A A A A A
Bible Book List

Xa-cha-ri 8 New Vietnamese Bible (NVB)

Cảnh Thái Bình Tương Lai

Có lời CHÚA Vạn Quân phán như sau:

CHÚA Vạn Quân phán:

“Ta yêu mến Si-ôn đến phát ghen dữ dội,
    Lửa ghen Ta cháy phừng phừng vì nó.”

CHÚA phán:

“Ta sẽ trở về Si-ôn,
    Ta sẽ ngự giữa thành Giê-ru-sa-lem.
Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành Trung Tín,
    Là núi của CHÚA Vạn Quân là Núi Thánh.”

CHÚA Vạn Quân phán:

“Các ông cụ bà cụ sẽ lại ngồi nghỉ
    Trên những quảng trường Giê-ru-sa-lem;
Ai nấy tay đều chống gậy
    Vì cao tuổi.
Các quảng trường thành phố sẽ đầy trẻ em trai gái
    Cùng nhau vui đùa tại các quảng trường.”

CHÚA Vạn Quân phán:

“Dù những việc đó có vẻ khó thực hiện,
    Đối với dân còn sót lại này, trong những ngày ấy,
Nhưng đối với Ta, có lẽ nào những việc đó khó thực hiện sao?”
    Lời của CHÚA Vạn Quân.

CHÚA Vạn Quân phán:

“Này, Ta sẽ giải cứu dân Ta
    Ra khỏi các đất nước phương đông và phương tây.
Ta sẽ đem chúng về,
    Và chúng sẽ cư ngụ trong thành Giê-ru-sa-lem.
Chúng sẽ là dân của Ta,
    Và Ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng,
    Là Đấng thành tín và công minh.”

Hãy Yêu Thương Nhau

CHÚA Vạn Quân phán: “Các ngươi là những người đã nghe những lời do miệng các tiên tri rao bảo trong ngày đặt nền móng để xây đền thờ, nhà của CHÚA Vạn Quân, tay các ngươi hãy mạnh mẽ để đền thờ được hoàn tất! 10 Vì trước những ngày ấy, người làm việc không được tiền công, súc vật cũng chẳng được hưởng lợi lộc gì. Kẻ thù gây cho người đi lại thiếu an ninh, vì Ta khiến cho mọi người thù nghịch nhau. 11 Nhưng bây giờ, Ta không đối xử với dân sót này như trước nữa.”

12 “Vì vật gì gieo ra sẽ phát triển:[a]
    Đất sẽ sanh hoa lợi,
Cây nho sẽ kết quả.
    Các tầng trời sẽ đổ sương móc xuống.
Ta sẽ ban cho dân sót này
    Hưởng mọi sự đó.

13 Hỡi dân Giu-đa và dân Y-sơ-ra-ên, các ngươi đã thành lời nguyền rủa giữa các dân các nước thể nào, thì khi Ta cứu các ngươi, các ngươi sẽ thành lời chúc phước thể ấy. Các ngươi đừng sợ; tay các ngươi hãy mạnh mẽ.”

14 CHÚA Vạn Quân phán như sau: “Như Ta đã quyết định trừng phạt các ngươi khi tổ tiên các ngươi chọc giận Ta, CHÚA Vạn Quân phán, và Ta đã không đổi ý, 15 thì ngày nay Ta lại quyết định ban phước cho dân thành Giê-ru-sa-lem và dân Giu-đa, các ngươi đừng sợ. 16 Đây là những điều các ngươi phải thi hành: Hãy nói thật với nhau, hãy xét xử thật công minh ôn hòa tại cổng thành. 17 Đừng mưu tính điều ác trong lòng để hại nhau. Đừng ưa thích lời thề dối. Vì Ta ghét tất cả mọi điều ấy” CHÚA phán.

18 Có lời CHÚA Vạn Quân phán với tôi: 19 CHÚA Vạn Quân phán như sau: “Những ngày kiêng ăn trong tháng tư, tháng năm, tháng bảy và tháng mười sẽ trở thành những ngày lễ tưng bừng, vui mừng, và nhộn nhịp cho dân Giu-đa. Vậy các ngươi hãy yêu chuộng chân lý và bình an.”

Lời Tiên Tri Kết Thúc

20 CHÚA Vạn Quân phán như sau: “Các dân tộc, dân cư nhiều thành vẫn còn ùa đến. 21 Dân thành này sẽ đến rủ dân thành kia: ‘Nào chúng ta hãy đến nài xin CHÚA ban ơn, chúng ta hãy tìm cầu CHÚA Vạn Quân. Chính tôi cũng đi nữa.’ 22 Các dân đông đảo và các nước hùng mạnh sẽ đến Giê-ru-sa-lem tìm cầu CHÚA Vạn Quân, và nài xin CHÚA ban ơn.” 23 CHÚA Vạn Quân phán như sau: “Trong những ngày ấy, mười người thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân các nước sẽ nắm chặt chéo áo của một người Giu-đa mà nài nỉ: ‘Xin cho chúng tôi đi với các người, vì chúng tôi có nghe biết rằng CHÚA ở cùng các người.’ ”

Footnotes:

  1. 8:12 Nt: “hạt giống hòa bình/gieo hòa bình.”
New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes