Halleluja

19 (A) Sedan hörde jag liksom en stark röst från en stor skara i himlen:

"Halleluja![a]
    Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud,
(B) för hans domar
        är sanna och rätta.
    Han har dömt den stora skökan
        som fördärvade jorden
            med sin otukt
    och straffat henne
        för sina tjänares blod."

(C) Än en gång sade de: "Halleluja!" Och röken från henne stiger i evigheters evighet. (D) Och de tjugofyra äldste och de fyra varelserna föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen och sade: "Amen. Halleluja!" (E) Och från tronen kom en röst som sade:

"Prisa vår Gud,
        alla hans tjänare,
    ni som vördar honom,
        både små och stora!"

(F) Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska, och de sade:

"Halleluja!
    Herren vår Gud den Allsmäktige
        är nu kung.
(G) Låt oss glädjas och jubla
        och ge honom äran,
    för Lammets bröllop har kommit
        och hans brud har gjort sig redo.
(H) Skinande rent linne
    har hon fått att klä sig i."

Linnet är de heligas rättfärdighet[b].

(I) Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid." Och han tillade: "Dessa Guds ord är sanna." 10 (J) Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: "Gör inte så! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder som har Jesu vittnesbörd. Gud ska du tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians ande."

Ryttaren på den vita hästen

11 (K) Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. 12 (L) Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv, 13 (M) och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds Ord.[c] 14 (N) De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linne. 15 (O) Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. 16 (P) Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: "Kungarnas Kung och herrarnas Herre."

17 (Q) Och jag såg en ängel som stod i solen och ropade med stark röst till alla fåglar som flög uppe på himlen: "Kom och samlas till Guds stora måltid, 18 så ska ni få äta kött av kungar och befälhavare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora."

19 (R) Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. 20 (S) Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i eldsjön som brinner av svavel. 21 (T) De andra dödades med svärdet som gick ut ur ryttarens mun, och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött.

Footnotes

  1. 19:1 Halleluja   Ett uttryck som kommer från hebreiskan och betyder "Lova Herren".
  2. 19:8 rättfärdighet   Annan översättning: "frikännanden" (jfr Rom 5:16).
  3. 19:13 Guds Ord   Jfr Joh 1:1f, 1 Joh 1:1f.