A A A A A
Bible Book List

Xa-cha-ri 3 New Vietnamese Bible (NVB)

Khải Tượng Thứ Tư: Thượng Tế Giô-suê Và Sa-tan

CHÚA [a] cho tôi thấy thượng tế Giô-suê đứng chầu trước mặt thiên sứ của CHÚA, và Sa-tan đứng bên phải ông để buộc tội ông. CHÚA bảo Sa-tan: “Hỡi Sa-tan, nguyện CHÚA khiển trách ngươi! CHÚA là Đấng chọn thành Giê-ru-sa-lem sẽ khiển trách ngươi! Đây chẳng phải là que củi đang cháy, được kéo ra khỏi lửa sao?” Giô-suê mặc quần áo bẩn thỉu, đứng chầu trước mặt thiên sứ. Thiên sứ của CHÚA bảo các thiên sứ hầu cận: “Hãy lấy quần áo bẩn khỏi người này.” Rồi Ngài phán với Giô-suê: “Xem này, Ta đã cất bỏ tội ác của ngươi, và sẽ cho ngươi mặc quần áo tinh sạch.”

Tôi nói: “Xin Ngài bảo họ đội mũ tinh sạch cho ông.” Và họ đội mũ tinh sạch lên đầu ông. Vậy họ mặc quần áo cho ông trong khi thiên sứ của CHÚA đứng cạnh bên. Thiên sứ của CHÚA bảo Giô-suê: CHÚA Vạn Quân phán như vầy:

Nếu ngươi bước đi theo đường lối của Ta,
    Và tuân giữ các mệnh lệnh Ta,
Thì chính ngươi sẽ xét xử trong nhà Ta,
    Và cai quản các sân đền thờ Ta,
Và Ta sẽ cho phép ngươi đi lại
    Giữa các thiên sứ đứng chầu Ta đây.”

Lời Tiên Tri Bổ Sung Cho Khải Tượng Trên

“Hỡi thượng tế Giô-suê, ngươi và các bạn đồng nghiệp, cùng ngồi xét xử với ngươi, hãy lắng nghe! Vì ngươi và họ là dấu hiệu báo trước rằng Ta sắp cho đầy tớ Ta là Chồi non xuất hiện. Xem này hòn đá Ta đặt trước mặt Giô-suê, một hòn đá có bảy mắt. Chính Ta sẽ khắc chữ trên hòn đá ấy, CHÚA Vạn Quân phán, và Ta sẽ cất bỏ tội ác của đất nước này trong một ngày. 10 Ngày ấy, CHÚA Vạn Quân phán, các ngươi sẽ mời mọc nhau dưới bóng cây nho và cây vả.”

Footnotes:

  1. 3:1 Nt: chủ từ là ngôi thứ ba số ít. LXX, Vg hiểu chủ từ là CHÚA
New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes