Add parallel Print Page Options

Guds folk ska räddas

Sedan fick jag se fyra änglar stå vid jordens fyra hörn, och de hindrade de fyra vindarna från att blåsa över jorden, över havet eller mot något träd. Jag fick också se en annan ängel komma upp från öster, och han hade med sig den levande Gudens sigill. Han ropade högt till de fyra änglarna, som hade fått makt att skada jorden och havet: ”Skada inte jorden, havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare med ett sigill på pannan.”

Jag fick höra hur många som hade blivit märkta med sigill. Det var 144 000,[a] och de kom från alla Israels stammar:

12 000 från Judas stam var märkta med sigill,

12 000 från Rubens stam,

12 000 från Gads stam,

12 000 från Ashers stam,

12 000 från Naftalis stam,

12 000 från Manasses[b] stam,

12 000 från Simons stam,

12 000 från Levis stam,

12 000 från Isaskars stam,

12 000 från Sebulons stam,

12 000 från Josefs stam och

12 000 från Benjamins stam.

Den stora skaran hyllar Gud och Lammet

Sedan fick jag se en stor skara människor som ingen kunde räkna. De var från alla folk och stammar och länder och språk, och de stod inför tronen och Lammet, klädda i vita dräkter och med palmkvistar i sina händer. 10 De ropade högt:

”Frälsningen finns hos vår Gud,
    han som sitter på tronen,
och hos Lammet.”

11 Alla änglarna stod runt tronen och runt de himmelska ledarna och de fyra levande varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud 12 och sa:

”Amen.
Pris, härlighet,
vishet och tacksägelse,
ära, makt och kraft tillhör vår Gud
i all evighet.
Amen.”

13 Sedan frågade en av de äldste mig: ”Dessa som är klädda i vita dräkter, vilka är de, och varifrån kommer de?”

14 ”Min herre”, svarade jag, ”du är den som vet det.”

Då sa han till mig: ”Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina dräkter rena och gjort dem vita i Lammets blod.[c] 15 Det är därför

de står här inför Guds tron
    och tjänar honom dag och natt i hans tempel.
Han som sitter på tronen
    ska slå upp sitt tält över dem.
16 De ska aldrig mer gå hungriga eller törstiga,
    och varken solen
eller någon annan brännande hetta ska skada dem.
17     För Lammet, som står mitt för tronen,
ska vara deras herde
    och leda dem till källorna med livets vatten[d].
Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon.”

Footnotes

  1. 7:4 De 144 000 är ett symboliskt tal, 12×12×1 000. Det står antingen för alla troende eller för alla judar som har börjat tro på Jesus som Messias. Se också not till 21:16.
  2. 7:6 Manasse hörde egentligen till Josefs stam, eftersom han var Josefs son. Men Manasse fick ersätta Dans stam, eftersom de hade blivit avgudadyrkare enligt Dom 18:30.
  3. 7:14 De har blivit rättfärdiga inför Gud genom tron på att Jesus tog straffet för människornas synder då han dog och offrade sitt blod.
  4. 7:17 Livets vatten är en bild på det eviga livet. Jfr Ps 36:10.