Add parallel Print Page Options

Den nya sången i himlen

15 Jag såg ett annat stort och förunderligt tecken i himlen: sju änglar med de sju sista plågorna. I och med dem kommer nämligen Guds vrede att vara slut.

Sedan såg jag något som liknade ett hav av glas blandat med eld, och på det stod alla de som hade segrat över odjuret[a] och dess bild och talet för dess namn. Alla höll de Guds harpor i sina händer, och de sjöng Guds tjänare Moses sång och Lammets sång:[b]

”Stora och förunderliga är dina gärningar,
    Herre Gud, Allsmäktig.
Du är rättfärdig och sann
    i allt vad du gör,
du folkens kung.[c]
    Vem skulle inte frukta dig, Herre,
och prisa ditt namn?
    Du ensam är helig.
Alla folk ska komma och tillbe dig,
    för din rättfärdighet har blivit uppenbar.”

Sju änglar med sju plågor

Sedan såg jag hur templet i himlen, förbundstecknets tält[d], öppnades. Och från templet kom de sju änglar som hade med sig de sju plågorna. De var klädda i skinande vitt linne och hade guldbälten över bröstet. En av de fyra levande varelserna räckte de sju änglarna varsin skål av guld, fylld av Guds vrede, vreden från honom som lever i all evighet. Templet fylldes då av rök från Guds härlighet och kraft, och ingen kunde gå in där förrän de sju plågorna från de sju änglarna var över.

Footnotes

  1. 15:2 Jfr 13:1-10.
  2. 15:3 Moses sång, jfr 2 Mos 15:1-18. Lammets sång, jfr 14:3.
  3. 15:3 Många handskrifter har istället: evighetens kung.
  4. 15:5 Innan Israels folk hade byggt ett tempel, använde de ett tält. I det innersta rummet, som kallades ”det allra heligaste”, förvarades en guldkista, arken, med förbundstecknet, dvs. stentavlorna med de tio budorden.