A A A A A
Bible Book List

Xa-cha-ri 5-8 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Khải Tượng Thứ Sáu: Cuộn Sách Bay

Bấy giờ tôi quay qua, ngước mắt nhìn lên, và thấy: này, một cuộn sách đang bay. Vị thiên sứ ấy hỏi tôi, “Ngươi thấy gì?”

Tôi thưa, “Tôi thấy một cuộn sách đang bay. Sách ấy dài mười mét và rộng năm mét.”[a]

Vị thiên sứ ấy nói với tôi, “Ðó là lời nguyền rủa truyền ra khắp mặt đất. Bất cứ kẻ nào trộm cắp sẽ bị trừ khử chiếu theo những lời đã chép bên mặt nầy, và bất cứ kẻ nào thề dối sẽ bị trừ khử chiếu theo những lời đã chép bên mặt kia. Ta sai lời nguyền rủa ấy ra đi,” Chúa các đạo quân phán, “để nó vào nhà của quân trộm cắp, và vào nhà của bất cứ kẻ nào nhân danh Ta mà thề dối. Nó sẽ ở trong nhà kẻ ấy và sẽ thiêu hủy kẻ ấy, thiêu luôn cả gỗ lẫn đá xây nhà.”

Khải Tượng Thứ Bảy: Người Ðàn Bà Trong Thùng

Vị thiên sứ đã nói với tôi bước ra và nói với tôi, “Bây giờ hãy ngước mắt lên và xem. Có vật gì đang hiện ra kìa.”

Tôi nói, “Thưa, vật gì thế?”

Vị thiên sứ đáp, “Ðó là cái thùng để đong lường[b] đang hiện ra.” Vị thiên sứ nói tiếp, “Ðó là tội lỗi của người ta khắp đất.” Này, nắp thùng bằng chì được nhấc lên, và kìa, một người đàn bà đang ngồi trong thùng. Vị thiên sứ nói, “Ðó là hiện thân của sự gian ác.” Vị thiên sứ ném người đàn bà đó lại vào giữa thùng, và lấy nắp thùng bằng chì ấn chặt vào miệng thùng.

Bấy giờ tôi ngước mắt lên và thấy: này, hai người phụ nữ đang đi tới. Gió bọc vào cánh của họ. Cánh họ trông giống như cánh hạc. Họ nhấc bổng cái thùng lên giữa đất và trời. 10 Bấy giờ tôi hỏi vị thiên sứ đã nói với tôi, “Họ đem cái thùng đó đi đâu vậy?”

11 Vị thiên sứ ấy nói với tôi, “Ðến trong đất Si-na để xây một cái nhà cho nó. Khi nhà ấy xây xong, họ sẽ đặt nó trên bệ của nó.”

Khải Tượng Thứ Tám: Bốn Xe Chiến Mã

Tôi quay qua, ngước mắt nhìn lên, và thấy: này, bốn chiếc xe chiến mã từ giữa hai ngọn núi chạy ra. Hai ngọn núi ấy là hai ngọn núi bằng đồng.

Chiếc xe thứ nhất do các ngựa tía kéo; chiếc thứ nhì do các ngựa ô kéo; chiếc thứ ba do các ngựa trắng kéo, và chiếc thứ tư do các ngựa xám có đốm kéo. Bấy giờ tôi hỏi vị thiên sứ đã nói với tôi, “Thưa ngài, mấy chiếc xe ngựa đó có ý nghĩa gì?”

Vị thiên sứ ấy trả lời tôi, “Ðó là bốn vị thần thong trên trời đang tiến ra, sau khi họ đã trình diện trước mặt Ðấng Chúa Tể của cả thế gian. Chiếc xe do các ngựa ô kéo chạy về miền bắc; kế đó chiếc xe do các ngựa trắng kéo chạy về miền tây, và chiếc xe do các ngựa xám có đốm kéo chạy về miền nam.”

Khi chúng tiến ra, chúng đã sẵn sàng để ra đi, hầu có thể xông xáo khắp đất. Ngài truyền cho chúng, “Hãy đi và tuần tra khắp đất.” Vậy chúng ra đi và tuần tra khắp đất. Bấy giờ Ngài gọi tôi và nói, “Này, những ngựa đi về miền bắc sẽ làm cho Thần Ta được giảm bớt bực dọc ở đất bắc.”

Sự Ðăng Quang của Chồi Non

Lời của Chúa đến với tôi, 10 “Hãy nhận các lễ vật từ những người bị lưu đày trở về; đó là lễ vật của Hên-đai, Tô-bi-gia, và Giê-đa-gia, những người đã từ Ba-by-lôn trở về. Ngày hôm đó ngươi hãy đi và đến nhà của Giô-si-a con của Sô-phô-ni. 11 Hãy dùng bạc và vàng làm một vương miện, rồi đội lên đầu của Thượng Tế Giô-sua con của Giê-hô-xa-đát. 12 Hãy nói với ông ấy, ‘Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Ðây là người có biệt danh là Chồi Non, vì người ấy sẽ từ chỗ mình mà đâm chồi mọc ra, và người ấy sẽ xây Ðền Thờ Chúa. 13 Chính người ấy sẽ xây Ðền Thờ Chúa. Người ấy sẽ được sự tôn trọng dành cho bậc vương giả và sẽ ngồi trên ngai mình trị vì; người ấy cũng sẽ ngồi trên ngai mình làm tư tế, và hai chức vụ ấy sẽ hòa hợp với nhau.’ 14 Chiếc vương miện[c] sẽ được cất giữ như vật kỷ niệm trong Ðền Thờ Chúa và ghi nhớ lòng dâng hiến rộng rãi của Hên-đai, Tô-bi-gia, Giê-đa-gia, và Giô-si-a con của Sô-phô-ni-a.

15 Khi những người từ phương xa kéo về giúp việc xây cất Ðền Thờ Chúa, bấy giờ anh chị em sẽ biết rằng Chúa các đạo quân đã sai tôi đến với anh chị em. Ðiều đó sẽ xảy ra nếu anh chị em cẩn thận vâng theo tiếng Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em.”

Quở Trách Sự Kiêng Ăn Sai Mục Ðích

Năm thứ tư của triều đại Vua Ða-ri-út, lời của Chúa đến với Xa-cha-ri vào ngày mồng bốn, tháng chín,[d] tức tháng Kích-lê. Lúc ấy dân ở Bê-tên phái Sa-rê-xê, Rê-ghem Mê-léc, và phái đoàn của họ đến tìm cầu ân huệ của Chúa. Họ hỏi các các vị tư tế của nhà Chúa các đạo quân và các vị tiên tri rằng, “Tôi có nên tiếp tục than khóc và kiêng cữ vào tháng năm, như tôi đã làm nhiều năm nay không?”

Bấy giờ lời của Chúa các đạo quân đến với tôi, “Hãy nói với toàn dân trong xứ và với các tư tế rằng: Khi các ngươi kiêng ăn và than khóc vào tháng năm và tháng bảy, suốt bảy mươi năm qua, có phải vì Ta, vì chính Ta, mà các ngươi kiêng ăn chăng? Khi các ngươi ăn và uống, chẳng phải các ngươi ăn và uống cho các ngươi sao? Chẳng phải đó là sứ điệp Chúa đã rao báo qua các tiên tri của Ngài ngày trước, khi Giê-ru-sa-lem và các thành chung quanh còn nhiều dân cư và phồn thịnh, và khi Miền Nam và vùng đồng bằng còn nhiều người ở hay sao?”

Hậu Quả Ðau Ðớn của Sự Bất Tuân

Lời của Chúa đến với Xa-cha-ri rằng, Chúa các đạo quân phán thế nầy, ‘Hãy xét xử thật công minh. Mỗi người hãy lấy lòng nhân từ và thương xót đối xử với nhau. 10 Chớ áp bức góa phụ, cô nhi, kiều dân, và người nghèo. Chớ ai trong các ngươi trong lòng có ý đồ đen tối hại người khác.’ 11 Nhưng chúng đã không nghe; chúng đã nhún vai bỏ đi; chúng đã bịt tai để khỏi phải nghe thấu. 12 Chúng đã làm cho lòng chúng cứng như đá kim cương, để chúng khỏi nghe luật pháp và các sứ điệp mà Chúa các đạo quân đã gởi đến bằng Thần Ngài qua các tiên tri ngày trước. Vì vậy cơn thịnh nộ kinh khiếp từ Chúa các đạo quân đã đến. 13 Như khi Ta[e] kêu, chúng chẳng thèm nghe, nên khi chúng kêu, Ta sẽ không nghe,” Chúa các đạo quân phán. 14 “Như cuồng phong cuốn đi, Ta đã tung rải chúng ra khắp các nước chúng chưa hề biết. Do đó đất nước của chúng đã trở thành hoang vu sau khi chúng bị đem đi, đến nỗi không ai muốn đi ngang qua hay muốn trở về nữa. Như thế chúng đã biến một đất nước tốt tươi màu mỡ thành một xứ hoang tàn đổ nát.”

Chúa Hứa với Si-ôn

Lời của Chúa các đạo quân đến với tôi, “Chúa các đạo quân phán thế nầy, ‘Ta vì Si-ôn nổi ghen dữ dội. Phải, Ta vì nó nổi ghen và nổi giận tột cùng.’” Chúa phán, “Ta sẽ trở lại Si-ôn. Ta sẽ ở giữa Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành Chân Thật. Núi của Chúa các đạo quân sẽ được gọi là Núi Thánh.” Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Rồi đây khắp các nẻo đường của Giê-ru-sa-lem sẽ có các bô lão, cả nam lẫn nữ, ngồi nghỉ ngơi hưởng thọ. Người nào cũng cầm cây gậy trong tay để có thể đi đứng vững vàng vì đã cao niên trường thọ. Các con đường trong thành sẽ đầy những trẻ con, trai và gái, đùa chơi chạy nhảy.” Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Mặc dù trong những ngày ấy, đối với những kẻ sót lại của dân nầy, điều đó dường như không thể nào có được, nhưng trước mắt Ta, điều ấy mà không thể thực hiện được sao?” Chúa các đạo quân phán. Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Này, Ta sẽ cứu dân Ta về từ những nước ở phương đông và những nước ở phương tây. Ta sẽ đem chúng về sống trong Giê-ru-sa-lem. Chúng sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng trong sự thành tín và trong sự công chính.”

Chúa các đạo quân phán, “Tay các ngươi khá mạnh mẽ để hoàn thành công việc. Trong những ngày ấy, các ngươi đã nghe miệng các tiên tri vốn có mặt khi nền Ðền Thờ, nhà của Chúa các đạo quân, được khởi công xây dựng, nói về việc đó rồi. 10 Vì trước những ngày ấy, công nhân không có việc làm, súc vật không được ai thuê mướn. Những ai ra vô thành đều không được an toàn vì quân thù luôn rình rập sát hại. Ngoài ra Ta đã làm ngơ để mọi người cứ tự do hãm hại lẫn nhau. 11 Nhưng bây giờ Ta sẽ không đối xử với những kẻ sót lại của dân nầy như những ngày trước nữa,” Chúa các đạo quân phán. 12 “Vì Ta đã cho hạt giống hòa bình thịnh vượng nẩy mầm: cây nho ra trái, đất sinh sản hoa màu, và trời ban sương móc. Ta sẽ làm cho những kẻ sót lại của dân nầy thừa hưởng các phước hạnh ấy. 13 Hỡi nhà Giu-đa và nhà I-sơ-ra-ên, trước kia các ngươi đã bị nguyền rủa giữa các dân thể nào, nay Ta sẽ cứu các ngươi và biến các ngươi thành nguồn phước cho mọi người thể ấy. Chớ sợ hãi, nhưng hãy làm cho tay các ngươi mạnh mẽ lên.”

14 Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Như Ta đã quyết tâm giáng họa trên các ngươi khi tổ tiên các ngươi chọc giận Ta, và Ta đã không châm chước thể nào,” Chúa các đạo quân phán, 15 “thì trong những ngày ấy, Ta sẽ quyết tâm ban phước lại cho Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa cũng thể ấy. Chớ sợ hãi. 16 Ðây là những điều các ngươi phải làm: Nói với nhau sự chân thật, ở công đường[f] hãy xét xử công minh và giải quyết mọi sự nhằm đem lại hòa bình; 17 trong lòng các ngươi chớ ai có ý đồ đen tối hại người khác, chớ yêu mến việc thề gian thệ dối, vì Ta ghét tất cả những điều ấy,” Chúa phán.

Tinh Thần Kiêng Ăn Ðúng Ðắn

18 Lời của Chúa các đạo quân đến với tôi rằng, 19 “Chúa các đạo quân phán thế nầy, ‘Cuộc kiêng ăn vào tháng tư, cuộc kiêng ăn vào tháng năm, cuộc kiêng ăn vào tháng bảy, và cuộc kiêng ăn vào tháng mười phải là những dịp vui mừng và hoan lạc, và là những kỳ lễ hội vui vẻ cho nhà Giu-đa.’ Vậy hãy yêu chuộng sự thật và hòa bình.”

Giê-ru-sa-lem Sẽ Thu Hút Nhiều Người

20 Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Rồi đây người ta ở khắp nơi, dân trong nhiều thành phố, sẽ kéo đến. 21 Dân thành nầy sẽ đến nói với dân thành kia, ‘Chúng ta hãy đến tìm cầu ân huệ của Chúa và tìm kiếm Chúa các đạo quân. Riêng phần tôi, tôi sẽ đi đến đó.’ 22 Nhiều dân tộc và các quốc gia hùng cường sẽ đến tìm kiếm Chúa các đạo quân tại Giê-ru-sa-lem và tìm cầu ân huệ của Chúa.” 23 Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Trong những ngày ấy mười người từ các dân khác ngôn ngữ với nhau sẽ vây lấy một người Giu-đa, nắm áo người ấy, và nói, ‘Xin cho chúng tôi đi với bạn, vì chúng tôi có nghe rằng Ðức Chúa Trời ở với bạn.’”

Footnotes:

  1. Xa-cha-ri 5:2 nt: dài 20 cubits và rộng 10 cubits
  2. Xa-cha-ri 5:6 nt: ê-pha
  3. Xa-cha-ri 6:14 nt: các vương miện
  4. Xa-cha-ri 7:1 Tức ngày 7 tháng 12 năm 518 T.C.
  5. Xa-cha-ri 7:13 nt: Thần Ngài
  6. Xa-cha-ri 8:16 nt: nơi cổng thành
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Khải Huyền 19 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ca Mừng trên Thiên Ðàng

19 Sau những điều ấy, tôi nghe có tiếng như tiếng của một đám đông rất lớn trên trời hô to rằng,

“Ha-lê-lu-gia!
Ơn cứu rỗi, vinh hiển, và quyền lực đều thuộc về Ðức Chúa Trời của chúng ta,
Vì những phán quyết của Ngài đều là chân chính và công bình.
Ngài đã đoán phạt con điếm trứ danh,
Kẻ đã làm băng hoại thế gian bằng sự gian dâm của nó.
Ngài đã báo thù cho máu của các đầy tớ Ngài bị nó làm đổ ra.”

Họ lại nói lần nữa rằng,

“Ha-lê-lu-gia!
Khói từ nó bay lên đời đời vô cùng.”

Hai mươi bốn vị trưởng lão và bốn Sinh Vật sấp mình xuống và thờ lạy Ðức Chúa Trời, Ðấng đang ngự trên ngai, và nói,

“A-men! Ha-lê-lu-gia!”

Kế đó một tiếng nói từ ngai vang ra, bảo rằng,

“Hãy ca ngợi Ðức Chúa Trời của chúng ta,
Hỡi các đầy tớ của Ngài và hỡi những người kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn.”

Tiệc Cưới của Chiên Con

Bấy giờ tôi nghe có tiếng gì như tiếng của một đám đông rất lớn, như tiếng của nhiều dòng nước chảy, và như tiếng của nhiều tiếng sấm nổ vang rền rằng,

“Ha-lê-lu-gia!
Vì Chúa là Ðức Chúa Trời Toàn Năng của chúng ta đang trị vì.
Chúng ta hãy vui mừng, hớn hở, và dâng vinh hiển lên Ngài,
Vì hôn lễ của Chiên Con đã đến,
Và cô dâu của Ngài đã chuẩn bị cho nàng sẵn sàng.”

Cô dâu ấy đã được ban cho bộ y phục bằng vải gai mịn, tinh bạch, và rạng ngời để mặc; vì vải gai mịn tượng trưng cho những việc công chính của các thánh đồ.

Bấy giờ vị thiên sứ bảo tôi, “Hãy chép điều nầy, ‘Phước cho những người được mời đến dự tiệc cưới của Chiên Con.’” Vị thiên sứ ấy lại bảo tôi, “Ðây là những lời chân thật của Ðức Chúa Trời.”

10 Tôi liền sấp mình xuống trước mặt vị thiên sứ ấy để thờ lạy, nhưng vị thiên sứ ấy bảo tôi, “Chớ làm vậy, vì ta cũng chỉ là một đồng bạn làm đầy tớ với ngươi và với anh chị em ngươi, những người giữ vững lời chứng của Ðức Chúa Jesus; hãy thờ phượng Ðức Chúa Trời; vì lời chứng của Ðức Chúa Jesus là linh khí của lời tiên tri.”

Ðấng Cỡi Ngựa Trắng

11 Bấy giờ tôi thấy trời mở ra; và kìa, một con ngựa trắng với người cỡi nó được xưng là Ðấng Thành Tín và Chân Thật, và Ngài theo lẽ công chính mà đoán xét và tuyên chiến. 12 Mắt Ngài như ngọn lửa hừng, trên đầu Ngài có nhiều vương miện, và Ngài có một danh được ghi rõ, nhưng không ai hiểu, ngoại trừ Ngài. 13 Ngài mặc một áo choàng đã nhúng trong máu, và danh Ngài được xưng là Lời Ðức Chúa Trời. 14 Các đạo binh trên trời mặc quân phục bằng vải gai mịn, trắng ngần, và tinh sạch, cỡi ngựa trắng, đi theo Ngài. 15 Từ miệng Ngài ra một thanh gươm sắc bén, để Ngài dùng nó đánh hạ các nước; Ngài chăn dắt họ bằng một cây gậy sắt; và Ngài đạp nát nho trong bồn ép nho cho thành rượu sủi bọt thịnh nộ phừng phừng của Ðức Chúa Trời Toàn Năng. 16 Trên áo Ngài và nơi đùi Ngài có ghi một danh, “Vua của các vua và Chúa của các chúa.”

17 Sau đó tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời; vị thiên sứ ấy lớn tiếng bảo mọi loài chim bay giữa trời rằng, “Hãy đến! Hãy tụ họp để dự đại tiệc của Ðức Chúa Trời, 18 để các ngươi có thể ăn thịt các vua, thịt các quan tướng, thịt các dũng sĩ, thịt các chiến mã, thịt các kỵ binh, và thịt của mọi người, cả tự do lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn.”

19 Bấy giờ tôi thấy Con Thú, các vua trên đất, và các đạo quân của họ tập họp lại để chiến đấu với Ðấng cỡi ngựa trắng và với đạo quân của Ngài. 20 Con Thú và tiên tri giả của nó đều bị bắt sống; tiên tri giả ấy là kẻ đã thực hiện những dấu lạ trước mặt Con Thú; nó đã dùng những dấu lạ để gạt những kẻ đã nhận dấu của Con Thú và những kẻ thờ phượng hình tượng của Con Thú. Hai kẻ đó bị quăng sống vào lò lửa cháy phừng phừng với lưu huỳnh. 21 Còn những kẻ khác bị giết bằng thanh gươm của Ðấng cỡi trên lưng ngựa, đó là thanh gươm đã ra từ miệng Ngài; và tất cả chim trời được no nê vì thịt của chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes