Add parallel Print Page Options

Lammet och bokrullen med sju sigill

Sedan såg jag att han som satt på tronen hade en bokrulle i högra handen. Den hade text på båda sidor och var förseglad med sju sigill. Jag såg en väldig ängel som frågade med hög röst: ”Vem är värdig att bryta sigillen och öppna bokrullen?” Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen och se i den. Jag grät av besvikelse, eftersom det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen och se i den.

Men en av de äldste sa till mig: ”Gråt inte, för lejonet av Judas stam, Davids rotskott,[a] har segrat. Han kan bryta de sju sigillen och öppna bokrullen.”

Sedan såg jag ett lamm[b] i mitten av tronen och mitt ibland de fyra levande varelserna och de äldste, och det såg ut som om det hade blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, som är Guds sju andar[c], som har sänts ut över hela jorden. Lammet steg nu fram till honom som satt på tronen och tog emot bokrullen från hans högra hand. När Lammet tog emot bokrullen, föll de fyra levande varelserna och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. Alla hade var sin harpa och en guldskål fylld med rökelse, som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång:

”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill,
    för du har blivit slaktad,
och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud
    från alla stammar och språk och folk och länder.
10 Du har gjort dem till ett kungarike,
    till präster åt vår Gud,
och de ska regera på jorden.”

11 Sedan såg jag och hörde en stor kör av änglar, och de stod runt tronen och de fyra levande varelserna och de tjugofyra äldste. De var tiotusentals och åter tiotusentals, tusentals och åter tusentals i antal. 12 De sjöng med väldig kraft:

”Lammet som blev slaktat är värdigt
    att få makt, rikedom, vishet och styrka,
    ära, härlighet och pris.”

13 Sedan hörde jag allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och i havet säga:

”Priset och äran och härligheten och makten
    tillhör honom som sitter på tronen och Lammet
        i all evighet.”

14 De fyra levande varelserna sa: ”Amen.” Och de äldste föll ner och tillbad.

Footnotes

  1. 5:5 Lejonet av Juda och Davids rotskott är titlar på Messias, Jesus.
  2. 5:6 Lammet är en bild på Jesus. Jfr Jes 53:7 och Joh 1:29.
  3. 5:6 Se not till 2:1.