A A A A A
Bible Book List

Zacharjáš 2 Bible 21 (B21)

Rohy a kováři

Zvedl jsem oči a hle – uviděl jsem čtyři rohy.

„Co to znamená?“ zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou.

„To jsou rohy, které rozprášily Judu, Izrael a Jeruzalém,“ odpověděl mi.

Pak mi Hospodin ukázal čtyři kováře.

„Co jdou dělat?“ ptal jsem se.

Odpověděl mi: „Tyto rohy rozprášily Judu tak, že nikdo ani nemohl zvednout hlavu. Tihle však přišli, aby jimi otřásli a srazili rohy národům, které pozvedly roh proti judské zemi a chtěly ji rozprášit.“

Muž s měřicí šňůrou

Zvedl jsem oči a hle – muž s měřicí šňůrou v ruce.

„Kam jdeš?“ zeptal jsem se.

„Změřit Jeruzalém,“ odpověděl mi. „Zjistit, jak je široký a dlouhý.“

Anděl mluvící se mnou pak odešel, ale naproti mu vyšel jiný anděl se slovy: „Běž a pověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik lidí a dobytka, že se stane městem bez hradeb. Já sám, praví Hospodin, budu ohnivou hradbou kolem něj a slávou vprostřed něj.‘“

10 „Pojďte, pojďte! Utečte ze severní země, praví Hospodin, neboť vás rozšířím do čtyř světových stran, praví Hospodin. 11 Pojď, Sione! Zachraň se, kdo ses zabydlel u Dcery babylonské!“

12 Neboť tak praví Hospodin zástupů, který mě pro svou slávu poslal k národům, které vás plenily: „Kdo se vás dotýká, dotýká se zornice mého oka. 13 Hle, mávnu po nich rukou a stanou se kořistí svých otroků.“ Tehdy poznáte, že mě poslal Hospodin zástupů.

14 „Jásej a vesel se, Dcero sionská! Hle – už přicházím, abych bydlel mezi vámi, praví Hospodin. 15 V onen den se mnohé národy připojí k Hospodinu a budou mým lidem a já budu bydlet mezi vámi.“ Tehdy poznáš, že mě k tobě poslal Hospodin zástupů. 16 Hospodin se ujme Judy jako svého dědictví ve svaté zemi a znovu vyvolí Jeruzalém. 17 Zmlkněte před Hospodinem, všichni lidé – vždyť už se probouzí, už vychází ze svého svatého příbytku!

Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes