A A A A A
Bible Book List

Uppenbarelseboken 2-3 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Brevet till Efesos

Skriv till ängeln[a] för församlingen i Efesos:

Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld: Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna.

Men jag har en sak emot dig: att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit, och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Men den fördelen har du: att du hatar nikolaiternas gärningar[b] som också jag hatar.

Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis.

Brevet till Smyrna

Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna:

Så säger den förste och den siste, han som var död och som lever igen: Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik! – och hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. 10  Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.

11  Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som segrar ska inte skadas av den andra döden.

Brevet till Pergamon

12  Och skriv till ängeln för församlingen i Pergamon:

Så säger han som har det skarpa tveeggade svärdet: 13  Jag vet var du bor, där Satan har sin tron[c]. Och du håller fast vid mitt namn och har inte förnekat tron på mig, inte ens under dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor.

14  Men jag har en sak emot dig: att du har några där som håller fast vid Bileams lära[d], han som lärde Balak att gillra en fälla för Israels barn så att de åt kött från avgudaoffer och var otrogna. 15  På samma sätt har också du några som håller fast vid nikolaiternas lära. 16  Vänd därför om! Annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd.

17  Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som segrar ska jag ge av det dolda mannat[e]. Och jag ska ge honom en vit sten[f], och på stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det.

Brevet till Tyatira

18  Och skriv till ängeln för församlingen i Tyatira:

Så säger Guds Son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande brons: 19 Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina sista gärningar är fler än de första.

20  Men jag har en sak emot dig: att du tolererar kvinnan Isebel[g], hon som kallar sig profetissa och undervisar och förleder mina tjänare till att vara otrogna och äta kött från avgudaoffer. 21  Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otrohet. 22  Nu lägger jag henne på sjukbädden, och de som är otrogna med henne ska få svåra plågor om de inte omvänder sig från hennes gärningar. 23  Jag ska döda hennes barn[h], och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar[i]. Och jag ska ge åt var och en av er efter hans gärningar.

24 Men till er andra i Tyatira, ni som inte har den läran och inte har lärt känna Satans djupheter[j], som man kallar det, till er säger jag: Jag lägger inte på er någon annan börda. 25  Men håll fast vid det ni har tills jag kommer.

26  Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. 27  Han ska styra dem med järnspira som man krossar lerkärl,[k] 28  liksom jag har fått den makten av min Far. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. 29 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Brevet till Sardes

Och skriv till ängeln för församlingen i Sardes:

Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namn om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och stärk det som är kvar och som var nära att dö, för jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför min Gud.

Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, håll fast vid det och vänd om. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de ska vandra med mig i vita kläder, för de är värdiga.

Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Far och hans änglar. Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Brevet till Filadelfia

Och skriv till ängeln för församlingen i Filadelfia:

Så säger han som är helig och sann, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna: Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga, för din kraft är liten och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de ska förstå att jag älskar dig. 10  Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet[l] ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. 11  Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona.

12  Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. 13 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Brevet till Laodicea

14  Och skriv till ängeln för församlingen i Laodicea:

Så säger han som är Amen[m], det trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till[n] Guds skapelse: 15  Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm! 16  Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. 17  Du säger: Jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. 18  Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva[o] att smörja dina ögon med så att du kan se.

19  Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om! 20  Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

21  Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Far på hans tron. 22 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Footnotes:

 1. 2:1 ängeln   Annan översättning: "sändebudet" (en mänsklig församlingsledare). Grek. ángelos användes ibland om mänskliga sändebud (jfr Luk 7:24, 9:52).
 2. 2:6 nikolaiternas gärningar   Nikolaiterna var troligen en sekt med lös sexualmoral (2:14-15). Det grekiska namnet Nikolaus har samma betydelse som det hebreiska namnet Bileam, "folkets besegrare".
 3. 2:13 där Satan har sin tron   Sannolikt en anspelning på det stora Zeusaltaret i Pergamon, som även var ett lokalt centrum för kejsarkulten.
 4. 2:14 Bileams lära   Bileam var en hednisk profet som förledde gudsfolket till sexuell omoral (se 4 Mos 31:16 samt 4 Mos 22-25, jfr Jud vers 11).
 5. 2:17 det dolda mannat   En kruka med ökenvandringens mat fanns dold i förbundsarken inne i det allra heligaste (2 Mos 16:32-34, Hebr 9:4).
 6. 2:17 en vit sten   Flera tolkningar har föreslagits. Vita stenar användes bl a som segerpris, inbjudningskort till fester och för frikännande vid rättegångar.
 7. 2:20 Isebel   Troligen ett täcknamn för en falsk profetissa, uppkallad efter kung Ahabs hedniska drottning Isebel som införde avgudadyrkan i Israel (se 1 Kung 16:31, 2 Kung 9:22, 30f).
 8. 2:23 döda hennes barn   Ordagrant: "döda hennes barn med död", vilket också kan översättas "med pest" (jfr 6:8).
 9. 2:23 hjärtan och njurar   En bild för människans innersta (jfr Ps 7:10, 139:13).
 10. 2:24 Satans djupheter   De gnostiska irrlärarna menade sig besitta en djupare insikt som frigjorde dem från jordiska moralregler.
 11. 2:27 Ps 2:9 (Septuaginta).
 12. 3:10 mitt ord om uthållighet   Annan översättning: "ordet om min uthållighet".
 13. 3:14 han som är Amen   Jesus betonade viktiga sanningar med detta ord, som närmast betyder "sant", och förklarade att han är sanningen själv (Joh 14:6).
 14. 3:14 upphovet till   Annan översättning: "härskaren över".
 15. 3:18 guld … kläder … salva   Laodicea var en välmående stad berömd för sin rikedom, sitt svarta ylle och sin läkemedelstillverkning.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes