebeští duchové, kteří stáli před Pánem vší země,“ odpověděl mi anděl. „Ten s vraníky vyráží do země na severu; za nimi vyrážejí bělouši, grošáci pak do země na jihu.“

Když ti statní hřebci vyrazili, byli dychtiví projít celou zem. Řekl jim: „Projděte celou zem!“ A tak prochodili zem.

Potom na mě zavolal: „Podívej se! Ti, kteří vyrazili na sever, utišili mého ducha, pokud jde o severní zem.“

Koruna pro velekněze

Dostal jsem slovo Hospodinovo: 10 „Vyber dary od vyhnanců Cheldaje, Tobiáše a Jedajáše, kteří se vrátili z Babylonu. Téhož dne jdi také do domu Jošiáše, syna Cefaniášova. 11 Vyber od nich stříbro a zlato, vyrob korunu a vlož ji na hlavu velekněze Jošuy, syna Jocadakova, 12 se slovy: ‚Tak praví Hospodin zástupů –

Muž jménem Výhonek [a] vyraší zespoda
a vystaví Hospodinův chrám.
13 To on vystaví Hospodinův chrám
a oblékne se v majestát.
Usedne na svém trůnu jako vládce
a bude na svém trůnu knězem –
a to obojí bude ve shodě.‘

14 Koruna pak zůstane na památku v Hospodinově chrámě, kde bude svěřena Cheldajovi, [b] Tobiášovi, Jedajášovi a Chenovi, synu Cefaniášovu.

15 Dokonce i z daleka budou lidé přicházet a stavět Hospodinův chrám a tehdy poznáte, že mě k vám poslal Hospodin zástupů. To se stane, ale jen pokud budete opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha.“

Footnotes:

  1. Zacharjáš 6:12 Zach 3:8
  2. Zacharjáš 6:14 podle Syr (MT: Chelemovi); srov. v. 10
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes