Add parallel Print Page Options

Babylons fall

18 Efter detta såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. Han ropade med stark röst:

”Det stora Babylon har fallit, det har fallit!
    Det har blivit en plats där onda andar bor,
ett tillhåll för alla orena andar,
    en plats där alla orena och avskyvärda fåglar samlas.
För alla folk har druckit av vredesvinet
    från hennes sexuella lössläppthet.
Kungarna på jorden har legat med henne,
    och affärsmännen på jorden
har blivit rika på hennes makt och omåttliga lyx.”

Sedan hörde jag en annan röst från himlen säga:

”Gå bort från henne, mitt folk,
    så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder
och drabbas av samma plågor som hon.
    För hennes synder har staplats på varandra
och når ända upp till himlen,
    och Gud har inte glömt bort det onda hon har gjort.
Behandla henne som hon har behandlat er,
    ge henne dubbelt igen för allt hon har gjort.
Blanda dubbelt åt henne i hennes egen blandning.
    Hon omgav sig med lyx och överflöd,
så låt henne nu få smaka på lika mycket plåga och sorg.
    Hon säger i sitt hjärta:
’Jag sitter här som drottning.
    Jag är inte änka och kommer aldrig att få uppleva sorg.’
På en enda dag ska därför plågorna drabba henne,
    död, sorg och hunger, och hon ska brännas upp i eld,
för Herren Gud som dömer henne är mäktig.

Kungarna på jorden, som deltog i hennes sexuella lössläppthet och lyx, ska gråta och jämra sig över henne när de ser röken stiga upp från hennes förkolnade rester. 10 De kommer att stå på avstånd av rädsla för hennes plåga, och de ska ropa:

’Ve, ve du stora stad Babylon, du starka stad!
    På en enda timme har domen kommit över dig.’

11 Jordens affärsmän ska sörja och gråta över henne, för det finns ingen kvar som kan köpa deras skeppslaster, 12 laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, tyger av linne, purpur och siden, lysande röda tyger, alla sorters välluktande trä, varor av elfenben och dyrbara träslag, koppar, järn och marmor, 13 kryddor, parfymer, salvor och rökelse, vin, olja, fint mjöl och vete, boskap och får, hästar och vagnar, slavar och människoliv.

14 Den frukt du längtade efter har du gått miste om. All lyx och prakt är borta, och ingen kommer att finna dem någonsin mer. 15 Affärsmännen som bedrev handel med dessa varor och blev rika genom henne ska stå där på avstånd av rädsla för hennes plåga, och de ska gråta och jämra sig:

16 ’Ve, ve, denna stora stad,
    som bar kläder av finaste linne
och mörkröda och lysande röda tyger,
    och som var smyckad med guld,
ädelstenar och pärlor!
17     På en enda timme försvann all din rikedom.’

Alla handelsfartygens kaptener och passagerare och besättningar, ja, alla som lever av att segla på havet, ska stå på avstånd, 18 och när de ser röken stiga upp från hennes förkolnade rester ska de ropa: ’Aldrig har det väl funnits en stad som denna!’ 19 De ska strö jord på huvudet, klaga och ropa:

’Ve, ve denna stora stad,
    som gjorde alla fartyg på haven rika genom sitt överflöd!
På en enda timme har allt ödelagts.’

20 ’Men gläd er över hennes öde,
    du himmel och alla ni heliga och apostlar och profeter,
för Gud har dömt henne för det hon gjorde mot er!’ ”

21 Sedan lyfte en väldig ängel upp en sten, stor som en kvarnsten, och kastade den i havet och sa:

”Med samma kraft ska Babylon,
    den stora staden, störtas ner i djupet och aldrig finnas mer.
22 Aldrig mer ska ljudet av musik från harpor,
    flöjter och trumpeter höras i dig.
Aldrig mer ska hantverkare av något slag finnas i dig.
    Aldrig mer ska något ljud från en kvarnsten höras i dig.
23 Aldrig mer ska en lampa lysa i dig.
    Aldrig mer ska några glada röster från brud
och brudgum höras i dig.
    Dina köpmän styrde handeln i hela världen,
och du bedrog alla med din ockultism.
24     I den staden rann blodet från profeterna
och från de heliga och alla som slaktats på jorden.”